Zarządzanie przedsiębiorstwem bankowym środowisko - organizacja - planowanie 
author Kosiński, Bohdan

Publication year: 1997 Call number: [336.71] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Public relations : strategia i nowe techniki kreowania wizerunku /  
author Budzyński, Wojciech.

Publication year: 2008 Call number: [659.4] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia : podręcznik akademicki / 
 

Publication year: 2010 Call number: [Podręcznik] Available: (18); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Marketing doświadczeń : od doświadczeń klienta do wizerunku firmy /  
author Skowronek, Iwona.

Publication year: 2012 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wieloaspektowość mobbingu w stosunkach pracy /
red. naukowa Wyka, Teresa.

Publication year: 2012 Call number: [331] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Dylematy inwestowania : rodzaje, efektywność, przykłady / 
red. naukowa Podedworna-Tarnowska, Dorota.

Publication year: 2011 Call number: [330.322] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Znaczenie wirtualizacji marketingu w sieciowym kreowaniu wartości /
author Mazurek, Grzegorz.

Publication year: 2012 Call number: [339.138] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Bezpieczeństwo rynku ubezpieczeniowego UE a systemy gwarancyjne pewności ochrony ubezpieczeniowej : teoria i praktyka /  
author Monkiewicz, Marek.

Publication year: 2012 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Integracja Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską /
red. naukowa Nowak-Far, Artur.

Publication year: 2012 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie ryzykiem bankowym /
red. naukowa Iwanicz-Drozdowska, Małgorzata.

Publication year: 2012 Call number: [336.71] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Reklama i jej ograniczenia : standardy europejskie a prawo polskie /  
author Barańska, Marzena.

Publication year: 2011 Call number: [346] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kapitał polskich migrantów w rozwoju mikroprzedsiębiorstw / Małgorzata Grotte.  
author Grotte, Małgorzata.

Publication year: 2012 Call number: [658.11] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sukcesja w rodzinie biznesowej : spojrzenie praktyczne /  
author Budziak, Tomasz.

Publication year: 2012 Call number: [658.11] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Mała firma w sieci : narzędzia Google dla początkujących /  
author Gąsiewski, Mariusz.

Publication year: 2012 Call number: [339.13] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Grupy kapitałowe na współczesnym rynku ubezpieczeniowym /
author Gołąb, Paweł.

Publication year: 2012 Call number: [368] Series: Współczesne Ubezpieczenia Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmienić myślenie o firmie : zarządzanie kulturą organizacyjną w Polsce /  
author Srokowski, Łukasz.

Publication year: 2011 Call number: [008] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Aktywność marketingowa małych i średnich przedsiębiorstw /
author Ślusarczyk, Stanisław.

Publication year: 2011 Call number: [658.11] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Podstawy zarządzania nieruchomościami /
red. Bryx, Marek

Publication year: 2009 Call number: [III] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Psychologia sprzedaży nieruchomości /
author Białopiotrowicz, Grażyna

Publication year: 2010 Call number: [III] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Słownik turystyki i hotelarstwa : polsko-angielski, angielsko-polski /  
author Dziedzic, Ewa.

Publication year: 1998 Call number: [0 ] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Co wpływa na dziennikarzy... i na co mają wpływ dziennikarze? /
author Warecki, Wojciech.

Publication year: 2006 Call number: [659.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ryzyko kryzysu finansowego w Polsce : identyfikacja i monitorowanie /  
red. naukowy Błaszczuk, Dariusz J.

Publication year: 2006 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Korespondencja w firmie : czyli jak piszesz, tak cię widzą /  
author Füchsel, Halina.

Publication year: 2006 Call number: [651] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wieloaspektowość mobbingu w stosunkach pracy /
red. naukowa Wyka, Teresa.

Publication year: 2012 Call number: [I ] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Słownik turystyki i hotelarstwa : polsko-angielski, angielsko-polski /  
author Dziedzic, Ewa.

Publication year: 2008 Call number: [0/9(038)/338.48] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Słownik turystyki i hotelarstwa : polsko-niemiecki, niemiecko-polski ; Worterbuch der Touristik und Hotellerie / 
author Jedlińska, Maja.

Publication year: 2001 Call number: [0/9(038)/338.48] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bankowość : instytucje,operacje,zarządzanie / 
author Iwanicz-Drozdowska, Małgorzata.

Publication year: 2013 Call number: [336.71] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Tożsamość organizacyjna banków spółdzielczych w Polsce : ujęcie instytucjonalne / 
author Ławrynowicz, Maciej.

Publication year: 2013 Call number: [334.73] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rady nadzorcze : dobre praktyki ładu korporacyjnego. Doświadczenia polskie i zagraniczne / 
author Koładkiewicz, Izabela.

Publication year: 2013 Call number: [334.75] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

System bonus-malus jako narzędzie konkurencji na rynku ubezpieczeń komunikacyjny /
author Cieślik, Barbara.

Publication year: 2013 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Słownik turystyki i hotelarstwa : polsko-angielski, angielsko-polski /  
author Dziedzic, Ewa.

Publication year: 2008 Call number: [0 ] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Lexical compendium : sport / 
author Luto-Lach, Krystyna.

Publication year: 2006 Call number: [811.111'36] Series: English for Special Purposes Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Lexical compendium : tourism / 
author Luto-Lach, Krystyna.

Publication year: 2006 Call number: [811.111'36] Series: English for Special Purposes Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Czynniki polityczne w bankowości : ujęcie empiryczne / 
author Jackowicz, Krzysztof.

Publication year: 2013 Call number: [336.71] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy odpowiedzialności społecznej w zarządzaniu /
author Rok, Bolesław.

Publication year: 2013 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie : poszukiwanie i realizacja nowatorskich projektów / 
author Karlik, Marcin.

Publication year: 2013 Call number: [65.01] Series: Biblioteka Nowoczesnego Menedżera Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Leksykon bankowo-giełdowy /
red. Krzyżkiewicz, Zbigniew

Publication year: 2006 Call number: [IV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: