Podstawy geografii politycznej /
author Rykiel, Zbigniew.

Publication year: 2006 Call number: [Podręcznik] Available: (22); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kompletne modele popytu
author Suchecki, Bogdan

Publication year: 2006 Call number: [339.13] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rynki finansowe
author Sławiński, Andrzej.

Publication year: 2006 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategia organizacji : w poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej /  
author Obłój, Krzysztof.

Publication year: 2007 Call number: [Podręcznik] Available: (10); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Mikroekonomia /
author Begg, David.

Publication year: 2007 Call number: [Podręcznik] Available: (21); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Budżet władz lokalnych Narzędzie zarządzania 
red. Owsiak, Stanisław.

Publication year: 2002 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa /
author Rymarczyk, Jan.

Publication year: 2004 Call number: [339.92] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa /
author Rymarczyk, Jan.

Publication year: 2004 Call number: [Podręcznik] Available: (2); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

22 niezmienne prawa marketingu
author Ries, Al

Publication year: 1996 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Negocjacje i mediacje
author Bargiel-Matusiewicz, Kamilla

Publication year: 2007 Call number: [316.77] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Przychody, koszty, wynik finansowy przedsiębiorstwa /
author Czubakowska, Ksenia.

Publication year: 2009 Call number: [657.4] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne koncepcje i metody zarządzania /
author Zimniewicz, Kazimierz.

Publication year: 2009 Call number: [65.012] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Unia Europejska
author Pinder, John

Publication year: 2009 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Błędy i oszustwa w dokumentach finansowo-księgowych /
author Schneider, Karol

Publication year: 2007 Call number: [V] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie projektami /
author Trocki, Michał.

Publication year: 2009 Call number: [65.01] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie /
author Romanowska, Maria

Publication year: 2004 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Projektowanie i realizacja szkoleń
author Andrzejczak, Aldona

Publication year: 2010 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Reklama /
author Grzegorczyk, Adam.

Publication year: 2010 Call number: [659.1] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzynarodowe stosunki gospodarcze
red. naukowa Rymarczyk, Jan

Publication year: 2010 Call number: [339.9] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Reklama
author Kall, Jacek.

Publication year: 1998 Call number: [659.1] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Mierniki statystyczne
author Kassyk-Rokicka, Helena

Publication year: 2011 Call number: [311] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie turystyką /
 

Publication year: 2008 Call number: [XIV] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bankowość /
author Dobosiewicz, Zbigniew.

Publication year: 2011 Call number: [IV] [Podręcznik] Available: (5); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie logistyczne
author Coyle, John J.

Publication year: 2010 Call number: [Podręcznik] Available: (6); Checked out: (3); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Makroekonomia /
author Mankiw, Gregory N.

Publication year: 2009 Call number: [III] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy nauki o organizacji : przedsiębiorstwo jako organizacja gospodarcza / 
red. naukowy Marek, Stanisław.

Publication year: 2011 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Angielsko-polski, polsko-angielski Słownik terminów metod ilosciowych 
author Welfe, Aleksander

Publication year: 2002 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorstwo turystyczne : ujęcie statyczne i dynamiczne : praca zbiorowa / 
 

Publication year: 2007 Call number: [XIV] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Negocjacje zbiorowe
author Borkowska, Stanisława

Publication year: 1997 Call number: [65.013] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: