Problemy edukacji w szkole wyższej /
 

Publication year: 2004 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy edukacji wczesnoszkolnej /
author Adamek, Irena.

Publication year: 2000 Call number: [II ] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metody i techniki badań pedagogicznych /
author Łobocki, Mieczysław

Publication year: 2011 Call number: [II] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju /
Red. Borowicka, Agata

Publication year: 2013 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Poradnictwo pedagogiczne : przegląd wybranych zagadnień / 
author Skałbania, Barbara.

Publication year: 2009 Call number: [II] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Skarbiec nauczyciela-terapeuty (na bazie własnych doświadczeń z pracy terapeutycznej) czyli Od programu do realizacji : propozycje rozwiązań pracy terapeutycznej prowadzonej z dziećmi w wieku przedszkolnym o specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych / 
author Franczyk, Anna.

Publication year: 2015 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Teoria wychowania w zarysie /
author Łobocki, Mieczysław

Publication year: 2010 Call number: [II] Available: (2); Checked out: (2); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy : wybrane problemy teorii i praktyki surdologopedycznej / 
author Gunia, Grażyna.

Publication year: 2013 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jak pisać pracę magisterską? : poradnik dla studentów / 
author Węglińska, Maria.

Publication year: 2010 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesna filozofia edukacji : kluczowe kwestie / 
author Murzyn, Andrzej.

Publication year: 2015 Call number: [II] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Praca dyplomowa na studiach I i II stopnia z nauk społecznych /
author Bereźnicki, Franciszek

Publication year: 2010 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy kształcenia ogólnego /
author Bereźnicki, Franciszek

Publication year: 2011 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

ABC pedagoga specjalnego : razem łatwiej : nowe doświadczenia /  
author Tomkiewicz-Bętkowska, Aleksandra.

Publication year: 2015 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pedagogika dla nauczycieli w praktyce : materiały metodyczne / 
author Pankowska, Dorota.

Publication year: 2011 Call number: [II] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Szkolne problemy uczniów : /spojrzenie psychologa praktyka : varia / 
author Witkoś, Maria.

Publication year: 2012 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Mam czas dla dziecka : pedagogika waldorfska dla najmłodszych : propozycja alternatywnej kultury wychowania w domu, przedszkolu i w żłobku / 
author Kowalewska, Barbara

Publication year: 2013 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pedagogika porównawcza : problemy, stan badań i perspektywy rozwoju / 
author Nowakowska-Siuta, Renata.

Publication year: 2014 Call number: [II] Series: Pedagogika Nauce i Praktyce Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (2); Actions: Add to cart

Psychologia rodziny : teoria i badania / 
author Plopa, Mieczysław

Publication year: 2015 Call number: [II] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Psychologia wpływu mediów : wybrane teorie, metody, badania / 
author Kubicka, Dorota

Publication year: 2007 Call number: [I ] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne teorie i nurty wychowania /
author Śliwerski, Bogusław

Publication year: 2015 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kategorie sukcesów w opiniach nauczycieli klas integracyjnych jako przyczynek do poszukiwania koncepcji edukacji integracyjnej /
author Gajdzica, Zenon.

Publication year: 2014 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pedeutologia : studium teoretyczno-pragmatyczne /  
author Szempruch, Jolanta.

Publication year: 2013 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pedagogika społeczna : zarys problematyki /  
author Cichosz, Mariusz

Publication year: 2014 Call number: [I ] [II] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Praca licencjacka i magisterska z pedagogiki, psychologii i socjologii : poradnik dla studentów /  
author Bereźnicki, Franciszek

Publication year: 2015 Call number: [I] [I ] Available: (2); Checked out: (3); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Praktyka badań pedagogicznych /
Red. Bauman, Teresa.

Publication year: 2013 Call number: [II] Series: Seminaria Metodologii Pedagogiki Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pedagogika resocjalizacyjna : w stronę uspołecznienia systemu oddziaływań / 
author Ambrozik, Wiesław

Publication year: 2016 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Resocjalizacja : wychowanie i psychokorekcja nieletnich niedostosowanych społecznie /  
author Opora, Robert

Publication year: 2013 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Resocjalizacja : zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne /  
 

Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Z notatek obserwatora Montessori w praktyce /
author Epstein, Paul.

Publication year: 2014 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kwestionariusz diagnozy i narzędzia badawcze w terapii pedagogicznej /
author Tomczak, Joanna

Publication year: 2014 Call number: [II] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji wczesnoszkolnej /
 

Publication year: 2014 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Terapia pedagogiczna : zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć / 
 

Publication year: 2016 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Terapia pedagogiczna : zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci / 
 

Publication year: 2010 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rodziny adopcyjne i zastępcze dziecka z niepełnosprawnością /
author Bartnikowska, Urszula.

Publication year: 2013 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dziecko, rodzice, adopcja : ontologiczne i psychospołeczne aspekty rodzinnych form opieki zastępczej / 
author Wąsiński, Arkadiusz

Publication year: 2006 Call number: [II] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dziecko autystyczne : objawy i wspomaganie : prawdziwa opowieść o Maciusiu / 
author Zawiślak, Beata.

Publication year: 2015 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Edukacja elementarna i elementarze porozbiorowe w II Rzeczypospolitej /
author Kochaniak, Katarzyna

Publication year: 2009 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Uczeń z wadą słuchu w szkole ogólnodostępnej : podstawy metodyki nauczania języków obcych / 
author Domagała-Zyśk, Ewa.

Publication year: 2011 Call number: [II] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy programowania w języku C++ /
author Zieliński, Józef.

Publication year: 2013 Call number: [VIII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 Dalej>>
Languages: