Perspektywy rozwoju samorządu lokalnego : iluzje i rzeczywistość 
author Piotrowska-Marczak, Krystyna

Publication year: 2001 Call number: [04.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Systemy podatkowe : teoria i stan obecny polskiego systemu podatkowego : wykłady akademickie 
author Walczak, Bogusław.

Publication year: 2003 Call number: [07.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polska i UGW : Optymalny obszar walutowy? : Sesja 2 : Jaka polityka gospodarcza dla Polski? : Zeszyt 19 
author Borowski, Jakub

Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Etyka i ekonomia : Ekonomia i świat współczesny 
author Klimczak, Bożena

Publication year: 2007 Call number: [05.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka oparta na wiedzy
author Welfe, Władysław

Publication year: 2007 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sektor finansowy : dylematy i kierunki rozwoju 
author Rudolf, Stanisław

Publication year: 2008 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

O kształtowaniu ładu gospodarczego : kluczowe problemy gospodarki : Księga Jubileuszowa dla uczczenia 90 lecia profesora Jana Lipińskiego 
author Mączyńska, Elżbieta

Publication year: 2008 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka gospodarcza a rozwój kraju
author Płowiec, Urszula

Publication year: 2009 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne : systemowa koncepcja biznesu 
author Moszkowicz, Mieczysław

Publication year: 2005 Call number: [10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przedsiębiorczość jako niewykorzystane źródło sukcesu polskiej gospodarki : VIII Kongres Ekonomistów Polskich 
author Okoń-Horodyńska, Ewa.

Publication year: 2009 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Co trzeba wiedzieć o studiach nad przyszłością? : (all one should know about futures studies) 
author Karpiński, Andrzej

Publication year: 2009 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konwergencja gospodarcza polski : VIII Kongres Ekonomistów Polskich 
author Liberda, Zofia Barbara

Publication year: 2009 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka Polski na przełomie wieków : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. rocznicy powstania Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie 
author Dach, Zofia

Publication year: 2002 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Planowanie i budżetowanie działalności przedsiębiorstwa
author Marzec, Józef

Publication year: 2002 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Polityka innowacyjna w Polsce : wyzwania u progu XXI wieku : zeszyt 7 
author Jasiński, Andrzej H.

Publication year: 2001 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zrozumieć oszczędzanie : zeszyt 13 
author Liberda, Barbara

Publication year: 2001 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przedsiębiorczość a polityka makroekonomiczna : zeszyt 2 
author Noga, Adam

Publication year: 2001 Call number: [05.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Miejsce i rola polityki proeksportowej w warunkach liberalizacji handlu międzynarodowego : zeszyt 21 
author Bednarczyk, Teresa

Publication year: 2001 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: