Problemy rozwoju państw azjatyckich Biblioteka Azji i Pacyfiku 
red. Marszałek-Kawa, Joanna

Publication year: 2008 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metamorfozy tożsamości mężczyzn w kulturze
author Kluczyńska, Urszula

Publication year: 2009 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Powrót Smoka marsz ku pozycji globalnego mocarstwa Biblioteka Azji i Pacyfiku 
red. Marszałek-Kawa, Joanna

Publication year: 2008 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesny protokół dyplomatyczny, savoir-vivre i ceremoniał w praktyce
author Bortnowski, Andrzej Wacław

Publication year: 2010 Call number: [17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Czy istnieje IV władza? wolność prasy w teorii i praktyce 
red. Gardocka, Teresa

Publication year: 2010 Call number: [659.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Służby graniczne w walce z terroryzmem
author Ilnicki, Marek

Publication year: 2011 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dwie dekady transformacji w Europie Środkowej i dialog europejski Zachód-Wschód 
red. Stępień-Kuczyńska, Alicja

Publication year: 2011 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Treningi twórczości a umiejętności zawodowe
author Magda-Adamowicz, Marzenna

Publication year: 2011 Call number: [37] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Poradnik bankowca
author Niemczyk, Roman

Publication year: 2002 Call number: [336.71] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Historia integracji europejskiej
author Łastawski, Kazimierz

Publication year: 2006 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sprzedaż konsumencka w prawie Unii Europejskiej i Regulacja dyrektywy PE i Rady 1999/44/WE o sprzedaży 
author Makowska, Agata

Publication year: 2006 Call number: [347.72] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finansowanie polityki w Polsce na tle europejskim
red. naukowa Chmaj, Marek

Publication year: 2008 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Formatowanie radia lokalnego
author Gmerek-Rajchel, Maria

Publication year: 2005 Call number: [316.77] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonometryczne modelowanie procesów gospodarki
author Korol, Janusz

Publication year: 2009 Call number: [VIII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Aspekty polityczne, społeczne i ekonomiczne procesu na tle casusu Irlandii, Grecji, Hiszpanii i 
author Ekstowicz, Bogdan

Publication year: 2010 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowe media w systemie komunikowania polityka 
author Jeziński, Marek

Publication year: 2011 Call number: [316.77] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Stanowisko Polski w zwalczaniu międzynarodowej
author Gabara, Ewa

Publication year: 2005 Call number: [343] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarcze problemy Ameryki Łacińskiej
red. naukowa Drgas, Michał

Publication year: 2012 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Teoria historii gospodarczej
author Hicks, John Richard

Publication year: 2000 Call number: [338.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kierowanie, organizowanie, zarządzanie zarys prakseologii 
author Tyrała, Paweł

Publication year: 2002 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do polityki gospodarczej wybrane zagadnienia 
author Geise, Mirosław

Publication year: 2008 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawa człowieka a stosunki międzynarodowe
red. Florczak, Agnieszka

Publication year: 2006 Call number: [341] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Edukacja medialna w społeczeństwie informacyjnym /
red. Juszczyk, Stanisław

Publication year: 2002 Call number: [VIII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Globalizacja, naród, jednostka zagadnienia tożsamości kulturowej 
red. Kuczur, Tomasz

Publication year: 2009 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wschód w globalnej i regionalnej polityce
red. Bartnicki, Adam R.

Publication year: 2009 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zachód w globalnej i regionalnej polityce
red. Kużelewska, Elżbieta

Publication year: 2009 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Globalizacja - integracja - transformacja Główne 
red. Backer, Roman

Publication year: 2005 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmienność i stabilność w gospodarce międzynarodowej
author Dobroczyński, Michał

Publication year: 2003 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Funkcjonowanie sektora publicznego Brytyjska 
author Antonowicz, Dominik

Publication year: 2004 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wykorzystanie programów pomocowych i
author Hoffmann, Tomasz

Publication year: 2006 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Program MEDA w polityce pomocy Unii Europejskiej
author Stachurska-Szczesiak, Katarzyna

Publication year: 2007 Call number: [339.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwarunkowania budowania konkurencyjności
red. Bogdanienko, Jerzy

Publication year: 2007 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Samorząd terytorialny w Polsce i w Europie doświadczenia i nowe wyzwania 
red. Marszałek-Kawa, Joanna

Publication year: 2008 Call number: [342.25] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Japonia na początku XXI wieku polityka, gospodarka, społeczeństwo i stosunki z 
red. Gawlikowski, Krzysztof

Publication year: 2008 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wywiad biznesowy w korporacjach transnarodowych teoria i praktyka 
author Ciecierski, Marek

Publication year: 2009 Call number: [334.75] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Europa wobec wyzwań gospodarki globalnej
red. naukowa Balcerzak, Adam P.

Publication year: 2008 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Czechy, Polska, Ukraina partie i systemy partyjne stan i perspektywy 
red. Kowalczyk, Krzysztof

Publication year: 2007 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dalej>>
Languages: