Kotwica w sercu : rzecz o matkach chrzestnych statków Polskiej Żeglugi Morskiej / 
author Zieliński, Piotr

Publication year: 2005 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ibiza i Formentera /
author Bulski, Paweł

Publication year: 2000 Call number: [XIV] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rzym : Rok Święty 2000 / 
Red. Hetnał, Agnieszka

Publication year: 2000 Call number: [XIV] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (2); Actions: Add to cart

Żaglowce, które zawsze będą nas zadziwiać /
author Marszałek, Elżbieta

Publication year: 2007 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Daleko i blisko /
author Zieliński, Piotr

Publication year: 2005 Call number: [XIV] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane zagadnienia z praktyki usług gastronomicznych /
author Tarchalski, Maciej

Publication year: 2011 Call number: [XIV] [Podręcznik] Available: (8); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing sportowy - teoria i praktyka : II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod hasłem: "Dni marketingu sportowegona Akademii Ekonomicznej w Poznaniu", 19-20 listopada 2003 r. /  
Red. Mruk, Henryk.

Publication year: 2004 Call number: [XIV] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Turystyka i rekreacja, nr 1/2008 : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie 
Red. Żelazna, Krystyna

Publication year: 2008 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Obsługa ruchu turystycznego /
Red. nauk. Meyer, Beata

Publication year: 2008 Call number: [XIV] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym /
author Sarnowski, Janusz

Publication year: 2007 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Geneza i przemiany turystyki /
author Mazurski, Krzysztof Radosław

Publication year: 2006 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Vademecum sternika i starszego sternika motorowodnego /
author Haber, Franciszek

Publication year: 2004 Call number: [XIV] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Turystyka w badaniach naukowych : prace ekonomiczne /  
Red. Nowakowska, Anna

Publication year: 2006 Call number: [XIV] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gastronomia : słownik żywieniowo-gastronomiczny / 
author Tauber, Roman Dawid

Publication year: 2000 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metodyka i technika obsługi ruchu turystycznego /
Red. Bosiacki, Stefan

Publication year: 2004 Call number: [XIV] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

O turystyce i rekreacji : studia i szkice /  
author Krawczyk, Zbigniew

Publication year: 2007 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Śladami historii turystyki : od starożytności do współczesności /  
author Łazarek, Marianna

Publication year: 2005 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Promocja produktu turystycznego : turystyka miejska /  
author Pawlicz, Adam

Publication year: 2008 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekologia humanistyczna /
author Kula, Marcin

Publication year: 1999 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Testy i pytania z zakresu turystyki : materiały pomocnicze dla organizatorów, wykładowców na kursach pilotów wycieczek, kandydatów na pilotów, nauczycieli i studentów turystyki / 
oprac. Kruczek, Zygmunt.

Publication year: 2003 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Program prewencyjnego zapobiegania powodzi w dorzeczu Odry ze szczególnym uwzględnieniem dorzecza Warty i Zalewu Szczecińskiego - OdraRegion = Programme for preventive flood protection in the Odra river basin with special attention to the Warta river basin and the Szczecin lagoon - OdraRegion /  
 

Publication year: 2006 Call number: [XIV] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Hotel w XXI wieku : zarządzanie w warunkach globalizacji / 
author Nawrocka, Elżbieta

Publication year: 2007 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Flora i fauna wód śródlądowych /  
author Engelhardt, Wolfgang

Publication year: 1998 Call number: [XIV] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Słownik leśny, bartny, bursztyniarski i orylski.
author Kozłowski, Wiktor

Publication year: 2008 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pomorze Zachodnie poprzez wieki /
author Piskorski, Jan Maria

Publication year: 1999 Call number: [XV] [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dzisiejszy obraz Odry, stan jej turystycznego i rekreacyjnego zagospodarowania konferencja naukowa : (materiały) /  
 

Publication year: 2005 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (2); Actions: Add to cart

Biomedyczne podstawy aktywnego wypoczynku : podręcznik dla studentów / 
author Gworys, Kamila

Publication year: 2002 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie /
author Słomiński, Maciej

Publication year: 2002 Call number: [XIV] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Agroturystyka /
Red. Młynarczyk, Krzysztof

Publication year: 2002 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Obsługa konsumenta,, cz. 1 :
author Jargoń, Ryszard

Publication year: 2000 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Obsługa konsumenta,, cz. 2 :
author Jargoń, Ryszard

Publication year: 2000 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Słownik ekologii i ochrony środowiska : suplement /  
author Mazur, Eugeniusz

Publication year: 1999 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Organizacja i technika pracy w zakładzie gastronomicznym /
author Witkiewicz, Zbigniew

Publication year: 2008 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Hotele bez barier : przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych / 
author Błądek, Zenon

Publication year: 2003 Call number: [XIV] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy hotelarstwa : materiały do ćwiczeń i wykładów / 
author Szostak, Daniel

Publication year: 2004 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzynarodowe systemy hotelowe w Polsce, cz. 2 /
author Witkowski, Czesław

Publication year: 2003 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Hotelarstwo, cz. III : Hotelarstwo w gospodarce turystycznej / 
author Witkowski, Czesław

Publication year: 2005 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Podstawy hotelarstwa, cz. 1/
author Witkowski, Czesław

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Pomorze Zachodnie w zintegrowanej Europie : skrypt dla studentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Turystycznej w Szczecinie / 
author Marszałek, Elżbieta

Publication year: 2008 Call number: [XIV] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (2); Actions: Add to cart

Pieszo, konno, parowcami... : historia szczecińskiej poczty / 
author Mąka, Zdzisław

Publication year: 2004 Call number: [XIV] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: