Oblicza współczesnego terroryzmu
author Kowalczyk, Krzysztof

Publication year: 2006 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Edukacja dorosłych : nr 1 
 

Publication year: 1993 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polska w Unii Europejskiej : bilans otwarcia 
author Marszałek-Kawa, Joanna

Publication year: 2005 Call number: [12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Media i medioznawstwo : studia i szkice 
author Załubski, Jan

Publication year: 2006 Call number: [02.E] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo współczesnego świata
author Olszewski, Ryszard

Publication year: 2006 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesna technologia informacyjna i edukacja medialna
author Lewowicki, Tadeusz

Publication year: 2004 Call number: [02.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Operacje pokojowe i antyterrorystyczne w procesie utrzymania bezpieczeństwa międzynarodowego w latach 1948-2004
author Kozerawski, Dariusz S.

Publication year: 2006 Call number: [18.D] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konflikty współczesnego świata
author Ciechanowski, Grzegorz

Publication year: 2006 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Od plebiscytu do wyborów : narodziny demokratycznego systemu partyjnego społeczeństw regionalnych 
author Kawecki, Arkadiusz

Publication year: 2006 Call number: [18.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Demokracja i integracja europejska : studium osobistych i politycznych orientacji dwóch pokoleń Polaków : Demokracy and European Integration : a study of personal and political orientations of two generations of Poles 
author Garlicki, Jan

Publication year: 2005 Call number: [18.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Społeczeństwo informacyjne : szkice politologiczne 
author Muszyński, Jerzy

Publication year: 2006 Call number: [02.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Skomplikowane stosunki Polaków i Rosjan
author Dobroczyński, Michał

Publication year: 2005 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawa człowieka a stosunki międzynarodowe
author Florczak, Agnieszka

Publication year: 2006 Call number: [03.0] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Cywilizacyjna tożsamość Rosji
author Dogońska, Joanna

Publication year: 1997 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Człowiek w nowoczesnej organizacji : wybrane problemy doradztwa zawodowego i personalnego 
author Chojnacki, Włodzimierz

Publication year: 2006 Call number: [10.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dialog europejski Zachód-Wschód : polityka-gospodarka-społeczeństwo 
author Stępień-Kuczyńska, Alicja

Publication year: 2006 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Turystyka a świadomość ekologiczna
author Bohdanowicz, Paulina

Publication year: 2006 Call number: [15.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Inwestowanie w personel /
author Ścibiorek, Zbigniew.

Publication year: 2006 Call number: [10.C] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zagrożenie informacyjne a bezpieczeństwo państwa polskiego
author Bączek, Piotr

Publication year: 2006 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie wiedzą i innowacjami
author Baruk, Jerzy.

Publication year: 2006 Call number: [10.E] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ile Dani w Europie?
author Berlińska, Joanna

Publication year: 2004 Call number: [12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przekształcenia miedzynarodowej rzeczywistości ekonomiczno-politycznej
author Dobroczyński, Michał

Publication year: 2005 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rozmowy o polskiej politologii
author Mojsiewicz, Czesław

Publication year: 2005 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

American politics, media and elections : contemporary international perspectives on U.S presidency, forign policy, and political comunication 
author Płudowski, Tomasz

Publication year: 2005 Call number: [A/18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Flandria w Europie Regionów
author Kapcewicz, Joanna

Publication year: 2004 Call number: [12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polski system polityczny : instytucje-procedury-obywatele 
author Godlewski, Tadeusz

Publication year: 2005 Call number: [18.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wybory : parlamentarne - samorządowe - prezydenckie - 1989-2002 
author Piasecki, Andrzej

Publication year: 2004 Call number: [18.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sztuka manipulacji politycznej
author Karwat, Mirosław

Publication year: 2001 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rządy Rzeczpospolitej Polskiej w latach 1989-2001 : skład, organizacja i tryb funkcjonowania 
author Leszczyńska, Krystyna

Publication year: 2005 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kryzys amerykańskiej polityki globalnej w latach 70-tych XX wieku
author Kosta, Raul Andrzej

Publication year: 2005 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Bliskiego Wschodu za prezydentury Dwighta D. Eisenhowera : (20.01.1953-20.01.1961) 
author Bania, Radosław

Publication year: 2000 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych po II wojnie światowej
author Spanier, John

Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo informacyjne w dobie terrorystycznych i innych zagrożeń bezpieczeństwa narodowego
author Liedel, Krzysztof

Publication year: 2005 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw produkcyjnych
author Tokarski, Andrzej.

Publication year: 2006 Call number: [07.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Terroryzm : globalne wyzwanie 
author Kowalczyk, Krzysztof

Publication year: 2006 Call number: [18.D] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polska w stosunkach międzynarodowych : 1945-1989 
author Zając, Justyna

Publication year: 2006 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Mocarstwa wobec Iraku
author Kwiatkiewicz, Piotr.

Publication year: 2005 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Walka z terroryzmem w Unii Europejskiej : nowy impuls 
author Szlachter, Damian

Publication year: 2006 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Walka z terroryzmem w Unii Europejskiej : nowy impuls 
author Szlachter, Damian

Publication year: 2007 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dalej>>
Languages: