Zarządzanie międzynarodowe konkurencja w klasie światowej 
author Koźmiński, Andrzej K.

Publication year: 1999 Call number: [339.92] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie : kluczowe koncepcje /  
author Schermerhorn, John R.,Jr.

Publication year: 2008 Call number: [65.01] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Globalizacja mechanizmy i wyzwania 
red. naukowa Liberska, Barbara

Publication year: 2002 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe
author Mazurek-Łopacińska, Krystyna

Publication year: 2003 Call number: [339.138] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Makroekonomia : teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarki rynkowej /  
author Skawińska, Eulalia.

Publication year: 2010 Call number: [330.1] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa /
author Rymarczyk, Jan.

Publication year: 2004 Call number: [339.92] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzynarodowe stosunki gospodarcze
red. naukowa Rymarczyk, Jan

Publication year: 2010 Call number: [339.9] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Restrukturyzacja, konsolidacja, globalizacja
author Suszyński, Cezary

Publication year: 2003 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Globalizacja i integracja europejska Szanse i 
red. naukowy Kotyński, Juliusz

Publication year: 2005 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzynarodowe stosunki gospodarcze zarys teorii i polityki handlowej 
author Guzek, Marian

Publication year: 2006 Call number: [339.9] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Globalizacja i integracja europejska : szanse i zagrożenia dla polskiej gospodarki / 
red. naukowy Kotyński, Juliusz

Publication year: 2005 Call number: [III] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe stosunki gospodarcze
red. naukowa Rymarczyk, Jan

Publication year: 2010 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój gospodarczy a globalizacja
author Piasecki, Ryszard

Publication year: 2003 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Integracja ekonomiczna
author Bożyk, Paweł

Publication year: 2003 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zachowania podmiotów rynkowych w warunkach
red. Malinowska, Mirosława

Publication year: 2006 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Tworzywo skutecznych strategii Na styku starych i no 
author Obłój, Krzysztof

Publication year: 2002 Call number: [339.13] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Makroekonomia : teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarki rynkowej /  
author Skawińska, Eulalia.

Publication year: 2010 Call number: [Podręcznik] Available: (5); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Globalizacja : mechanizmy i wyzwania /  
 

Publication year: 2002 Call number: [339.92] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategia globalna
author Yip, George S.

Publication year: 2004 Call number: [339.13] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Światowy rynek usług w początkach XXI wieku /
autor Kłosiński, Kazimierz Albin.

Publication year: 2011 Call number: [338.46] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Korporacje transnarodowe przemiany, oddziaływania, wyzwania 
author Zorska, Anna

Publication year: 2007 Call number: [334.72] Available: (1); Checked out: (2); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej /
red. naukowa Orłowska, Renata.

Publication year: 2012 Call number: [339.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategia globalna
author Yip, George S.

Publication year: 2004 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe stosunki gospodarcze : Zarys teorii i polityki handlowej 
author Guzek, Marian

Publication year: 2006 Call number: [05.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kierowanie
author Stoner, A.F. James

Publication year: 1999 Call number: [10.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie logistyczne /
Autor Coyle, John J.

Publication year: 2007 Call number: [21.0] Available: (6); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Public relations
author Davis, Anthony

Publication year: 2007 Call number: [11.A] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie turystyką
author Pender, Lesley

Publication year: 2008 Call number: [15.C] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka strukturalna Polski i Unii Europejskiej
author Ładysz, Jerzy

Publication year: 2008 Call number: [12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie : kluczowe koncepcje 
author Schermerhorn, John R., Jr.

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Kierowanie
author Stoner, A.F. James

Publication year: 1998 Call number: [10.A] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Kierowanie /
author Stoner, A.F. James

Publication year: 1997 Call number: [10.A] Available: (2); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rozwój w dobie globalizacji
author Bąkiewicz, Anna

Publication year: 2010 Call number: [05.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie logistyczne /
Autor Coyle, John J.

Publication year: 2010 Call number: [21.0] Available: (3); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie międzynarodowe : konkurencja w klasie światowej 
author Koźmiński, Andrzej K.

Publication year: 1999 Call number: [10.A] Available: (4); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Socjologia dla ekonomistów
author Walczak-Duraj, Danuta

Publication year: 2010 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Marketing : podręcznik europejski 
author Kotler, Philip.

Publication year: 2002 Call number: [11.0] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Globalizacja i regionalizacja : w gospodarce światowej 
author Orłowska, Renata

Publication year: 2012 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe stosunki gospodarcze
author Oziewicz, Ewa

Publication year: 2013 Call number: [05.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Globalizacja : mechanizmy i wyzwania 
author Liberska, Barbara

Publication year: 2002 Call number: [05.F] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: