Zarys wiedzy o turystyce /
author Różycki, Paweł.

Publication year: 2006 Call number: [XIV] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekologia a transakcje rynku kapitałowego studium wybranych problemów 
author Syryczyński, Piotr

Publication year: 1996 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polska: geografia atrakcji turystycznych
author Kruczek, Zygmunt.

Publication year: 2003 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie turystyką /
 

Publication year: 2008 Call number: [XIV] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorstwo turystyczne : ujęcie statyczne i dynamiczne : praca zbiorowa / 
 

Publication year: 2007 Call number: [XIV] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekoturystyka : Wyzwania i nadzieje / 
author Zaręba, Dominika

Publication year: 2000 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Małe i średnie przedsiębiorstwa na rynku turystycznym /
red. Czechowski, Lucjan

Publication year: 2007 Call number: [XIV] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Studencki Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego I Prace z zakresu marketingu i polityki regionalnej 
 

Publication year: 2007 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wymiary zrównoważonego rozwoju : rozwój lokalny, gospodarka przestrzenna, zdrowie środowiskowe, innowacyjność / 
author Janikowski, Ryszard

Publication year: 2010 Call number: [XIV] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekologia społeczna /
author Kiełczewski, Dariusz

Publication year: 2001 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Teoria turystyki a zarządzanie turystyką /
author Chudoba, Tadeusz

Publication year: 2008 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dzielenie się światem /
author Carley, Michael

Publication year: 2000 Call number: [XIV] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Partnerstwo i przywództwo w regionie turystycznym /
author Zmyślony, Piotr.

Publication year: 2008 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wielka encyklopedia geografii świata : Gospodarka współczesnego świata / 
author Kuciński, Kazimierz

Publication year: 1999 Call number: [XIV] Series: Wielka encyklopedia geografii świata Tom 16 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Vademecum pilota grup turystycznych /
 

Publication year: 2001 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka a środowisko przyrodnicze
red. Madej, Tadeusz

Publication year: 2000 Call number: [XIV] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wielka encyklopedia geografii świata : Ludność świata / 
author Kaczmarek, Tomasz

Publication year: 1998 Call number: [XIV] Series: Wielka encyklopedia geografii świata Tom 12 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka turystyczna państwa /
author Borzyszkowski, Jacek.

Publication year: 2005 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Geografia ekonomiczna Unii Europejskiej
red. naukowy Fierla, Irena

Publication year: 2007 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska w Europie : Zarys geograficzno-ekonomiczny 
red. naukowy Fierla, Irena

Publication year: 2011 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunek sozoekonomiczny działalności gospodarczej
author Kryk, Barbara.

Publication year: 2003 Call number: [XIV] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ochrona środowiska Problemy społeczne, ekonomiczne 
author Górka, Kazimierz.

Publication year: 2001 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Planowanie marketingowe w przedsiębiorstwie / Ludwik Mazurkiewicz. 
author Mazurkiewicz, Ludwik

Publication year: 2002 Call number: [XII] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane aspekty ochrony środowiska i zarządzania /
author Gajdzik, Bożena

Publication year: 2010 Call number: [XIV] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy geografii ekonomicznej : praca zbiorowa / 
 

Publication year: 2006 Call number: [XIV] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce rynkowej /
red. Rapacz, Andrzej

Publication year: 2001 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy turystyki /
author Czerwiński, Janusz

Publication year: 2011 Call number: [XIV] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Szkolny ruch turystyczno-krajoznawczy jako czynnik kształtowania tożsamości regionalnej na przykładzie województwa zachodniopomorskiego : opracowanie diagnostyczne / 
author Głąbiński, Zbigniew

Publication year: 2008 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ziemia : liczby, fakty, ilustracje. Ludność i gospodarka / 
 

Publication year: 2000 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Szkoła turystyki pieszej czyli Jak przez życie lekko kroczyć w ciężkich butach  
author Skibicki, Zygmunt

Publication year: 2006 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Biegaj z nami
author Staszak, Katarzyna

Publication year: 2010 Call number: [XIV] Series: Biblioteka Gazety Wyborczej Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Czystość wody ważnym elementem w ocenie walorów turystycznych rzeki Odry : Wyniki badań czystości wody w Odrze przeprowadzone podczas Flisu Odrzańskiego 2008) 
 

Publication year: 2009 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Geografia turystyczna Polski : zagadnienia wybrane : materiał pomocniczy dla kandydatów na pilotów wycieczek  
author Doktór, Dariusz

Publication year: 2010 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Najnowsze osiągnięcia z zakresu OZE wraz z przedstawieniem barier we wdrażaniu wyników badań do praktyki gospodarczej oraz sugestiami ich rozwiązań : praca zbiorowa /  
red. Mickiewicz, Bartosz.

Publication year: 2012 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przekaz informacji w turystyce /
author Głowacki, Marian

Publication year: 2003 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Geografia turystyki Polski
author Lijewski, Teofil

Publication year: 2002 Call number: [XIV] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy geografii turystycznej /
author Cabaj, Wacław

Publication year: 2007 Call number: [XIV] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Geografia turystyczna /
author Mazur, Eugeniusz

Publication year: 2005 Call number: [XIV] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Geografia turystyki Polski /
author Lijewski, Teofil

Publication year: 2008 Call number: [XIV] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Krajoznawstwo : zarys teorii i metodyki / 
author Kruczek, Zygmunt

Publication year: 2006 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dalej>>
Languages: