Psychospołeczne funkcjonowanie osób z zespołem Downa /
author Zasępa, Ewa

Publication year: 2012 Call number: [II] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa : teoria i praktyka / 
 

Publication year: 2014 Call number: [II] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Pedagogika kultury w zarysie /
Autor Gajda, Janusz

Publication year: 2016 Call number: [01.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rodzina wobec nieuleczalnej choroby dziecka : aspekty tanatopedagogiczne /  
author Godawa, Grzegorz.

Publication year: 2018 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Odrzucenie rówieśnicze w klasie szkolnej /
Autor Musialska, Kinga

Publication year: 2011 Call number: [01.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nauczanie języków obcych w edukacji wczesnoszkolnej /
Autor Erenc-Grygoruk, Grażyna

Publication year: 2013 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Edukacja : korzenie, źródła, narracje / 
Autor Nalaskowski, Aleksander.

Publication year: 2017 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kondycja zawodowa nauczycieli : w poszukiwaniu skutecznej profilaktyki wypalenia zawodowego /  
Autor Lisowska, Elżbieta

Publication year: 2018 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wyzwania pedagogiki krytycznej i antypedagogiki /
Autor Szkudlarek, Tomasz

Publication year: 2000 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Antypedagogika : wprowadzenie w rozmyślanie antypedagogiczne / 
Autor Schoenebeck, Hubertus von

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Mutyzm wybiórczy : poradnik dla rodziców, nauczycieli i specjalistów / 
Autor Bystrzanowska, Maria

Publication year: 2019 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo w wieku przedszkolnym : program terapii i wspomagania rozwoju oraz scenariusze zajęć /  
author Wiącek, Renata.

Publication year: 2016 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Koncepcja edukacji fizycznej : zdrowie, sport, rekreacja : wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej : poradnik metodyczny / 
author Kierczak, Urszula.

Publication year: 2012 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawowe problemy teorii wychowania fizycznego /
author Bilski, Janusz

Publication year: 2012 Call number: [II] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Stopniowanie trudności zadań w edukacji przedszkolnej i szkolnej : po to samo - o tym samym - nie tak samo /  
author Kuchcińska, Maria

Publication year: 2017 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka /
 

Publication year: 2016 Call number: [ii] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka /
Redaktor Cytowska, Beata

Publication year: 2016 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Diagnoza i terapia w pracy logopedy i nauczyciela terapeuty : konteksty teoretyczne i praktyka /  
 

Publication year: 2017 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Odpowiedzialność podmiotowa dzieci : jak rozumieć i inspirować jej rozwój ?/  
Autor Krzywosz-Rynkiewicz, Beata

Publication year: 2007 Call number: [01.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Drama w nauczaniu języka polskiego /
author Szymik, Eugeniusz.

Publication year: 2011 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Opieka i resocjalizacja wobec przestępczości nieletnich w okresie międzywojennym na przykładzie Lublina /
author Mazur, Jolanta.

Publication year: 2017 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Odrzucenie rówieśnicze w klasie szkolnej /
Autor Musialska, Kinga

Publication year: 2011 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Edukacja na rzecz praw dziecka w szkole wyższej : zarys dydaktyki szczegółowej / 
Autor Kozak, Małgorzata

Publication year: 2014 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pedagogika autorytarna : geneza, modele, przemiany / 
Autor Kosiorek, Małgorzata

Publication year: 2007 Call number: [01.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zrównoważony rozwój dziecka w świetle nowych wyzwań /
author Białek, Ewa

Publication year: 2009 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Znaczenie postaw rodzicielskich i stylów przywiązania dla funkcjonowania psychospołecznego dziecka w życiu dorosłym /
author Juroszek, Weronika.

Publication year: 2018 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dziecko w świecie zabawy : zabawa i radość w literaturze, muzyce i życiu codziennym / 
 

Publication year: 2010 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dziecko z autyzmem : terapia deficytów poznawczych a teoria umysłu / 
author Winczura, Barbara

Publication year: 2016 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy dydaktyki /
Autor Bereźnicki, Franciszek.

Publication year: 2007 Call number: [37] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa : teoria i praktyka / 
Redaktor Kaczmarek, Bogusława.

Publication year: 2014 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Psychologia rodziny : teoria i badania / 
Autor Plopa, Mieczysław

Publication year: 2015 Call number: [01.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Diagnoza i terapia w pracy logopedy i nauczyciela terapeuty : konteksty teoretyczne i praktyka /  
Redaktor Skałbania, Barbara.

Publication year: 2017 Call number: [01.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Leksykon resocjalizacji /
Autor Jaworska, Anetta.

Publication year: 2012 Call number: [01.E] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Radosne przedszkole : tematy kompleksowe : zabawy, opowiadania, teatrzyki, wiersze na cały rok / 
Autor Niewola, Dorota

Publication year: 2016 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zabawy inscenizacyjne o tematyce przyrodniczej : na cztery pory roku : propozycje dla przedszkolaków i dzieci w młodszym wieku szkolnym / 
Autor Niewola, Dorota

Publication year: 2012 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zabawy integracyjne i nie tylko /
Autor Niewola, Dorota

Publication year: 2018 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zabawy matematyczne : propozycje dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym /  
Autor Niewola, Dorota

Publication year: 2017 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Jesteśmy aktorami : scenariusze teatrzyków dziecięcych /  
Autor Niewola, Dorota

Publication year: 2017 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kwestionariusz diagnozy i narzędzia badawcze w terapii pedagogicznej /
Autor Tomczak, Joanna

Publication year: 2018 Call number: [01.D] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Matematyka : 160 pomysłów na nauczanie zintegrowane w klasach I-III / 
Autor Stasica, Jadwiga.

Publication year: 2011 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Customize your search

Languages: