Problemy nierówności społecznej w teorii i praktyce edukacyjnej
author Gromkowska-Melosik, Agnieszka

Publication year: 2008 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Świat pełen znaczeń : kultura i niepełnosprawność 
author Baran, Jolanta

Publication year: 2006 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Edukacja i (nie)równość społeczna kobiet : studium dynamiki dostępu 
author Gromkowska-Melosik, Agnieszka

Publication year: 2011 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pedagogika alternatywna : postulaty, projekty i kontynuacje : tom I : teoretyczne konteksty alternatyw edukacyjnych i wychowawczych 
author Śliwerski, Bogusław

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Edukacja międzykulturowa : przewodnik : pojęcia, literatura, adresy 
author Grzybowski, Przemysław Paweł

Publication year: 2011 Call number: [01.F] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Osoba niepełnosprawna w społeczności akademickiej
author Ochonczenko, Helena

Publication year: 2005 Call number: [02.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przemiany edukacyjne w Polsce i na świecie a modele wychowania : I Konfernacja naukowa Zakładu Teorii i Historii Wychowania 
author Korzeniowska, Wiesława.

Publication year: 2001 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Sztuka bycia uczniem i nauczycielem. Z zagadnień pedagogiki współbycia : studia, rozprawy i szkice - zokazji jubileuszu dziesięciolecia serii "Nauczyciele - Nauczycielom" 
Red. Korzeniowska, Wiesława.

Publication year: 2009 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Community college w XXI wieku : kreatywność w edukacji zawodowej i innowacyjność w zarządzaniu - odpowiedzi na nowe wyzwania 
author Murzyn, Andrzej.

Publication year: 2011 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wokół Kena Robinsona : kreatywnego myślenia o edukacji / 
author Murzyn, Andrzej.

Publication year: 2013 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pedagogika porównawcza : problemy, stan badań i perspektywy rozwoju / 
author Nowakowska-Siuta, Renata.

Publication year: 2014 Call number: [01.F] Series: Pedagogika Nauce i Praktyce Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesna filozofia edukacji : kluczowe kwestie / 
Autor Murzyn, Andrzej.

Publication year: 2015 Call number: [01.F] Available: (2); Checked out: (2); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

(Anty)edukacja wczesnoszkolna /
 

Publication year: 2014 Call number: [01.F] Series: Palące Problemy Edukacji i Pedagogiki Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ludzka starość : wybrane zagadnienia gerontologii społecznej / 
author Fabiś, Artur.

Publication year: 2015 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Edukacja i/a mózg : mózg a/i edukacja = Education and brain : brain and education / 
 

Publication year: 2016 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Poradnictwo pedagogiczne : przegląd wybranych zagadnień / 
author Skałbania, Barbara.

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Pedagogika kognitywistyczna : studium teoretyczne /  
author Siemieniecki, Bronisław

Publication year: 2013 Call number: [01.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kategorie sukcesów w opiniach nauczycieli klas integracyjnych jako przyczynek do poszukiwania koncepcji edukacji integracyjnej /
author Gajdzica, Zenon.

Publication year: 2014 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Śmiech w edukacji : od szkolnej wspólnoty śmiechu po edukację międzykulturową / 
author Grzybowski, Przemysław Paweł

Publication year: 2015 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Koncepcja edukacji fizycznej : zdrowie, sport, rekreacja : wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej : poradnik metodyczny / 
author Kierczak, Urszula.

Publication year: 2012 Call number: [15.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metodyka edukacji polonistycznej w okresie wczesnoszkolnym : podręcznik dla studentów i początkujących nauczycieli / 
Autor Dobrowolska, Danuta.

Publication year: 2017 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

System penitencjarny wobec wyzwań wielokulturowości : studium diagnostyczne / 
Autor Urbanek, Arkadiusz

Publication year: 2018 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Alternatywy w edukacji /
 

Publication year: 2018 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych /
Autor Łobocki, Mieczysław

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Nauczanie języków obcych w edukacji wczesnoszkolnej /
Autor Erenc-Grygoruk, Grażyna

Publication year: 2013 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Teoria rozwiązywania innowacyjnych zadań w pracy z uczniem klas I-III szkoły podstawowej : (w świetle badań eksperymentalnych) / 
Autor Stańczak, Irena

Publication year: 2013 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wyzwania pedagogiki krytycznej i antypedagogiki /
Autor Szkudlarek, Tomasz

Publication year: 2010 Call number: [01.D] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Edukacja : korzenie, źródła, narracje / 
Autor Nalaskowski, Aleksander.

Publication year: 2017 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Edukacja na rzecz praw dziecka w szkole wyższej : zarys dydaktyki szczegółowej / 
Autor Kozak, Małgorzata

Publication year: 2014 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zabawy inscenizacyjne o tematyce przyrodniczej : na cztery pory roku : propozycje dla przedszkolaków i dzieci w młodszym wieku szkolnym / 
Autor Niewola, Dorota

Publication year: 2012 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konstruowanie wiedzy na zajęciach w przedszkolu /
Autor Sławińska, Małgorzata

Publication year: 2010 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dziecko w świecie wartości. Część druga : Poszukiwanie ładu umysłu i serca / 
Redaktor Dymara, Bronisława

Publication year: 2003 Call number: [01.E] Series: Nauczyciele - Nauczycielom XV tom Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Aktywność estetyczna dziecka w zintegrowanym systemie nauczania /
Autor Jakubiec, Sylwia

Publication year: 2004 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: