Prawo administracyjne /
author Zimmermann, Jan.

Publication year: 2012 Call number: [VII] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo petycji w Polsce na tle rozwiązań europejskich : stan obecny i perspektywy /  
author Rytel-Warzocha, Anna.

Publication year: 2012 Call number: [VII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Materialne prawo administracyjne /
 

Publication year: 2013 Call number: [VII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metodyka sporządzania pism procesowych w sprawach karnych, cywilnych, gospodarczych i administracyjnych /
author Cempura, Aleksandra.

Publication year: 2015 Call number: [VII] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ustawa o ochronie osób i mienia /
author Kręgulec, Rafał.

Publication year: 2015 Call number: [VII] Series: Komentarze Praktyczne : prawo administracyjne Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawna ochrona formatów telewizyjnych /
author Pinkalski, Zbigniew

Publication year: 2015 Call number: [VII] Series: Monografie Lex, Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metodyka sporządzania umów gospodarczych /
author Cempura, Aleksandra.

Publication year: 2014 Call number: [VII] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Systemowość prawa europejskiego /
author Stępień, Michał

Publication year: 2008 Call number: [VII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Apelacja w postępowaniu cywilnym : komentarz, orzecznictwo / 
author Manowska, Małgorzata.

Publication year: 2013 Call number: [VII] Series: Komentarz i Orzecznictwo Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do nauki o państwie i prawie /
author Seidler, Grzegorz Leopold

Publication year: 2010 Call number: [VII] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych /
author Świecki, Dariusz.

Publication year: 2014 Call number: [VII] Series: Komentarz i Orzecznictwo Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne problemy wykroczeń : materialnoprawna i procesowa problematyka wykroczeń / 
author Świecki, Dariusz.

Publication year: 2016 Call number: [VII] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo wykroczeń : minirepetytorium / 
author Zientara, Anna.

Publication year: 2014 Call number: [VII] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Materialne prawo wykroczeń : część ogólna /  
author Sitarz, Olga.

Publication year: 2015 Call number: [VII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kodeks wykroczeń : kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, skorowidze / 
 

Publication year: 2016 Call number: [VII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo wykroczeń /
 

Publication year: 2016 Call number: [VII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kodeks wykroczeń : kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia / 
 

Publication year: 2016 Call number: [VII] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo karne /
author Błaszczyk, Magdalena

Publication year: 2015 Call number: [VII] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Postępowanie karne : minirepetytorium /  
author Jagiełłowicz, Łukasz.

Publication year: 2013 Call number: [VII] Series: Komentarz i Orzecznictwo Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Postępowanie administracyjne : minirepetytorium /  
author Stefańska, Ewa

Publication year: 2013 Call number: [VII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo konstytucyjne : Anna Deryng. 
author Deryng, Anna

Publication year: 2014 Call number: [VII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Obrót gospodarczy dopalaczami w prawie Unii Europejskiej na przykładzie prawa polskiego = Economic trade of designer drugs in European law on the example of Polish law /  
author Frączak, Katarzyna.

Publication year: 2012 Call number: [VII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Spółka celowa a konsorcjum : Agnieszka Roguska-Kikoła, Dagmara Rutkowska, Hoa Dessoulavy-Śliwińska ; [redaktor prowadzący: Renata Fleszar].  
author Roguska-Kikoła, Agnieszka.

Publication year: 2016 Call number: [VII] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Instytucje prawa rodzinnego : praktyczny komentarz, wzory pism i dokumenty / 
author Winiarz, Jan

Publication year: 2014 Call number: [VII] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Internetowe naruszenia własności intelektualnej 2015 /
 

Publication year: 2016 Call number: [VII] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kodeks postępowania administracyjnego 2016. Stan prawny na dzień 25 lipca 2016 roku (z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie 9 października 2016 roku) / 
 

Publication year: 2016 Call number: [VII] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy prawa dla ekonomistów : podręcznik dla studentów ekonomii i zarządzania / 
author Filipowicz, Andrzej

Publication year: 2012 Call number: [VII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo własności intelektualnej : zarys wykładu / 
author Czub, Krzysztof

Publication year: 2016 Call number: [VII] Series: Seria Akademicka Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : Stan prawny na dzień 15 kwietnia 2016 roku / 
 

Publication year: 2016 Call number: [VII] Available: (7); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kodeks rodzinny i opiekuńczy : prawo o aktach stanu cywilnego, skorowidz / 
 

Publication year: 2016 Call number: [VII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kodeks rodzinny i opiekuńczy /
 

Publication year: 2015 Call number: [VII] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kodeks rodzinny i opiekuńczy /
 

Publication year: 2016 Call number: [VII] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

KP - Kodeks pracy /
 

Publication year: 2016 Call number: [VII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nauka administracji /
author Kudrycka, Barbara

Publication year: 2009 Call number: [VII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nauka administracji /
author Cieślak, Zbigniew

Publication year: 2017 Call number: [VII] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nauka administracji : podręcznik uniwersytecki / 
author Błaś, Adam

Publication year: 2013 Call number: [VII] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pracownicy administracji publicznej : ćwiczenia /  
author Legierska, Urszula.

Publication year: 2016 Call number: [VII] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo rodzinne /
author Ignatowicz, Jerzy

Publication year: 2016 Call number: [VII] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo rodzinne /
author Tryniszewska, Katarzyna.

Publication year: 2015 Call number: [VII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kodeks postępowania karnego : przepisy wprowadzające - skorowidz / 
 

Publication year: 2017 Call number: [VII] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: