Problemy edukacji w szkole wyższej /
 

Publication year: 2004 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Problemy nierówności społecznej w teorii i praktyce edukacyjnej
author Gromkowska-Melosik, Agnieszka

Publication year: 2008 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Świat pełen znaczeń : kultura i niepełnosprawność 
author Baran, Jolanta

Publication year: 2006 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Edukacja i (nie)równość społeczna kobiet : studium dynamiki dostępu 
author Gromkowska-Melosik, Agnieszka

Publication year: 2011 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pedagogika alternatywna : postulaty, projekty i kontynuacje : tom I : teoretyczne konteksty alternatyw edukacyjnych i wychowawczych 
author Śliwerski, Bogusław

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Edukacja międzykulturowa : przewodnik : pojęcia, literatura, adresy 
author Grzybowski, Przemysław Paweł

Publication year: 2011 Call number: [01.F] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Osoba niepełnosprawna w społeczności akademickiej
author Ochonczenko, Helena

Publication year: 2005 Call number: [02.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metody i techniki badań pedagogicznych /
author Łobocki, Mieczysław

Publication year: 2011 Call number: [II] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Skarbiec nauczyciela-terapeuty (na bazie własnych doświadczeń z pracy terapeutycznej) czyli Od programu do realizacji : propozycje rozwiązań pracy terapeutycznej prowadzonej z dziećmi w wieku przedszkolnym o specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych / 
author Franczyk, Anna.

Publication year: 2015 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Teoria wychowania w zarysie /
author Łobocki, Mieczysław

Publication year: 2010 Call number: [II] Available: (2); Checked out: (2); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pedagogika porównawcza : problemy, stan badań i perspektywy rozwoju / 
author Nowakowska-Siuta, Renata.

Publication year: 2014 Call number: [II] Series: Pedagogika Nauce i Praktyce Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (2); Actions: Add to cart

Współczesne teorie i nurty wychowania /
author Śliwerski, Bogusław

Publication year: 2015 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym : podręcznik dla studentów / 
author Budniak, Alina.

Publication year: 2014 Call number: [338.48] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Z notatek obserwatora Montessori w praktyce /
author Epstein, Paul.

Publication year: 2014 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji wczesnoszkolnej /
 

Publication year: 2014 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Media w edukacji /
author Gajda, Janusz.

Publication year: 2010 Call number: [659.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Edukacja elementarna i elementarze porozbiorowe w II Rzeczypospolitej /
author Kochaniak, Katarzyna

Publication year: 2009 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pedagogika alternatywna postulaty, projekty i kontynuacje. 
 

Publication year: 2007 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pedagogika alternatywna postulaty, projekty i kontynuacje. 
 

Publication year: 2007 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kategorie sukcesów w opiniach nauczycieli klas integracyjnych jako przyczynek do poszukiwania koncepcji edukacji integracyjnej /
author Gajdzica, Zenon.

Publication year: 2014 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nauczyciel doskonały : kształtowanie się nauczycielskiego zawodu, warunki, kryteria i mierniki efektywności pracy nauczyciela / 
author Bilski, Janusz

Publication year: 2017 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pedagogika specjalna : od tradycji do współczesności / . 
author Chrzanowska, Iwona

Publication year: 2015 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kultura i edukacja : (konteksty i kontrowersje) / 
 

Publication year: 2010 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym /
author Czelakowska, Danuta.

Publication year: 2016 Call number: [II] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metodyka edukacji polonistycznej w okresie wczesnoszkolnym : podręcznik dla studentów i początkujących nauczycieli / 
author Dobrowolska, Danuta.

Publication year: 2017 Call number: [II] Available: (2); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

W trosce o wychowanie w szkole /
author Łobocki, Mieczysław

Publication year: 2009 Call number: [II] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych /
author Łobocki, Mieczysław

Publication year: 2010 Call number: [II] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych /
author Łobocki, Mieczysław

Publication year: 2006 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Klinika akademickiej pedagogiki /
author Śliwerski, Bogusław

Publication year: 2011 Call number: [II] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nauczanie języków obcych w edukacji wczesnoszkolnej /
Autor Erenc-Grygoruk, Grażyna

Publication year: 2013 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Koncepcja edukacji fizycznej : zdrowie, sport, rekreacja : wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej : poradnik metodyczny / 
author Kierczak, Urszula.

Publication year: 2012 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Stopniowanie trudności zadań w edukacji przedszkolnej i szkolnej : po to samo - o tym samym - nie tak samo /  
author Kuchcińska, Maria

Publication year: 2017 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dziecko w świecie zabawy : zabawa i radość w literaturze, muzyce i życiu codziennym / 
 

Publication year: 2010 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przedsiębiorczość - biznes - edukacja : Studium filozoficzno-pedagogiczne /  
autor Murzyn, Andrzej.

Publication year: 2018 Call number: [37] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: