Podstawy prawa i administracji /
author Góralczyk, Wojciech

Publication year: 2014 Call number: [VII] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kodeks pracy /
 

Publication year: 2015 Call number: [VII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie własnością intelektualną : syndrom marchewki /  
author Zaleski, Jacek.

Publication year: 2014 Call number: [VII] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Administracja dóbr i usług publicznych /
red. naukowa Woźniak, Marta.

Publication year: 2013 Call number: [VII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo własności intelektualnej /
red. naukowa Kostański, Piotr

Publication year: 2008 Call number: [VII] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo autorskie i prawa pokrewne /
author Barta, Janusz.

Publication year: 2014 Call number: [VII] Series: Przepisy z Wprowadzeniem - Wolters Kluwer Polska Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Administracyjne postępowanie egzekucyjne : problemy węzłowe / 
author Leoński, Zbigniew.

Publication year: 2003 Call number: [VII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo międzynarodowe /
author Shaw, Malcolm N.

Publication year: 2006 Call number: [VII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kodeks pracy : teksty ustaw. Stan prawny na 3 września 2015 r. / 
 

Publication year: 2015 Call number: [VII] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo gospodarcze dla ekonomistów /
author Benduch, Dorota.

Publication year: 2015 Call number: [VII] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wzory typowych umów zawieranych przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne /
author Zdziennicka-Kaczocha, Grażyna

Publication year: 2007 Call number: [VII] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Umowy handlowe w pytaniach i odpowiedziach /
 

Publication year: 2013 Call number: [VII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Administracja publiczna /
Red. Hausner, Jerzy

Publication year: 2012 Call number: [VII] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kodeks cywilny /
 

Publication year: 2015 Call number: [VII] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Spółki w działalności : zalety i wady : z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowo-akcyjna, komandytowa, partnerska, cywilna, jawna, akcyjna / 
author Jeleńska, Anna

Publication year: 2015 Call number: [VII] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością według nowych unormowań prawnych: kodeksu spółek handlowych, ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, innych ustaw i rozporządzeń /
author Feliński, Jerzy Roman

Publication year: 2015 Call number: [VII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polskie prawo podatkowe /
 

Publication year: 2015 Call number: [VII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

VAT po zmianach od 1 lipca 2015 r.
 

Publication year: 2015 Call number: [VII] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo socjalne /
author Muszalski, Wojciech

Publication year: 2006 Call number: [VII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Koncepcja open access w świetle ekonomicznej analizy praw własności intelektualnej /
author Szpringer, Włodzimierz

Publication year: 2011 Call number: [VII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo dla ekonomistów : podręcznik dla słuchaczy I roku studiów ekonomicznych stacjonarnych i zaocznych /  
author Górski, Władysław

Publication year: 1997 Call number: [VII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Historia ustroju i prawa polskiego /
author Bardach, Juliusz

Publication year: 1998 Call number: [VII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie publiczne : teoria i praktyka / 
author Raczkowski, Konrad.

Publication year: 2015 Call number: [VII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jakość administracji w Polsce : zarys współczesnej problematyki /  
author PIekara, Andrzej

Publication year: 2010 Call number: [VII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej wraz z indeksem rzeczowym /
 

Publication year: 2014 Call number: [VII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kodeks spółek handlowych wraz z indeksem rzeczowym /
 

Call number: [VII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo cywilne i handlowe w zarysie /
 

Publication year: 2009 Call number: [VII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kodeks karny /
 

Publication year: 2016 Call number: [VII] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kodeks postępowania administracyjnego /
 

Publication year: 2016 Call number: [VII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawa człowieka zarys wykładu /  
author Hołda, Joanna

Publication year: 2014 Call number: [VII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo karne /
author Grześkowiak, Alicja

Publication year: 2015 Call number: [VII] Series: Skrypty Becka Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo karne materialne : część ogólna i szczegółowa / 
author Bojarski, Marek

Publication year: 2015 Call number: [VII] Series: Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo karne w pigułce /
 

Publication year: 2016 Call number: [VII] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Proces karny : zarys systemu / 
author Waltoś, Stanisław

Publication year: 2016 Call number: [VII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarys prawa administracyjnego /
author Szmulik, Bogumił.

Publication year: 2016 Call number: [VII] Series: Skrypty Becka Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nauka administracji /
 

Publication year: 2013 Call number: [VII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo karne : zarys problematyki /  
author Marek, Andrzej

Publication year: 2016 Call number: [VII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pigułce /
author Jackowiak, Urszula

Publication year: 2016 Call number: [VII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Publicznoprawna regulacja administracji elektronicznej /
author Matusiak, Justyna.

Publication year: 2016 Call number: [VII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawa człowieka : zarys wykładu / 
author Hołda, Joanna

Publication year: 2008 Call number: [VII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: