Unia Europejska : organizacja i funkcjonowanie /  
red. naukowa Cini, Michelle

Publication year: 2007 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do międzynarodowych stosunków gospodarczych /
author Kłosiński, Kazimierz Albin

Publication year: 2006 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarys międzynarodowych stosunków gospodarczych /
author Świerkocki, Janusz

Publication year: 2004 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategia globalna
author Yip, George S.

Publication year: 2004 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomia po polsku /
red. Filar, Dariusz

Publication year: 2007 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesne teorie ekonomiczne /
red. naukowy Ratajczak, Marek

Publication year: 2007 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowa konkurencyjność państw nadbałtyckich /
author Runiewicz, Małgorzata

Publication year: 2006 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Integracja europejska /
author Barcz, Jan

Publication year: 2007 Call number: [III] Series: Seria Akademicka Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawne, polityczne, ekonomiczne dylematy Unii Europejskiej = Legal, political, economic dilemmas of the European Union / 
 

Publication year: 2009 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ponadnarodowe i regionalne oblicza Unii Europejskiej = Trans-national and regional face of the European Union / 
 

Publication year: 2009 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dyplomacja polska wobec problemu niemieckiego 1945-1990 /
author Tomala, Mieczysław

Publication year: 2007 Call number: [III] Series: Monografie / Wyższa Szkoła Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bankructwa gospodarstw domowych : perspektywa ekonomiczna i społeczna / 
red. naukowa Świecka, Beata

Publication year: 2008 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Region Zachodniopomorski : kolaż socjologiczny / 
 

Publication year: 2001 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Mechanizmy funkcjonowania strefy euro /
author Kowalewski, Paweł

Publication year: 2013 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Unia Europejska - Wspólnota Wielu Narodów : Republika Federalna Niemiec : informator dla uczestników konkursu / 
author Ruszkowski, Janusz

Publication year: 2005 Call number: [III] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Tożsamość Starego Kontynentu i przyszłość projektu europejskiego /
 

Publication year: 2007 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych /
author Kukułka, Józef

Publication year: 2003 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Fundusze Unii Europejskiej w gospodarce turystycznej /
 

Publication year: 2014 Call number: [III] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Defraudacja i korupcja : zapobieganie i wykrywanie / Spacer po linie opowieść o defraudacji i korupcji 
author Iyer, Nigel

Publication year: 2007 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Fundusze UE 2007-2013 dla mikro, małych i średnich firm /
author Szymańska, Anna

Publication year: 2007 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wycena nieruchomości /
 

Publication year: 2006 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Europeistyka w zarysie /
red. naukowy Nowak, Alojzy Z.

Publication year: 2006 Call number: [III] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Stosunki międzynarodowe : teorie - systemy - uczestnicy / 
author Łoś-Nowak, Teresa

Publication year: 2006 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy stosunków międzynarodowych /
author Mingst, Karen

Publication year: 2006 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Praktyczne aspekty programu Leader : w województwie Zachodniopomorskim / 
author Kryk, Barbara.

Publication year: 2011 Call number: [III] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gaz dla Polski : zarys historii sektora gazu ziemnego w ostatnich dwóch dekadach w Polsce / 
author Zawisza, Aleksander.

Publication year: 2011 Call number: [III] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Teorie stosunków międzynarodowych /
author Burchill, Scott

Publication year: 2006 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

The Faces and Problems of Modern Europe : Case Studies / 
Oprac. Jeszka, Jan.

Publication year: 2010 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Stosunki międzynarodowe geneza, struktura, dynamika /
red. Haliżak, Edward

Publication year: 2006 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesne filozofie polityki : Pisma filozoficzne tom XCIV 
author Buksiński, Tadeusz

Publication year: 2006 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : praca zbiorowa. / 
 

Publication year: 2014 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynek nieruchomości : finansowanie rozwoju miast / 
Red. Bryx, Marek

Publication year: 2013 Call number: [III] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fundacje i stowarzyszenia : funkcjonowanie i opodatkowanie 2014 / 
author Ogonowski, Andrzej

Publication year: 2014 Call number: [III] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do zarządzania nieruchomością : praca zbiorowa / 
author Bryx, Marek

Publication year: 2004 Call number: [III] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawne aspekty funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej : poradnik / 
author Starkiewicz, Stanisław

Publication year: 2013 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Miasta, aglomeracje, metropolie w nurcie globalnych przemian /
 

Publication year: 2014 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Vertragsgemeinschaft 1989/1990 : wzlot i upadek idei konfederacji dwu państw niemieckich / 
author Sawczuk, Janusz.

Publication year: 2013 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Projekty europejskie : praktyczne aspekty pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych /  
author Tkaczyński, Jan Wiktor.

Publication year: 2011 Call number: [III] Series: Unia Europejska Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka Mieszkaniowa w Województwie Zachodniopomorskim w Latach 2009-2010 /
 

Publication year: 2011 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Działalność organizacji pozarządowych na rzecz realizacji celów publicznych : studium administracyjno-prawne / 
author Kledzik, Przemysław.

Publication year: 2013 Call number: [III] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: