Solidarność podziemna 1981-1989
author Friszke, Andrzej

Publication year: 2006 Call number: [19.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prywatyzacja w krajach postkomunistycznych
author Kozarzewski, Piotr

Publication year: 2006 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Populizm a demokracja
author Markowski, Radosław

Publication year: 2004 Call number: [18.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Droga na skróty : nacjonalizm gospodarczy w Ameryce Łacińskiej i Europie Środkowo-Wschodniej w epoce pierwszej globalizacji 
author Szlajfer, Henryk

Publication year: 2005 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Państwo w czasach demokracji : Rudolf Smend i Carl Schmitt o istocie porządku państwowego Europy kontynentalnej 
author Kaczorowski, Paweł

Publication year: 2005 Call number: [18.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Protopartie i protosystem? : szkic do obrazu polskiej wielopartyjności 
author Nalewajko, Ewa

Publication year: 1997 Call number: [18.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Demokracja nieformalna : Konstytucjonalizm i rzeczywiste reguły polityki w Europie Środkowej po 1989 roku 
author Wołek, Artur

Publication year: 2004 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wpływ konfliktu w byłej Jugosławii na stosunki między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską 1990-1995
author Orzelska, Agnieszka

Publication year: 2004 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polska, Unia Europejska, Świat : Wybrane problemy 
author Fiszer, Józef M.

Publication year: 2007 Call number: [12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wykluczeni : Wymiar społeczny, materialny i etniczny 
author Jarosz, Maria

Publication year: 2008 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ludwig Erhard i społeczna gospodarka rynkowa
author Kaczmarek, Tadeusz T.

Publication year: 2004 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sytuacja wewnętrzna w krajach postkomunistycznych Europy i Azji oraz ich polityka międzynarodowa w latach 2006-2007
author Fiszer, Józef M.

Publication year: 2007 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Od Piłsudskiego do Wałęsy : studia z dziejów Polski w XX wieku 
author Persak, Krzysztof

Publication year: 2008 Call number: [19.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Małe państwa Europy Zachodniej i terytoria o statusie specjalnym : ich rola i miejsce w Unii Europejskiej 
author Żelichowski, Ryszard

Publication year: 2008 Call number: [12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka bez strategii : bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej i Polski w perspektywie ładu globalnego 
author Kamiński, Antoni Z.

Publication year: 2008 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ponad prawem narodowym : konstytucyjne idee Europy 
author Nogal, Agnieszka Maria

Publication year: 2009 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

O życiu publicznym, kulturze i innych sprawach
author Mach, Bogdan W.

Publication year: 2007 Call number: [02.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rok 1956 w Polsce i jego rezonans w Europie
author Szymoniczek, Joanna

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Stosunki transatlantyckie z perspektywy polskiej polityki zagranicznej
author Orzelska, Agnieszka

Publication year: 2009 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Społeczeństwo obywatelskie na tle historycznego przełomu : Polska 1980-1989 
author Słodkowska, Inka

Publication year: 2006 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polacy równi i równiejsi
author Jarosz, Maria

Publication year: 2010 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polska w Unii Europejskiej : aspekty polityczne, międzynarodowe, społeczno-polityczne i wojskowe 
author Fiszer, Józef M.

Publication year: 2009 Call number: [12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pierwsza pięciolatka : małe państwa Europy Środkowo-Wschodniej w Unii Europejskiej 
author Żelichowski, Ryszard

Publication year: 2010 Call number: [12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kobiety u władzy? : spojrzenie z sejmu 
author Pańków, Irena

Publication year: 2010 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Terroryzm w medialnym obrazie świata : terroryści, dziennikarze, administracja w epoce walki informacyjnej 
author Liedel, Krzysztof

Publication year: 2010 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polska transformacja : spojrzenie po dwudziestu latach : książka jubileuszowa wydana z okazji dwudziestolecia Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk 
author Materski, Wojciech

Publication year: 2010 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Młodzież mniejszości niemieckiej na Górnym Śląsku po 1989 roku : organizacje, tożsamość narodowa, postawy, przyszłość 
author Popieliński, Paweł

Publication year: 2011 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

System partyjny i zachowania wyborcze : Dekada polskich doświadczeń 
author Markowski, Radosław

Publication year: 2002 Call number: [18.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prywatyzacja : szanse i zagrożenia 
author Jarosz, Maria

Publication year: 1993 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Azja Wschodnia na przełomie XX i XXI wieku : przemiany polityczne i społeczne : studia i szkice 
author Gawlikowski, Krzysztof

Publication year: 2004 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Azja Wschodnia na przełomie XX i XXI wieku : stosunki międzynarodowe i gospodarcze : studia i szkice 
author Gawlikowski, Krzysztof

Publication year: 2004 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Dziennikarstwo : media : społeczeństwo 
author Mocek, Stanisław

Publication year: 2005 Call number: [02.E] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bezrobocie i instytucje rynku pracy
author Danecka, Marta

Publication year: 2005 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Languages: