Społeczne i kulturowe uwarunkowania adopcji w Polsce /
author Ładyżyński, Andrzej

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Edukacja elementarna i elementarze porozbiorowe w II Rzeczypospolitej /
author Kochaniak, Katarzyna

Publication year: 2009 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Uczeń z wadą słuchu w szkole ogólnodostępnej : podstawy metodyki nauczania języków obcych / 
author Domagała-Zyśk, Ewa.

Publication year: 2011 Call number: [II] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Młodzież akademicka a kariera zawodowa /
author Cybal-Michalska, Agnieszka.

Publication year: 2014 Call number: [331.108] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy programowania w języku C++ /
author Zieliński, Józef.

Publication year: 2013 Call number: [VIII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Edukacja i/a mózg : mózg a/i edukacja = Education and brain : brain and education / 
 

Publication year: 2016 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Alternatywne i wspomagające metody komunikacji /
 

Publication year: 2008 Call number: [II] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zaburzenia artykulacji : teoria i praktyka / 
author Sołtys-Chmielowicz, Anna.

Publication year: 2016 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pedagogika alternatywna postulaty, projekty i kontynuacje. 
 

Publication year: 2007 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pedagogika alternatywna postulaty, projekty i kontynuacje. 
 

Publication year: 2007 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Opowiadanie jako metoda kształcenia w świetle filozofii edukacji Kierana Egana /
author Murzyn, Andrzej.

Publication year: 2016 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

160 pomysłów na zajęcia zintegrowane z języka polskiego w klasach I-III /
author Stasica, Jadwiga.

Publication year: 2001 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

System awansu zawodowego nauczycieli : ocena kluczowego elementu reformy edukacji / 
author Szumiec, Magdalena.

Publication year: 2016 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Marginalizacja na rynku pracy : teorie a implikacje praktyczne / 
 

Publication year: 2015 Call number: [X] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zrozumieć Montessori czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka /
author Miksza, Małgorzata.

Publication year: 2017 Call number: [01.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Stres w pracy zawodowej nauczyciela /
author Korczyński, Stanisław.

Publication year: 2014 Call number: [01.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomika integracji europejskiej /
author Piszewski, Jacek.

Publication year: 2011 Call number: [12.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pedagogika waldorfska : wprowadzenie do pedagogiki Rudolfa Steinera / 
author Kiersch, Johannes

Publication year: 2008 Call number: [II] Series: Pedagogika Waldorfska Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nauczyciel wychowawca w szkole waldorfskiej : wprowadzenie w specyfikę pracy / 
author Eller, Helmut

Publication year: 2009 Call number: [II] Series: Pedagogika Waldorfska Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zrozumieć Montessori czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka /
author Miksza, Małgorzata.

Publication year: 2017 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jąkanie : analiza procesu komunikacji słownej / 
author Góral-Półrola, Jolanta.

Publication year: 2016 Call number: [01.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Filozofia osobowości : wychowanie a zachowanie / 
author Szołtysek, Adolf E.

Publication year: 2016 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Filozofia edukacji : kształtowanie umysłu / 
author Szołtysek, Adolf E.

Publication year: 2013 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Dzieci z ADHD i ich rodzeństwo : teoria, badania, praktyka / 
author Pawlak, Piotr.

Publication year: 2016 Call number: [01.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Mnemotechniki jako czynnik optymalizujący nabywanie przez dzieci umiejętności czytania i pisania /
author Skibska, Joanna.

Publication year: 2012 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Poradnictwo pedagogiczne : przegląd wybranych zagadnień / 
author Skałbania, Barbara.

Publication year: 2009 Call number: [01.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pedagogika kognitywistyczna : studium teoretyczne /  
author Siemieniecki, Bronisław

Publication year: 2013 Call number: [01.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pedagogika dla nauczycieli w praktyce : materiały metodyczne / 
author Pankowska, Dorota.

Publication year: 2011 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

O SOS Wioskach Dziecięcych /
author Łobocki, Mieczysław

Publication year: 2011 Call number: [01.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Mówię wyraźnie /
author Śnieżkowska-Bielak, Elżbieta.

Publication year: 2011 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kategorie sukcesów w opiniach nauczycieli klas integracyjnych jako przyczynek do poszukiwania koncepcji edukacji integracyjnej /
author Gajdzica, Zenon.

Publication year: 2014 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zaangażowanie obywatelskie słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku : aktywny udział w życiu politycznym a inne postawy społeczne słuchaczy : studium socjologiczne / 
author Kubis, Maria.

Publication year: 2016 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wspomaganie płynności mowy dziecka : profilaktyka, diagnoza i terapia jąkania wczesnodziecięcego / 
author Kamińska, Dorota.

Publication year: 2010 Call number: [01.F] Series: Program Logopedyczny Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Śmiech w edukacji : od szkolnej wspólnoty śmiechu po edukację międzykulturową / 
author Grzybowski, Przemysław Paweł

Publication year: 2015 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rodziny adopcyjne i zastępcze dziecka z niepełnosprawnością /
author Bartnikowska, Urszula.

Publication year: 2013 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Przygotowanie zawodowe młodych pedagogów /
 

Publication year: 2012 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Wprowadzenie do logopedii
author Gunia, Grażyna.

Publication year: 2012 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nauczyciel doskonały : kształtowanie się nauczycielskiego zawodu, warunki, kryteria i mierniki efektywności pracy nauczyciela / 
author Bilski, Janusz

Publication year: 2017 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Program psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju : ćwiczenia i zabawy do wykorzystania w pracy dydaktyczno-terapeutycznej dla nauczycieli i terapeutów pracujących z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych / 
author Franczyk, Anna.

Publication year: 2006 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pedagogika specjalna : od tradycji do współczesności / . 
author Chrzanowska, Iwona

Publication year: 2015 Call number: [II] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Customize your search

Languages: