Sytuacje społeczne
author Manterys, Aleksander

Publication year: 2008 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bilans pierwszych lat członkostwa Polski w Unii
red. Fiszer, Józef M.

Publication year: 2011 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo naturalne a ład polityczny /
Autpr Stawrowski, Zbigniew

Publication year: 2006 Call number: [1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Spór o demokratyczne państwo prawa : teoria Jurgena Habermasa wobec liberalnej, republikańskiej i socjalnej wizji państwa / 
Autor Wonicki, Rafał

Publication year: 2007 Call number: [321] Series: Filozofia w XXI wieku Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Parlament Europejski po Traktacie z Lizbony doświadczenia i nowe wyzwania 
red. Fiszer, Józef M.

Publication year: 2011 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Manowce polskiej prywatyzacji
red. Jarosz, Maria

Publication year: 2001 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska polityka integracyjna po przystąpieniu do
red. Fiszer, Józef M.

Publication year: 2006 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska Unia Europejska świat wybrane problemy 
red. Fiszer, Józef M.

Publication year: 2007 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kobiety u władzy? spojrzenie z Sejmu 
red. Pańków, Irena

Publication year: 2010 Call number: [316] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Prywatyzacja w krajach postkomunistycznych
author Kozarzewski, Piotr

Publication year: 2006 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Demokracja nieformalna konstytucjonalizm i rzeczywiste reguły polityki w 
author Wołek, Artur

Publication year: 2004 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ponad prawem narodowym : konstytucyjne idee Europy /  
author Nogal, Agnieszka Maria

Publication year: 2009 Call number: [321] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Droga na skróty Nacjonalizm gospodarczy w Ameryce 
author Szlajfer, Henryk

Publication year: 2005 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Małe państwa Europy Zachodniej i terytoria o statusie specjalnym : ich rola i miejsce w Unii Europejskiej /  
red. Żelichowski, Ryszard

Publication year: 2008 Call number: [339.923] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Bezrobocie i instytucje rynku pracy
author Danecka, Marta

Publication year: 2005 Call number: [331.56/.57] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczeństwo obywatelskie na tle historycznego przełomu Polska 1980-1989 
author Słodkowska, Inka

Publication year: 2006 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka bez strategii bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej i Polski w 
red. Kamiński, Antoni Z.

Publication year: 2008 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wykluczeni wymiar społeczny, materialny i etniczny 
red. Jarosz, Maria

Publication year: 2008 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

W objęciach europeizacji : wybrane przykłady z Europy Środkowej i Wschodniej / 
author Grosse, Tomasz Grzegorz.

Publication year: 2012 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Chiny w XXI wieku : perspektywy rozwoju / 
red. Dziak, Waldemar J.

Publication year: 2012 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wielobiegunowa Europa w wielobiegunowym świecie : szansa czy wyzwanie dla systemu euroatlantyckiego? /  
author Cianciara, Agnieszka K.

Publication year: 2012 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

System euroatlantycki w wielobiegunowym ładzie międzynarodowym /
Red. Fiszer, Józef.

Publication year: 2013 Call number: [32] Series: System Euroatlantycki w Wielobiegunowym Świecie nr 1 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie procesem integracji i modernizacja Unii Europejskiej w dobie kryzysu oraz kształtowania się nowego ładu międzynarodowego /
Red. Fiszera, Józef M.

Publication year: 2013 Call number: [339.923] Series: Unia Europejska we współczesnym świecie, Nr 1 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

System euroatlantycki i bezpieczeństwo międzynarodowe w multipolarnym świecie : miejsce i rola Polski w euroatlantyckim systemie bezpieczeństwa / 
Red. Fiszer, Józef M.

Publication year: 2013 Call number: [32] Series: System euroatlantycki w wielobiegunowym świecie i jego perspektywy, nr 7 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

W poszukiwaniu geoekonomii w Europie /
author Grosse, Tomasz Grzegorz.

Publication year: 2014 Call number: [339.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Unia Europejska - Chiny : dziś i w przyszłości / 
Red. Fiszer, Józef.

Publication year: 2014 Call number: [339.923] Series: Unia Europejska we Współczesnym Świecie, nr 2 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wyspy Unii Europejskiej : bogactwo czy balast? / 
 

Publication year: 2014 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pułapki prywatyzacji /
 

Publication year: 2003 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: