Public relations
author Black, Sam

Publication year: 1999 Call number: [11.A] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przetarg w prawie polskim : zagadnienia cywilistyczne 
author Boratyńska, Maria

Publication year: 2001 Call number: [03.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sprzedaż z głową
author Buzan, Tony.

Publication year: 1999 Call number: [11.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Amortyzacja w 2002 roku
author Kosacka-Łędzewicz, Dorota

Publication year: 2002 Call number: [07.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie kapitałem bankowy. : alokacja kapitału i pomiar wyników 
author Matten, Chris

Publication year: 2000 Call number: [06.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przelew wierzytelności w praktyce bankowej
author Osada, Zdzisław

Publication year: 1997 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Egzekucja z rachunku bankowego
author Osowy, Piotr

Publication year: 2000 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wiek paradoksu : w poszukiwaniu sensu przyszłości 
author Handy, Charles

Publication year: 1996 Call number: [10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ustawa o rachunkowości - po nowelizacji : tekst ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.Nr 121,poz.591, ost.zm.Dz.U.z 2000 r.Nr 113,poz.11 86,Dz.U z 2001r.Nr 102,poz.1117) w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2002 r. + wstęp-komentarz do zmian w u stawie 
author Turzyński, Mikołaj

Publication year: 2001 Call number: [14.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Europejskie prawo socjalne : tom I : specyfika, stanowienie i stosowanie europejskiego prawa socjalnego 
author Świątkowski, Andrzej Marian

Publication year: 1998 Call number: [12.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i ochrona praw podstawowych
author Planavova-Latanowicz, Jana

Publication year: 2000 Call number: [12.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Europejska Konwencja Praw Człowieka w systemie prawa w Wspólnot Europejskich
author Kornobis-Romanowska, Dagmara

Publication year: 2001 Call number: [03.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wskaźniki finansowe
author Tyran, Michael R.

Publication year: 1999 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Technologia informacyjna
author Shim, Jae K.

Publication year: 1999 Call number: [10.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Siedem kultur kapitalizmu : USA, Japonia, niemcy, Francja, Wielka Brytania, Szwecja 
author Hampden-Turner, Charles

Publication year: 1998 Call number: [05.E] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Siedem kultur kapitalizmu : USA, Japonia, niemcy, Francja, Wielka Brytania, Szwecja 
author Hampden-Turner, Charles

Publication year: 2000 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Public relations
author Black, Sam

Publication year: 1999 Call number: [11.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo ochrony środowiska : tom XVII : zbiór praw : wersja dwudziesta druga : stan prawny na dzień 11 października 2002r. 
 

Publication year: 2002 Call number: [15.B] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (2); Actions: Add to cart

Instrumenty finansowe : matematyka finansowa : bony skarbowe : wybrane instrumenty rynku pieniężnego : obligacje : podstawowe strategie inwestycyjne na rynku pieniężnym 
author Soroczyński, Sławomir

Publication year: 1999 Call number: [07.0] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Trybunał Sprawiedliwości wspólnot europejskich i ochrona praw podstawowych
author Planavova-Latanowicz, Jana

Publication year: 2000 Call number: [12.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Obejście prawa podatkowego : natura zjawiska i sposoby przeciwdziałania mu 
author Karwat, Piotr

Publication year: 2002 Call number: [07.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Samorząd terytorialny w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego
author Oniszczuk, Jerzy.

Publication year: 2002 Call number: [04.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość budżetowa
author Winiarska, Kazimiera

Publication year: 2002 Call number: [14.C] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Umowy zawierane przez internet
author Stosio, Andrzej

Publication year: 2002 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zbiór zadań z podstaw rachunkowości
author Winiarska, Kazimiera

Publication year: 2002 Call number: [14.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia geodetów od odpowiedzialności cywilnej
author Hernik, Józef

Publication year: 1999 Call number: [02.D] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kalkulacje finansowe : wycena instrumentów rynku walutowego i pieniężnego 
author Steiner, Robert

Publication year: 2000 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Oficjalne interpelacje ministerstwa finansów : tom II : podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy 
author Kosacka-Łędzewicz, Dorota

Publication year: 2000 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Bankowy Fundusz Gwarancyjny
author Dobaczewska, Anna

Publication year: 2000 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie ryzykiem finansowym : instrumenty pochodne,inżynieria finansowa i maksymalizacja wartości 
author Smithson, Charles W.

Publication year: 2000 Call number: [07.0] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: