Azjatyckie strategie bezpieczeństwa /
Red. Marszałek-Kawa, Joanna.

Publication year: 2013 Call number: [327] Series: Biblioteka Azji i Pacyfiku Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kulturowe i edukacyjne oblicza współczesnej Azji /
 

Publication year: 2013 Call number: [008] Series: Biblioteka Azji i Pacyfiku Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowe media i wyzwania współczesności /
Red. Sokołowski, Marek.

Publication year: 2013 Call number: [316.77] Series: Komunikacja Społeczna, Komunikacja Medialna, Komunikacja Sieci Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Oblicza polityki azjatyckiej : szanse i bariery / 
Red. Marszałek-Kawa, Joanna.

Publication year: 2013 Call number: [32] Series: Biblioteka Azji i Pacyfiku Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy i metody w zarządzaniu organizacjami : czyli jak sprawnie zarządzać współczesnymi organizacjami / 
author Tomaszewski, Adam.

Publication year: 2013 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przyszłość azjatyckich tygrysów : zagrożenia i wyzwania / 
Red. Marszałek-Kawa, Joanna.

Publication year: 2013 Call number: [338.22] Series: Biblioteka Azji i Pacyfiku Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Publicznoprawne obowiązki przedsiębiorstw energetycznych jako instrument zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w Polsce /
author Pawełczyk, Mirosław.

Publication year: 2013 Call number: [338.45] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne wyzwania administracji rządowej i samorządowej /
Red. Plecka, Danuta.

Publication year: 2013 Call number: [342.25] Series: Samorząd Terytorialny w XXI Wieku Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Marketing polityczny w Internecie /
author Zieliński, Jarosław.

Publication year: 2013 Call number: [32.019.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Oblicza współczesnego terroryzmu
author Kowalczyk, Krzysztof

Publication year: 2006 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Edukacja dorosłych : nr 1 
 

Publication year: 1993 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polska w Unii Europejskiej : bilans otwarcia 
author Marszałek-Kawa, Joanna

Publication year: 2005 Call number: [12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Media i medioznawstwo : studia i szkice 
author Załubski, Jan

Publication year: 2006 Call number: [02.E] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo współczesnego świata
author Olszewski, Ryszard

Publication year: 2006 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesna technologia informacyjna i edukacja medialna
author Lewowicki, Tadeusz

Publication year: 2004 Call number: [02.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Operacje pokojowe i antyterrorystyczne w procesie utrzymania bezpieczeństwa międzynarodowego w latach 1948-2004
author Kozerawski, Dariusz S.

Publication year: 2006 Call number: [18.D] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konflikty współczesnego świata
author Ciechanowski, Grzegorz

Publication year: 2006 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Od plebiscytu do wyborów : narodziny demokratycznego systemu partyjnego społeczeństw regionalnych 
author Kawecki, Arkadiusz

Publication year: 2006 Call number: [18.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Demokracja i integracja europejska : studium osobistych i politycznych orientacji dwóch pokoleń Polaków : Demokracy and European Integration : a study of personal and political orientations of two generations of Poles 
author Garlicki, Jan

Publication year: 2005 Call number: [18.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Społeczeństwo informacyjne : szkice politologiczne 
author Muszyński, Jerzy

Publication year: 2006 Call number: [02.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Skomplikowane stosunki Polaków i Rosjan
author Dobroczyński, Michał

Publication year: 2005 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawa człowieka a stosunki międzynarodowe
author Florczak, Agnieszka

Publication year: 2006 Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Cywilizacyjna tożsamość Rosji
author Dogońska, Joanna

Publication year: 1997 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Człowiek w nowoczesnej organizacji : wybrane problemy doradztwa zawodowego i personalnego 
author Chojnacki, Włodzimierz

Publication year: 2006 Call number: [10.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dialog europejski Zachód-Wschód : polityka-gospodarka-społeczeństwo 
author Stępień-Kuczyńska, Alicja

Publication year: 2006 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Turystyka a świadomość ekologiczna
author Bohdanowicz, Paulina

Publication year: 2006 Call number: [15.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Inwestowanie w personel /
author Ścibiorek, Zbigniew.

Publication year: 2006 Call number: [10.C] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zagrożenie informacyjne a bezpieczeństwo państwa polskiego
author Bączek, Piotr

Publication year: 2006 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie wiedzą i innowacjami
author Baruk, Jerzy.

Publication year: 2006 Call number: [10.E] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ile Dani w Europie?
author Berlińska, Joanna

Publication year: 2004 Call number: [12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przekształcenia miedzynarodowej rzeczywistości ekonomiczno-politycznej
author Dobroczyński, Michał

Publication year: 2005 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rozmowy o polskiej politologii
author Mojsiewicz, Czesław

Publication year: 2005 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

American politics, media and elections : contemporary international perspectives on U.S presidency, forign policy, and political comunication 
author Płudowski, Tomasz

Publication year: 2005 Call number: [A/18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Flandria w Europie Regionów
author Kapcewicz, Joanna

Publication year: 2004 Call number: [12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polski system polityczny : instytucje-procedury-obywatele 
author Godlewski, Tadeusz

Publication year: 2005 Call number: [18.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wybory : parlamentarne - samorządowe - prezydenckie - 1989-2002 
author Piasecki, Andrzej

Publication year: 2004 Call number: [18.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sztuka manipulacji politycznej
author Karwat, Mirosław

Publication year: 2001 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rządy Rzeczpospolitej Polskiej w latach 1989-2001 : skład, organizacja i tryb funkcjonowania 
author Leszczyńska, Krystyna

Publication year: 2005 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kryzys amerykańskiej polityki globalnej w latach 70-tych XX wieku
author Kosta, Raul Andrzej

Publication year: 2005 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: