Zarys wiedzy o turystyce /
author Różycki, Paweł.

Publication year: 2006 Call number: [XIV] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorstwo turystyczne : ujęcie statyczne i dynamiczne : praca zbiorowa / 
 

Publication year: 2007 Call number: [XIV] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekoturystyka : Wyzwania i nadzieje / 
author Zaręba, Dominika

Publication year: 2000 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Geneza i przemiany turystyki /
author Mazurski, Krzysztof Radosław

Publication year: 2006 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Turystyka w badaniach naukowych : prace ekonomiczne /  
Red. Nowakowska, Anna

Publication year: 2006 Call number: [XIV] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Promocja produktu turystycznego : turystyka miejska /  
author Pawlicz, Adam

Publication year: 2008 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przedsiębiorczość w turystyce : zasady i praktyka /  
red. naukowa Bednarczyk, Małgorzata.

Publication year: 2010 Call number: [XIV] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Turystyka polonijna : zarys problemu / 
 

Publication year: 2010 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Turystyka : zarys wykładu /  
 

Publication year: 2001 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kreatywność w turystyce : nowe trendy w rozwoju turystyki / 
 

Publication year: 2016 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: