Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych : Polityka rachunkowości : Ewidencja środków trwałych - leasing : Ewidencja zapasów : Klasyfikacja kosztów : Układy ewidencyjne kosztów : Zasady ustalania wyniku finansowego - warianty wyboru : Ewidencja księgowa działalności produkcyjnej : Ewidencja księgowa działalności usługowej 
author Duda, Katarzyna

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zasady BHP w praktyce : Co zrobić, aby zapewnić pracownikom bezpieczeństwo? : Jak zorganizować stanowisko pracy? : Odpowiedzialność pracodawcy : Szkolenia bhp - kiedy i dla kogo? : Procedura postępowania w razie wypadku przy pracy : Jak przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego? 
author Stec, Dorota

Publication year: 2008 Call number: [10.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilnoprawnych w 2007 roku : przedmiot opodatkowania : obowiązek podatkowy : stawki zwykłe i sankcyjne : nowe zwolnienia : wzory umów 
author Jeleńska, Anna

Publication year: 2007 Call number: [07.D] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

W jak wspólnoty mieszkaniowe : zasady funkcjonowania i opodatkowania : zadania zarządu wspólnoty : dokumentacja i księgowość : obowiązki wobec urzędu skarbowego 
author Fila, Małgorzata

Publication year: 2008 Call number: [09.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

B jak budownictwo : Zasady opodatkowania usług budowlanych : Przedłużenie obniżonych stawek VAT do 2010 r. : Zmiany w VAT po 1 stycznia 2008 r. : Kiedy wykazywać VATnależy w budownictwie? : Rodzaje umów budowlanych : Kaucje, zaliczki, gwarancje : Odpowiedzialność za wykonanie robór budowlanych : Klasyfikacja usług budowlanych 
author Dyszy, Wiesława

Publication year: 2008 Call number: [09.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wynagrodzenia pracowników w firmie : zmiany 2008 : Nowe stopy procentowe składek na ubezpieczenie rentowe : Obowiązki w zakresie odprowadzania składek ZUS : Pobór zaliczek od wynagrodzeń, umów o dzieło i zlecenia : Rozliczanie delegacji : Deklaracje: PIT-4R, PIT-8R, PIT-11, IFT-1/IFT-1R : Zwolnienia przedmiotowe świadczeń na rzecz pracowników : Urlopy pracownicze i zasiłki macierzyńskie 
author Duda, Katarzyna

Publication year: 2008 Call number: [10.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zasady BHP w praktyce : co zrobić, aby zapewnić pracownikom bezpieczeństwo? : jak zorganizować stanowisko pracy? : odpowiedzialność pracodawcy : szkolenia bhp - kiedy i dla kogo? : procedura postępowania w razie wypadku przy pracy : jak przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego? 
author Stec, Dorota

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (3); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Wynagrodzenia pracowników w firmie : zmiany 2009 
author Beliczyńska, Monika

Publication year: 2009 Call number: [10.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ryczałt w praktyce : kto może skorzystać z opodatkowania ryczałtem? : kiedy warto wybrać ryczałt? : stawki ryczałtu : ulgi dla ryczałtowców : jaką dokumentację muszą prowadzić ryczałtowcy? : jak należy się rozliczać z ryczałtu? : zawieszenie działalności gospodarczej : stan prawny: styczeń 2009 
author Jeleńska, Anna

Publication year: 2009 Call number: [07.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Jak napisać poprawny biznesplan
author Szczepańska-Bernaś, Beata

Publication year: 2010 Call number: [10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Amortyzacja i środki trwałe w firmie : zmiany 2010 : środki trwałe w księdze przychodów i rozchodów i księgach rachunkowych : jednorazowa amortyzacja do kwoty 100.000 euro w latach podatkowych 2009/2010 : sprzedaż i amortyzacja nieruchomości : samochód w firmie; zakup, sprzedaż i amortyzacja, odliczenie VAT : obrót nieruchomościami po zmianach w VAT : samochody w firmie - zakup, sprzedaż, amortyzacja : ujawnione środki trwałe - nowe zasady amortyzacji 
author Garbacik, Halina

Publication year: 2010 Call number: [07.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Księgowość małej firmy : zasady prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów : zasady rozliczania VAT : obowiązki ewidencyjne : przykłady księgowań i deklaracje 
author Jeleńska, Anna

Publication year: 2010 Call number: [07.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych : ewidencja środków trwałych - leasing : rozrachunki : aktywa obrotowe : ewidencja zapasów : Układy ewidencyjne kosztów : Zdolność produkcyjna a koszt wytworzenia : Ewidencja działalności produkcyjnej i usługowej : rezerwy i aktywa na odroczony podatek dochodowy 
author Duda, Katarzyna

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zasady BHP w praktyce : jak zorganizować stanowisko pracy? : szkolenia bhp - kiedy i dla kogo? : procedura postępowania w razie wypadku przy pracy : jak przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego? 
author Stec, Dorota

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Wynagrodzenie pracowników
author Bobak, Alicja

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów : 2011 
author Czernecki, Jacek

Publication year: 2011 Call number: [07.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Amortyzacja i środki trwałe w firmie : nowa klasyfikacja środków trwałych : zmiany 2011 : typowe oraz rzadkie operacje gospodarcze związane ze środkami trwałymi : jednorazowa amortyzacja do kwoty 50.000 euro w 2011 roku : nowe zasady opodatkowania sprzedaży nieruchomości mieszkalnych : samochód w firmie - zakup, sprzedaż i amortyzacja, odliczenie VAT 
author Garbacik, Halina

Publication year: 2011 Call number: [07.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wspólnoty mieszkaniowe : opodatkowanie i funkcjonowanie : 2011 : zadania zarządu wspólnoty : dokumentacja i księgowość : obowiązki wobec urzędu skarbowego : finansowanie kosztów eksploatacji nieruchomości wspólnej : wspólnota jako podatnik lub płatnik zobowiązań publicznoprawnych 
author Fila, Małgorzata

Publication year: 2011 Call number: [09.0] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Jak napisać poprawny biznesplan : 2011 
author Szczepańska-Bernaś, Beata

Publication year: 2011 Call number: [10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Fundacje : stowarzyszenia : zasady funkcjonowania i opodatkowania : 2011 
author Ogonowski, Andrzej

Publication year: 2011 Call number: [07.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zasady podatku i ewidencji VAT w 2011 : zmiany 2011 
author Piotrowski, Janusz

Publication year: 2011 Call number: [07.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wynagrodzenie pracowników : zmiany 2011 
author Bobak, Alicja

Publication year: 2011 Call number: [10.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ustawa ordynacja podatkowa : tekst ujednolicony : zmiany 2011 
 

Publication year: 2011 Call number: [07.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podatkowa księga przychodów i rozchodów w praktyce : Biblioteka Przedsiębiorcy 2011 
author Jeleńska, Anna

Publication year: 2011 Call number: [07.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Własna firma : jak założyć i poprowadzić? : jak zarejestrować firmę? : jakie podatki trzeba płacić? : najważniejsze obowiązki przedsiębiorców : zawieszanie działalności 
author Jeleńska, Anna

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

ZUS - obowiązki pracodawcy jako płatnika : zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym : zbieg tytułów do ubezpieczeń : finansowanie składek za osoby niepełnosprawne : świadczenia pieniężne z ubezpieczeń chorobowych : przykłady miesięcznych rozliczeń 
author Beliczyńska, Monika

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Faktury VAT : wystawianie, przesyłanie, przechowywanie : niezbędne elementy faktur : zasady fakturowania - zmiany 2011 : zbiorcze faktury korygujące : najnowsze interpretacje i orzecznictwo 
author Piotrowski, Janusz

Publication year: 2011 Call number: [07.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Najem : opodatkowanie przychodów z wynajmu : formy opodatkowania w najmie : kiedy wynajmujący jest podatnikiem VAT : rozliczenie przychodów i kosztów : najem jako odrębne źródło przychodów : najem jako działalność gospodarcza 
author Dyszy, Wiesława

Publication year: 2011 Call number: [07.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Opodatkowanie usług budowlanych : obowiązki podatkowe w budownictwie : rodzaje umów budowlanych : kaucje, zaliczki, gwarancje : zasady fakturowania usług budowlanych w kraju i za granicą : opodatkowanie sprzedaży nieruchomości 
author Dyszy, Wiesława

Publication year: 2011 Call number: [07.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Turystyka : opodatkowanie usług turystycznych 
author Szyszka-Olejowska, Barbara

Publication year: 2011 Call number: [07.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kasy fiskalne : Biblioteka Przedsiębiorcy 2011 
author Jeleńska, Anna

Publication year: 2011 Call number: [07.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Karta podatkowa : wybór formy opodatkowania, zasady karty podatkowej, stawki karty podatkowej w 2011, karta podatkowa a ZUS, karta podatkowa a VAT 
author Dróżdż, Barbara

Publication year: 2011 Call number: [07.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 Dalej>>
Languages: