Ustrój samorządu terytorialnego
author Bukowski, Zbigniew

Publication year: 2011 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Jednolity rynek europejski
author Kundera, Jarosław

Publication year: 2003 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynek funduszy inwestycyjnych w Unii Europejskiej /
author Borowski, Grzegorz

Publication year: 2011 Call number: [III] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Międzynarodowe stosunki polityczne
author Deszczyński, Przemysław.

Publication year: 2012 Call number: [III] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Integracja europejska /
author Dynia, Elżbieta

Publication year: 2006 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Równowaga a wzrost gospodarczy
author Siedlecki, Juliusz

Publication year: 2000 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonofizyka : wprowadzenie / 
author Mantegna, Rosario N.

Publication year: 2001 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ćwiczenia z makroekonomii
author Papell, David H.

Publication year: 1997 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Teorie i casusy globalizacji
red. Backer, Roman

Publication year: 2006 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Państwo, samorząd i społeczności lokalne Piotr Buczkowski in memoriam 
red. Bondyra, Krzysztof

Publication year: 2005 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Samorząd miejski : zadania, instytucje, formy / 
red. Wróbel, Sylwester

Publication year: 2008 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynek i pieniądz w Polsce u progu XXI wieku /
author Wilczyński, Wacław

Publication year: 2000 Call number: [III] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka handlowa mechanizmy ekonomiczne i regulacje międzynarodowe 
author Michałek, Jan

Publication year: 2002 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe stosunki gospodarcze /
author Budnikowski, Adam

Publication year: 2003 Call number: [III] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Struktura gospodarki światowej / Lucjan Ciamaga.  
author Ciamaga, Lucjan

Publication year: 2003 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przewodnik po Unii Europejskiej
author Leonard, Dick

Publication year: 2003 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dynamika integracji europejskiej Monografie i Opracowania SGW Warszawa Nr 532 
author Popowicz, Krzysztof

Publication year: 2004 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kierunki modernizacji zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego /
red. naukowa Lubińska, Teresa

Publication year: 2011 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Fundusze unijne bez tajemnic podręcznik dla studentów 
author Śliwa, Jan

Publication year: 2008 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Makroekonomia : Materiały do cwiczeń / 
author Górniewicz, Grzegorz.

Publication year: 2007 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy makroekonomii Problemy - Zadania - Rozwiązania 
red. naukowa Baszyński, Adam.

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju rynku nieruchomości w Polsce na tle doświadczeń państw zachodnich /
author Załęczna, Magdalena

Publication year: 2010 Call number: [III] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Szkoła Główna Handlowa Nr 10
 

Publication year: 2001 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konfederacja Pracodawców Polskich 1989-2009
red. Jankowski, Jan

Publication year: 2009 Call number: [III] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy makroekonomii zasady, przykłady, zadania 
author Mansfield, Edwin

Publication year: 2002 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekspansja gospodarcza Polski końca XX wieku
red. naukowa Hellwig, Zdzisław

Publication year: 1997 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Od szoku do terapii : ekonomia i polityka transformacji / 
author Kołodko, Grzegorz W.

Publication year: 1999 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wstęp do ekonomiki Introduction to Economics 
author Taylor, Edward

Publication year: 2004 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ćwiczenia z makroekonomii
author Papell, David H.

Publication year: 1997 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Państwowe uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości : poradnik dla kandydatów ubiegających się o nadanie uprawniń zawodowych / 
 

Publication year: 2001 Call number: [III] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ustawa o gospodarce nieruchomościami komentarz 
author Bieniek, Gerard

Publication year: 2005 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarys historii myśli ekonomicznej
author Spychalski, Gedymin B.

Publication year: 1999 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka i finanse w warunkach globalizacji, T. 2 /
red. naukowy Kołosowska, Bożena.

Publication year: 2008 Call number: [III] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Produkt krajowy a bezrobocie : badanie związku między zmianami produktu krajowego a bezrobociem w Polsce 
author Ziomek, Agnieszka

Publication year: 2006 Call number: [III] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka przestrzenna X /
red. naukowy Przybyła, Zbigniew

Publication year: 2007 Call number: [III] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami projektu europejskiego /
author Dylewski, Marek.

Publication year: 2009 Call number: [III] Series: Zarządzanie finansami projektu europejskiego Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Makroekonomia
author Noga, Marian

Publication year: 2000 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sprawność systemów gospodarczych krajów Unii Europejskiej : praca zbiorowa /  
red. Swadźba, Stanisław.

Publication year: 2008 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: