Nowoczesna logistyka
author Murphy, Paul R.

Publication year: 2011 Call number: [658.7] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Logistyka on-line zarządzanie łańcuchem dostaw w dobie gospodarki elektronicznej 
red. naukowa Rutkowski, Krzysztof

Publication year: 2002 Call number: [658.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategie logistyczne
author Antoniak, Marzena

Publication year: 2004 Call number: [658.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie łańcuchem dostaw
author Fechner, Ireneusz

Publication year: 2007 Call number: [658.7] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Logistyka we współczesnym zarządzaniu
red. naukowy Ciesielski, Marek

Publication year: 2003 Call number: [658.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowoczesne rozwiązania w logistyce
red. Kozłowski, Remigiusz

Publication year: 2009 Call number: [658.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie logistyką
author Harrison, Alan

Publication year: 2010 Call number: [658.7] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Logistyka : infrastruktura techniczna na świecie /  
red. naukowa Mindur, Maciej

Publication year: 2012 Call number: [658.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Logistyka w tworzeniu przewagi konkurencyjnej firmy
red. naukowy Ciesielski, Marek

Publication year: 2001 Call number: [658.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie logistyczne
author Sołtysik, Marian

Publication year: 2003 Call number: [658.7] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Logistyka zaopatrzenia
author Kowalska, Krystyna

Publication year: 2005 Call number: [658.7] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Logistyka, komunikacja, bezpieczeństwo wybrane problemy 
red. naukowy Grzybowski, Marek.

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Podstawy logistyki miejskiej
author Szołtysek, Jacek

Publication year: 2009 Call number: [658.7] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Informatyczne narzędzia procesów logistycznych
red. naukowy Chaberek, Mirosław.

Publication year: 2010 Call number: [658.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Logistyka w procesie internacjonalizacji Prace Habilitacyjne AE Poznań Nr 14 
author Szymczak, Maciej

Publication year: 2004 Call number: [658.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

ECR Efficient Consumer Response Łańcuch dostaw 
author Baraniecka, Anna.

Publication year: 2004 Call number: [658.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rynek usług logistycznych
red. Ciesielski, Marek

Publication year: 2005 Call number: [658.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zintegrowany łancuch dostaw w teorii i praktyce gospodarczej 
author Łupicka-Szudrowicz, Anna

Publication year: 2004 Call number: [658.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Spektrum problemów badawczych logistyki w pracach
red. Kisperska-Moroń, Danuta

Publication year: 2008 Call number: [658.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Logistyka teoria i praktyka [tom 2] 
red. naukowy Krawczyk, Stanisław

Publication year: 2011 Call number: [658.7] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Podstawy logistyki w sytuacjach kryzysowych z
author Nowak, Wojciech

Publication year: 2009 Call number: [658.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy zarządzania łańcuchami dostaw
author Sołtysik, Marian

Publication year: 2009 Call number: [658.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Business Logistics Management A Supply Chain Perspective 
author Pienaar, Wessel J.

Publication year: 2009 Call number: [658.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Centra logistyczne cel, realizacja, przyszłość 
author Fechner, Ireneusz

Publication year: 2004 Call number: [658.7] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Usługi logistyczne
red. Rydzkowski, Włodzimierz

Publication year: 2004 Call number: [658.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Najlepsze praktyki w zarządzaniu łańcuchem dostaw wyjść naprzeciw wyzwaniom społecznej 
red. naukowa Rutkowski, Krzysztof

Publication year: 2008 Call number: [658.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Logistyka /
 

Publication year: 2009 Call number: [658.7] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Logistyka przyszłości
red. naukowa Brdulak, Halina

Publication year: 2012 Call number: [658.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Opakowania w systemach logistycznych
author Korzeniowski, Andrzej

Publication year: 2010 Call number: [658.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy podejmowania decyzji logistycznych w przedsię
author Kisperska-Moroń, Danuta

Publication year: 2002 Call number: [658.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Logistyka międzynarodowa
author Gołembska, Elżbieta

Publication year: 2004 Call number: [658.7] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Logistyka w biznesie
red. Ciesielski, Marek

Publication year: 2006 Call number: [658.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy logistyki
author Kupiec, Leszek.

Publication year: 2010 Call number: [658.7] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Logistyka
author Ciesielski, Marek

Publication year: 1996 Call number: [658.7] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Logistyka w strategiach firm
author Ciesielski, Marek

Publication year: 1999 Call number: [658.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Just-in-Time
author Milewska, Beata.

Publication year: 2001 Call number: [658.7] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Logistyka w przedsiębiorstwie
red. naukowy Krawczyk, Stanisław

Publication year: 2003 Call number: [658.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Eurologistyka w zarządzaniu międzynarodowym
author Gołembska, Elżbieta

Publication year: 2005 Call number: [658.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Informatyka dla logistyki
author Majewski, Jerzy.

Publication year: 2006 Call number: [658.7] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: