Kasy fiskalne
author Serafiński, Wojciech

Publication year: 2006 Call number: [336.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bilans : wartość poznawcza i analityczna /  
author Gabrusewicz, Wiktor.

Publication year: 2005 Call number: [Podręcznik] Available: (11); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość bankowa po zmianach
author Popowska, Ewa

Publication year: 2008 Call number: [657.4] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie jakością : teoria i praktyka / 
author Urbaniak, Bogusława

Publication year: 2004 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem
author Grzywacz, Jacek.

Publication year: 2003 Call number: [IV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowy marketing /
author Kaznowski, Dominik

Publication year: 2008 Call number: [XII] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka i obrót nieruchomościami
author Niemczyk, Roman

Publication year: 2009 Call number: [332.7] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów 
red. Świderska, Gertruda Krystyna

Publication year: 2009 Call number: [Podręcznik] Available: (7); Checked out: (4); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne koncepcje, metody, strategie 
author Janasz, Krzysztof.

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw część 1 
author Szymonik, Andrzej

Publication year: 2010 Call number: [658.7] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Polityka społeczna we współczesnym świecie analiza porównawcza 
author Hill, Michael

Publication year: 2010 Call number: [304] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Amortyzacja w 2011 roku
author Kozłowska, Hanna

Publication year: 2011 Call number: [657.4] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie długiem skarbu państwa implikacje dla strefy euro 
author Marchewka-Bartkowiak, Kamilla

Publication year: 2011 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Instrumenty zarządzania współczesnym
red. naukowy Kowalczewski, Wiesław

Publication year: 2006 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska w procesie integracji europejskiej : analiza okresu 1994-1999 /  
author Michalski, Tomasz

Publication year: 2002 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości /
 

Publication year: 2011 Call number: [657.6] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Leksykon podatku od spadków i darowizn
author Chustecka, Krystyna

Publication year: 2012 Call number: [336.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Decyzyjne systemy zarządzania
red. naukowa Kisielnicki, Jerzy

Publication year: 2012 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie gminnymi inwestycjami infrastrukturalnymi
author Kozłowski, Waldemar

Publication year: 2012 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowe prawo dewizowe
author Borkowski, Tadeusz

Publication year: 2001 Call number: [346.58] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Leksykon franczyzy
author Pokorska, Barbara

Publication year: 2002 Call number: [0/9/(03)/347.45] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Identyfikacja ryzyka upadłości przedsiębiorstwa i systemy wczesnego ostrzegania 
author Zaleska, Małgorzata.

Publication year: 2002 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Międzynarodowe stosunki gospodarcze na przełomie
red. Piklikiewicz, Maciej

Publication year: 2001 Call number: [339.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami w spółce akcyjnej
author Ostaszewski, Janusz.

Publication year: 2003 Call number: [658.11] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunkowość i plan kont dla spólek kapitałowych po zmianie ustawy o rachunkowości i kodeksu spólek 
red. Jakubczyk-Cały, Ewa

Publication year: 2002 Call number: [657] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Rozliczenia finansowe przedsiębiorstw w obrotach z zagranicą
author Grzywacz, Jacek.

Publication year: 2003 Call number: [339.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Materialne prawo administracyjne pojęcia, instytucje, zasady 
red. Stahl, Małgorzata

Publication year: 2002 Call number: [342] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku
author Miklaszewski, Stanisław

Publication year: 2003 Call number: [339.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie jakością teoria i praktyka 
author Urbaniak, Bogusława

Publication year: 2004 Call number: [658.56] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa /
author Bień, Witold.

Publication year: 2005 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Nowe prawo upadłościowe Praktyczny przewodnik dla pr 
author Olszewska, Małgorzata

Publication year: 2004 Call number: [347.73] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Style kierowania i zarządzania Wybrane koncepcje 
author Mroziewski, Marian

Publication year: 2005 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy
red. naukowy Juchnowicz, Marta

Publication year: 2007 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Elementy rachunkowości : podręcznik :  część 1 :  zasady rachunkowości /  
author Kuczyńska-Cesarz, Anna

Publication year: 2005 Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing w działalności banku /
author Grzywacz, Jacek.

Publication year: 2006 Call number: [339.138] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Standardy sprawozdawczości finansowej : MSSF : US GAAP : polskie ustawodawstwo /  
author Turyna, Jan.

Publication year: 2006 Call number: [657.4] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: