Organizacja wirtualna teoria i praktyka 
author Najda-Janoszka, Marta

Publication year: 2010 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa teoria i praktyka 
author Żuber, Ryszard

Publication year: 2008 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne koncepcje, metody, strategie 
author Janasz, Krzysztof.

Publication year: 2008 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Problemy funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce synteza badań i kierunki działania 
author Borowiecki, Ryszard

Publication year: 2008 Call number: [658.11] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Doskonalenie funkcjonowania organizacji
author Gomółka, Zdzisław

Publication year: 2009 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Humanistyczne wartości zarządzania w poszukiwaniu sensu menedżerskich działań 
author Penc, Józef.

Publication year: 2010 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne koncepcje, metody, strategie 
author Janasz, Krzysztof.

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie przedsiębiorstwem /
red. Strużycki, Marian

Publication year: 2002 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Ryzyko kryzysu a ciągłość działania Business continuity management 
author Kaczmarek, Tadeusz T.

Publication year: 2009 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Doskonalenie strumienia wartości
author Czerska, Joanna

Publication year: 2009 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian
red. naukowa Potocki, Arkadiusz

Publication year: 2009 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie przedsiębiorstwem
red. naukowy Strużycki, Marian

Publication year: 2004 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku Wybrane 
author Mikuła, Bogusz

Publication year: 2002 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Finansowe uwarunkowania konkurencyjności z uwzględnieniem sektora MSP 
red. naukowy Mikołajczyk, Bożena.

Publication year: 2006 Call number: [658.11] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa koncepcje, metody wartościowania i warunki jego 
author Mroziewski, Marian

Publication year: 2008 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategiczne dostosowanie polskich małych i średnich
author Janiuk, Ireneusz

Publication year: 2004 Call number: [658.11] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rynki finansowe w rozwoju podmiotów gospodarczych
red. naukowa Filipiak, Beata

Publication year: 2009 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój zdolności uczenia się przedsiębiorstwa
author Zgrzywa-Ziemak, Anna

Publication year: 2009 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategiczna karta wyników (Balanced Scorecard) teoria i praktyka 
author Jabłoński, Adam.

Publication year: 2011 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorstwo rodzinne funkcjonowanie i rozwój 
author Jeżak, Jan

Publication year: 2004 Call number: [658.11] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fundusze private equity wpływ na wartość spółki 
author Panfil, Marek

Publication year: 2005 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wspomaganie i finansowanie rozwoju małych i średnich
red. naukowa Matejun, Marek

Publication year: 2011 Call number: [658.11] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Stymulowanie rozwoju przedsiębiorstwa
red. naukowa Budzisz, Bolesław

Publication year: 2008 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie strategiczne koncepcje, metody, strategie 
author Janasz, Krzysztof.

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Identyfikacja tożsamości organizacyjnej w zarządzaniu przedsiębiorstwem /
author Zarębska, Anna.

Publication year: 2009 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie przedsiębiorstwem
red. Strużycki, Marian

Publication year: 2002 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing w firmie przyszłości
author Krawiec, Franciszek

Publication year: 2005 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne : koncepcje, metody, strategie / 
 

Publication year: 2010 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wspomaganie i finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw /
red. naukowa Matejun, Marek

Publication year: 2011 Call number: [XI] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Finansowe uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw z uwzględnieniem sektora MSP /
red. naukowy Mikołajczyk, Bożena.

Publication year: 2006 Call number: [IX] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Teoria i praktyka zarządzania : wybrane zagadnienia : część 2 /  
author Budzisz, Bolesław.

Publication year: 2006 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Stymulowanie rozwoju przedsiębiorstwa
author Budzisz, Bolesław

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Aktualne problemy zarządzania organizacjami
author Kowalczewski, Wiesław

Publication year: 2008 Call number: [10.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podobieństwa i różnice w rozwoju przedsiębiorstw sektora MŚP z kapitałem krajowym i z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce : analiza i ocena wyników badań / 
author Siuta-Tokarska, Barbara.

Publication year: 2015 Call number: [658.11] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Modele biznesowe w działalności MMSP : otwarcie i rozwój przedsiębiorstwa - studia przypadków / 
author Szot-Gabryś, Teresa.

Publication year: 2016 Call number: [658.11] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Modele biznesowe w działalności MMSP : otwarcie i rozwój przedsiębiorstwa - studia przypadków / 
author Szot-Gabryś, Teresa.

Publication year: 2016 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Projekty inwestycyjne : finansowanie, budżetowanie, ocena efektywności / 
 

Publication year: 2016 Call number: [08.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Organizacja wirtualna : teoria i praktyka / 
author Najda-Janoszka, Marta

Publication year: 2010 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Projekty inwestycyjne : finansowanie, budżetowanie, ocena efektywności / 
 

Publication year: 2016 Call number: [IX] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: