Zawód inwestor giełdowy : psychologia rynków, taktyka inwestycyjna, zarządzanie portfelem 
author Elder, Alexander

Publication year: 2006 Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkim w Polsce : drugi zestaw studiów przypadków 
author Pocztowski, Aleksy.

Publication year: 2003 Call number: [10.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Marketing na rynku międzynarodowym
author Grzegorczyk, Wojciech

Publication year: 2005 Call number: [11.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw
author Kołosowska, Bożena.

Publication year: 2006 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Podstawy inwestowania : wycena papierów wartościowych i konstrukcja portfela 
author Francis, Jack Clark

Publication year: 2001 Call number: [08.B] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce : studia przypadków 
author Pocztowski, Aleksy.

Publication year: 2002 Call number: [10.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa : przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli 
author Wędzki, Dariusz.

Publication year: 2002 Call number: [07.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kredytowe instrumenty pochodne : charakterystyka, rodzaje i zasady obrotu 
author Kasapi, Andrew

Publication year: 2002 Call number: [07.0] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa : przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli 
author Wędzki, Dariusz.

Publication year: 2002 Call number: [07.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wartościowanie stanowisk pracy i strategie wynagrodzeń : jak wprowadzać efektywny system 
author Poels, Frans

Publication year: 2002 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkim w Polsce : studia przypadków 
author Pocztowski, Aleksy.

Publication year: 2002 Call number: [10.C] Available: (1); Checked out: (3); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sztuka budowania trwałych związków z klientami /
author Storbacka, Kaj.

Publication year: 2001 Call number: [11.0] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunek efektywności inwestycji
author Rogowski, Waldemar

Publication year: 2008 Call number: [08.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie zasobami ludzkimi : wydanie V rozszerzone 
author Armstrong, Michael.

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Wartość narażona na ryzyko : obliczanie i wdrażanie modelu VAR 
author Best, Philip

Publication year: 2000 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Inwestor jednosesyjny : day trading : systemy inwestycyjne, strategie, wskaźniki i i metody analityczne 
author Bernstein, Jake

Publication year: 2002 Call number: [08.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Inwestor jednosesyjny : day trading : systemy inwestycyjne, strategie, wskaźniki i i metody analityczne 
author Bernstein, Jake

Publication year: 2006 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Ośrodki oceny i rozwoju : narzędzia analizy i doskonalenia kompetencji pracowników 
author Woodruffe, Charles

Publication year: 2003 Call number: [10.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Relacje z kluczowymi klientami : analiza i zarządzanie 
author Burnett, Ken

Publication year: 2002 Call number: [10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi
author Pocztowski, Aleksy.

Publication year: 2002 Call number: [10.C] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kształtowanie strategii szkoleń i rozwoju pracowników
author Mayo, Andrew

Publication year: 2002 Call number: [10.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bankowa obsługa firmy : rachunki, rozliczenia pieniężne, kredyty inwestycyjne 
author Szewczyk, Ryszard.

Publication year: 2002 Call number: [06.0] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Szkolenia pracowników a rozwój organizacji
author Kossowska, Małgorzata

Publication year: 2002 Call number: [10.C] Available: (2); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Biznes internetowy : strategie i modele 
author Afuah, Allan

Publication year: 2003 Call number: [10.0] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Piąta dyscyplina : materiały dla praktyka : jak budować organizację uczącą się 
author Senge, Peter M.

Publication year: 2002 Call number: [10.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wiedza a działanie : przeszkody w wykorzystywaniu zasobów wiedzy w organizacji 
author Pfeffer, Jeffrey

Publication year: 2002 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie wiedzą w organizacji
author Probst, Gilbert

Publication year: 2002 Call number: [10.E] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Piąta dyscyplina : teoria i praktyka organizacji uczących się 
author Senge, Peter M.

Publication year: 2002 Call number: [10.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Profesjonalny sprzedawca : jak budować trwałe związki z klientami 
author Schenk, George

Publication year: 2001 Call number: [11.C] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Trener i mentor : udział coachingu i mentoringu w doskonaleniu procesu uczenia się 
author Parsloe, Eric

Publication year: 2002 Call number: [10.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie firmą portfelową : wybór strategii : pomiar wartości : ocena ryzyka 
author Allen, Michael S.

Publication year: 2001 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Siedem wymiarów kultury : znaczenia różnic kulturowych w działalności gospodarczej 
author Hampden-Turner, Charles

Publication year: 2002 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Outsourcing strategiczny : koncepcja, modele i wdrażanie 
author Gay, Charles L.

Publication year: 2002 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Lobbing
author Jasiecki, Krzysztof

Publication year: 2000 Call number: [01.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkim w Polsce : drugi zestaw przypadków 
author Pocztowski, Aleksy.

Publication year: 2003 Call number: [10.C] Available: (1); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Segmentacja rynku : przebieg procesu i wykorzystanie wyników 
author Mcdonald, Malcolm

Publication year: 2003 Call number: [11.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zwolnienia pracowników a polityka personalna firmy
author Sidor-Rządkowska, Małgorzata.

Publication year: 2003 Call number: [10.C] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: