Witaj, piesku! : dogoterapia we wspomaganiu rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych / 
author Kulisiewicz, Beata.

Publication year: 2014 Call number: [II] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Z notatek obserwatora Montessori w praktyce /
author Epstein, Paul.

Publication year: 2014 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Pedagogika dyskretna /
author Nalaskowski, Aleksander.

Publication year: 2017 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Koncepcja edukacji fizycznej : zdrowie, sport, rekreacja : wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej : poradnik metodyczny / 
author Kierczak, Urszula.

Publication year: 2012 Call number: [15.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dziecko w świecie pokus /
author Murzyn, Andrzej.

Publication year: 2010 Call number: [01.E] Series: Nauczyciele - Nauczycielom, T. 7 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wychowanie, profilaktyka, terapia : szanse i zagrożenia / 
 

Publication year: 2012 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Profilaktyczno-wychowawczy program przeciwdziałania agresji u dzieci w młodszym wieku szkolnym /
author Pluta, Teresa.

Publication year: 2007 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kierunki rozwoju pedagogiki specjalnej /
Red. Ćwirynkało, Katarzyna.

Publication year: 2013 Call number: [II] Series: Horyzonty Pedagogiczne ; t. 1 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kultura i edukacja : (konteksty i kontrowersje) / 
 

Publication year: 2010 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kompetencje pedagoga w kontekście teorii i praktyki edukacji specjalnej /
 

Publication year: 2008 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rozwój nauczyciela - od wczesnej do późnej dorosłości /
 

Publication year: 2016 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Emocje dzieci i młodzieży z trudnościami w rozwoju i zachowaniu /
Red. Borowicka, Agata

Publication year: 2017 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pedagogika resocjalizacyjna : w stronę działań kreujących / 
author Konopczyński, Marek.

Publication year: 2015 Call number: [II] Series: Pedagogika Nauce i Praktyce Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Socjologia edukacji : zarys problematyki / 
author Szymański, Mirosław J.

Publication year: 2013 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Teoretyczne i empiryczne podstawy samowychowania /
Autor Śliwerski, Bogusław

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Oblicza kapitału społecznego uniwersytetu : diagnoza, interpretacje, konteksty / 
 

Publication year: 2013 Call number: [01.F] Series: Maturzyści 2005' - Studenci UAM w Poznaniu, T. 4 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metodyka edukacji polonistycznej w okresie wczesnoszkolnym : podręcznik dla studentów i początkujących nauczycieli / 
Autor Dobrowolska, Danuta.

Publication year: 2017 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Oblicza starości w perspektywie lokalnej : studium socjopedagogicze / 
author Krzysztofiak, Danuta.

Publication year: 2016 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

W poszukiwaniu podstaw badań ejdetycznych w perspektywie fenomenologicznej : na podstawie koncepcji Edmunda Husserla /  
author Ryk, Andrzej.

Publication year: 2015 Call number: [II] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym /
author Czelakowska, Danuta.

Publication year: 2016 Call number: [II] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metodyka edukacji polonistycznej w okresie wczesnoszkolnym : podręcznik dla studentów i początkujących nauczycieli / 
author Dobrowolska, Danuta.

Publication year: 2017 Call number: [II] Available: (2); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pisanie prac i sztuka ich prezentacji /
author Grzybowski, Przemysław Paweł

Publication year: 2010 Call number: [II] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi /
Autor Jąder-Taboł, Mariola.

Publication year: 2018 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Filozofia wychowania moralnego /
Autor Szołtysek, Adolf E.

Publication year: 2009 Call number: [01.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Inkluzyjno-katalaktyczny model reintegracji społecznej skazanych : konteksty resocjalizacyjne / 
author Kieszkowska-Grudny, Anna.

Publication year: 2012 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zabawy i ćwiczenia na cały rok : propozycje do pracy z dziećmi młodszymi o specjalnych potrzebach edukacyjnych / 
Autor Franczyk, Anna.

Publication year: 2015 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Między wsparciem doraźnym a wspieraniem racjonalnym, czyli o uwarunkowaniach socjalizacji społecznej osób niepełnosprawnych /
 

Publication year: 2008 Call number: [II] Series: Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych ; t. 6 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

W stronę podmiotowości osób niepełnosprawnych /
 

Publication year: 2008 Call number: [II] Series: Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych ; t. 4 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Uczeń niepełnosprawny i jego nauczyciel w przestrzeni szkoły /
 

Publication year: 2008 Call number: [II] Series: Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych ; t. 5 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wybrane aspekty pracy z niepełnosprawnymi /
 

Publication year: 2008 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Stres w pracy kuratora sądowego : studium teoretyczno-empiryczne / 
author Wirkus, Łukasz.

Publication year: 2015 Call number: [I] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska kuratela sądowa na przełomie wieków : nadzieje, oczekiwania, dylematy / 
 

Publication year: 2016 Call number: [II] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dziecko u progu szkoły : dojrzałość szkolna dzieci a ich gotowość do nauki / 
Autor Wiatrowska, Leokadia.

Publication year: 2013 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Praca przedszkola : wybrane zagadnienia teoretyczne, praktyczne i organizacyjne / 
 

Publication year: 2016 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

W trosce o wychowanie w szkole /
author Łobocki, Mieczysław

Publication year: 2009 Call number: [II] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej /
Autor Pawlak, Piotr.

Publication year: 2015 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pedeutologia : studium teoretyczno-pragmatyczne /  
Autor Szempruch, Jolanta.

Publication year: 2013 Call number: [01.E] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pedagogika społeczna : zarys problematyki /  
Autor Cichosz, Mariusz

Publication year: 2014 Call number: [01.E] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych /
author Łobocki, Mieczysław

Publication year: 2010 Call number: [II] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Uczłowieczyć komunikację : nauczyciel wobec ucznia w przestrzeni szkolnej / 
 

Publication year: 2015 Call number: [01.F] Series: Palące Problemy Edukacji i Pedagogiki Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Customize your search

Languages: