Przewodnik po e-learningu
author Hyla, Marek

Publication year: 2005 Call number: [Mediateka] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynardowe standardy rachunkowości : ogólne zasady pomiaru i prezentacji pozycji bilansu i rachunku wyników 
author Walińska, Ewa

Publication year: 2006 Call number: [14.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie jakością obsługi w restauracjach i hotelach
author Martin, William B.

Publication year: 2006 Call number: [15.C] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej
author Wach, Krzysztof

Publication year: 2006 Call number: [12.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Leksykon polityki gospodarczej
author Kalina-Prasznic, Urszula

Publication year: 2005 Call number: [05.E] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kreowanie marki z pasją
author Edwards, Helen

Publication year: 2006 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Fundusze emerytalne : jak efektywnie pomnażać majątek ich członków 
author Ambachtsheer, Keith P.

Publication year: 2001 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Liderzy zarządzania zasobami ludzkimi : nowe wyzwania : nowe role 
author Ulrich, Dave

Publication year: 2001 Call number: [10.C] Available: (2); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Private banking : bankowość dla zamożnych klientów 
author Dziawgo, Leszek

Publication year: 2006 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Fundusze inwestycyjne : rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywność 
author Gabryelczyk, Katarzyna

Publication year: 2006 Call number: [08.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym
author Matkowski, Paweł

Publication year: 2006 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kontrola kosztów : element zarządzania strategicznego 
author Doyle, David P.

Publication year: 2006 Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego
author Wędzki, Dariusz.

Publication year: 2006 Call number: [14.A] Available: (1); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Add to cart
         (1)

Strategiczne zarządzanie kosztami
author Nowak, Edward

Publication year: 2006 Call number: [14.D] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Faktoring międzynarodowy
author Sobol, Iwona.

Publication year: 2005 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Miasto na prawach powiatu : zagadnienia ustrojowe 
author Wierzbica, Anna

Publication year: 2006 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Swapy : techniki zawierania transakcji i zarządzanie ryzykiem 
author Mc, Dougall Alan

Publication year: 2001 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ocena pracownicza 360 stopni : metoda sprzężenia zwrotnego 
author Ward, Peter

Publication year: 2005 Call number: [10.C] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Mistrzowski coaching
author Hargrove, Robert

Publication year: 2006 Call number: [10.C] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej
author Pocztowski, Aleksy.

Publication year: 2005 Call number: [10.C] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw : część 2 : podręcznik z tematyką ćwiczeń 
author Chudy, Stanisław

Publication year: 2001 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw : część 4 : podręcznik 
author Kabat, Franciszek

Publication year: 2002 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw : część 4 : podręcznik z tematyką ćwiczeń 
author Pietraszewski, Marian

Publication year: 2001 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw : część 1 : podręcznik z tematyką ćwiczeń 
author Chudy, Stanisław

Publication year: 2001 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Jak efektywnie poszukiwać pracy : wykorzystanie metody firmy Monster 
author Taylor, Jeff

Publication year: 2006 Call number: [10.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Planowanie i projektowanie szkoleń
author Rae, Leslie.

Publication year: 2006 Call number: [10.C] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prognozowanie w przedsiębiorstwie
author Dittman, Paweł

Publication year: 2008 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa : przpływy pieniężne a wartość dla właścicieli 
author Wędzki, Dariusz.

Publication year: 2003 Call number: [07.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie zasobami ludzkimi
author Armstrong, Michael.

Publication year: 2007 Call number: [10.C] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wskaźniki marketingowe
author Kozielski, Robert

Publication year: 2006 Call number: [11.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Profesjonalny sprzedawca : jak budować trwałe związki z klientami 
author Schenk, George

Publication year: 2006 Call number: [11.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Trener i mentor : udział coachingu i mentoringu w doskonaleniu procesu uczenia się 
author Parsloe, Eric

Publication year: 2008 Call number: [10.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Jak odnieść sukces w negocjacjach
author Steele, Paul

Publication year: 2007 Call number: [01.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach inwestycyjnych : Ryzyko walutowe i ryzyko stopy procentowej 
author Rogowski, Waldemar

Publication year: 2005 Call number: [08.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Lobbing : Sztuka skutecznego wywierania wpływu 
author Jasiecki, Krzysztof

Publication year: 2006 Call number: [01.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bezpieczne strategie inwestycyjne : jak osiągnąć wolność finansową 
author Thrap, Van K.

Publication year: 2006 Call number: [08.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zawód inwestor giełdowy : psychologia rynków, taktyka inwestycyjna, zarządzanie portfelem 
author Elder, Alexander

Publication year: 2006 Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkim w Polsce : drugi zestaw studiów przypadków 
author Pocztowski, Aleksy.

Publication year: 2003 Call number: [10.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Marketing na rynku międzynarodowym
author Grzegorczyk, Wojciech

Publication year: 2005 Call number: [11.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 Dalej>>
Languages: