Public relations a kształtowanie wizerunku menedżera
author Bakalarski, Krzysztof

Publication year: 2004 Call number: [659.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Public relations w czasach mp3 i Internetu
red. Tworzydło, Dariusz

Publication year: 2008 Call number: [659.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Machiavelli w Brukseli : sztuka lobbingu w Unii Europejskiej /  
author Schendelen, Rinus von

Publication year: 2006 Call number: [659.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Public relations skuteczna komunikacja w teorii i praktyce 
red. Przybylski, Henryk

Publication year: 2006 Call number: [659.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Public relations
author Black, Sam

Publication year: 1998 Call number: [659.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Public Relations der Unternehmung
author Pflaum, Dieter

Publication year: 1998 Call number: [659.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Effective Public Relations
author Cutlip, Scott M.

Publication year: 1999 Call number: [659.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Komunikowanie w kryzysie jak ratować wizerunek firmy 
author Murdoch, Anna

Publication year: 2003 Call number: [659.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie public relations
author Knecht, Zdzisław

Publication year: 2002 Call number: [659.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kształtowanie wizerunku
red. Ociepka, Beata

Publication year: 2005 Call number: [659.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Public relations od podstaw
author Henslowe, Philip

Publication year: 2005 Call number: [659.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza sytuacji wyjściowej Planowanie działalności 
author Wojcik, Krystyna

Publication year: 1997 Call number: [659.4] Series: Public relations od A do Z Tom 1 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

The Service Edge 101 Companies That Profit from Cust 
author Zemke, Ron

Publication year: 1990 Call number: [659.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Public relations
author Black, Sam

Publication year: 2005 Call number: [659.4] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Sztuka public relations z doświadczeń polskich
 

Publication year: 2006 Call number: [659.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Public relations czyli jak zjednać otoczenie i tworzyć dobrą opinię 
author Wojcik, Krystyna

Publication year: 1996 Call number: [659.4] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Public relations Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju 
red. naukowy Olędzki, Jerzy

Publication year: 2006 Call number: [659.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Unternehmensfuhrung und Offentlichkeitsarbeit Grundl 
author Zerfass, Ansgar

Publication year: 1996 Call number: [659.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Public Relations
author Kupiec, Leszek.

Publication year: 2004 Call number: [659.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Public relations teoria i studia przypadków
author Tworzydło, Dariusz

Publication year: 2005 Call number: [659.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Medialne public relations
author Andrzejewski, Piotr

Publication year: 2006 Call number: [659.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Public relations wiarygodny dialog z otoczeniem podręcznik dla teoretyków, poradnik dla praktyków 
author Wojcik, Krystyna

Publication year: 2009 Call number: [659.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Public relations : teoria, praktyka, perspektywy /  
author Rozwadowska, Barbara.

Publication year: 2002 Call number: [659.4] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dziennikarstwo i public relations jako dwa typy
author Furman, Wojciech

Publication year: 2006 Call number: [659.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Public Relations
author Laermer, Richard

Publication year: 2004 Call number: [659.4] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Public relations czy to się sprawdzi?
author Hope, Ewa

Publication year: 2004 Call number: [659.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Racjonalne public relations Budowa działu, instrumenty, studia przypadków 
author Knecht, Zdzisław

Publication year: 2005 Call number: [659.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Badania w public relations wprowadzenie 
author Miotk, Anna

Publication year: 2012 Call number: [659.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Public relations w administracji
author Giedrojć, Kuba

Publication year: 2004 Call number: [659.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategia public relations
author Oliver, Sandra

Publication year: 2005 Call number: [659.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nietypowe przypadki Public Relations
author Szczepanik, Rafał

Publication year: 2003 Call number: [659.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Public relations w systemie zintegrowanej
author Szymańska, Aneta

Publication year: 2005 Call number: [659.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Public relations w Internecie
author Szyfter, Jerzy P.

Publication year: 2005 Call number: [659.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Lobbing : Sztuka skutecznego wywierania wpływu /  
author Jasiecki, Krzysztof

Publication year: 2006 Call number: [659.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Skuteczne techniki PR
red. Gregory, Anne

Publication year: 2005 Call number: [659.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Media relations Współpraca dziennikarzy i specjalistów PR 
author Gawroński, Sławomir

Publication year: 2006 Call number: [659.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzykulturowy transfer wiedzy w polskim dyskursie
author Ćwiklińska, Jolanta

Publication year: 2009 Call number: [659.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Public relations : zarządzanie reputacją firmy /  
author Budzyński, Wojciech.

Publication year: 1999 Call number: [659.4] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 Dalej>>
Languages: