Ochrona i kształtowanie środowiska
author Stępczak, Kazimierz

Publication year: 2000 Call number: [15.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość handlowa : 2 
author Frymark, Irena

Publication year: 2002 Call number: [14.C] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Komunikowanie międzykulturowe
author Szopski, Marek

Publication year: 2005 Call number: [01.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Encyklopedia szkolna : historia 
 

Publication year: 1993 Call number: [19.0] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ogólne wiadomości z towaroznawstwa
author Rawdanowicz, Halina

Publication year: 1997 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Ogólne wiadomości z towaroznawstwa : podręcznik dla zasadniczej szkoły zawodowej 
author Rawdanowicz, Halina

Publication year: 1990 Call number: [05.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Towaroznawstwo wyrobów nieżywnościowych: podręcznik / 
author Miller, Piotr.

Publication year: 2009 Call number: [05.D] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Geografia turystyczna : podręcznik do nauki zawodu technik obsługi turystycznej w technikum i szkole policealnej. Część 1 / 
author Steblik-Wlaźlak, Barbara.

Publication year: 2013 Call number: [91] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zabytki architektury polskiej : T. 1 : A-Kop /   
 

Publication year: 2008 Call number: [7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zabytki architektury polskiej : T. 2 : Koś-M /   
 

Publication year: 2009 Call number: [7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zabytki architektury polskiej : T. 3 : N-S /   
 

Publication year: 2009 Call number: [7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zabytki architektury polskiej : T. 4 : Ś-Ż /   
 

Publication year: 2009 Call number: [7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Statystyka : [podręcznik] / 
author Michalski, Tomasz

Publication year: 2005 Call number: [II] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Statystyka : zbiór zadań / 
author Michalski, Tomasz

Publication year: 2006 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Technologia i towaroznawstwo : podręcznik / 
author Łatka, Urszula

Publication year: 2003 Call number: [XI] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw : część 1 / 
author Dębski, Damian.

Publication year: 2006 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Towaroznawstwo wyrobów nieżywnościowych : podręcznik 
author Miller, Piotr

Publication year: 2009 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji : podręcznik do nauki zawodu technik logistyk : kwalifikacja A.30.1 / 
author Cybulska, Daria.

Publication year: 2014 Call number: [22.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo i higiena pracy : podręcznik do nauki zawodu : efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów / 
author Bukała, Wanda.

Publication year: 2013 Call number: [X] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Obsługa klienta : elementy towaroznawstwa : liceum o profilu usługowo-gospodarczym : podręcznik /  
author Sikora, Tadeusz.

Publication year: 2008 Call number: [21.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sprzedaż imprez i usług turystycznych : podręcznik do nauki zawodu technik obsługi turystycznej : kwalifikacja T.14.2. Cz. 1, Obsługa informatyczna / 
author Milewska, Mariola.

Publication year: 2013 Call number: [15.C] Available: (20); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Funkcjonowanie przedsiębiorstw : kwalifikacja A.35.1 : podręcznik do nauki zawodu technik ekonomista. 1, Podstawy prawa / 
author Ablewicz, Joanna.

Publication year: 2013 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zasady rachunkowości /
author Borowska, Grażyna.

Publication year: 2011 Call number: [14.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Obsługa informatyczna w hotelarstwie : podręcznik do nauki zawodu technik hotelarstwa / 
author Milewska, Mariola.

Publication year: 2013 Call number: [004] [Podręcznik] Available: (11); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Obsługa informatyczna w hotelarstwie : podręcznik do nauki zawodu technik hotelarstwa / 
author Milewska, Mariola.

Publication year: 2013 Call number: [15.C] Available: (20); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Obsługa informatyczna: w hotelarstwie: wersja 1.1. 
 

Publication year: 2013 Call number: [Mediateka] Available: (20); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Technologia maszyn /
author Okoniewski, Stefan.

Publication year: 1999 Call number: [69] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kosztorysowanie i normowanie w budownictwie /
author Kowalczyk, Zdzisław.

Publication year: 2013 Series: Podręcznik Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Kadry i płace : podręcznik do nauki zawodu technik ekonomista : kwalifikacja A.35.2 /  
author Dębski, Damian

Publication year: 2013 Call number: [X ] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Usługi gastronomiczne : podręcznik do nauki zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych : kwalifikacja T.15.3 / 
author Kmiołek, Anna.

Publication year: 2015 Call number: [15.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Jak włączyć rodziców do nauki dzieci /
author Whalley, Margy.

Publication year: 2008 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pomiary długości i kąta w budowie maszyn /
author Malinowski, Jan.

Publication year: 1998 Call number: [69] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zagospodarowanie turystyczne /
author Rogalewski, Olaf.

Publication year: 1974 Call number: [338.48] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zagospodarowanie turystyczne /
author Rogalewski, Olaf.

Publication year: 1979 Call number: [338.48] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Organizowanie i monitorowanie procesów magazynowych : Anna Rożej, Jarosław Stolarski, Joanna Śliżewska. 
author Rożej, Anna.

Publication year: 2014 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Planowanie i kalkulacja kosztów imprez turystycznych : podręcznik do nauki zawodu technik obsługi turystycznej : kwalifikacja T.13.1 / 
author Banasik, Włodzimierz.

Publication year: 2013 Call number: [338.48] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy rozwoju i wychowania w ontogenezie /
author Szuman, Stefan.

Publication year: 1985 Call number: [I ] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Drogi szkolne młodzieży a środowisko /
author Kwieciński, Zbigniew

Call number: [II] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bazy danych i systemy baz danych : kwalifikacja E.14.2 : podręcznik do nauki zawodu technik informatyk / 
author Domka, Przemysław

Publication year: 2013 Call number: [VIII] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy transportu : podręcznik do nauki zawodu technik logistyk, technik spedytor / 
author Krupa, Agnieszka

Publication year: 2017 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 4 Dalej>>
Languages: