Nowoczesny audyt wewnętrzny
author Moeller, Robert

Publication year: 2011 Call number: [65.012] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Bezpośrednia partycypacja pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem możliwości, przesłanki, uwarunkowania 
author Moczulska, Marta

Publication year: 2011 Call number: [65.012] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie poprzez misje
author Cardona, Pablo

Publication year: 2009 Call number: [65.012] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem celowość, skuteczność, efektywność Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Nr 
red. naukowy Jagoda, Henryk

Publication year: 2006 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Innowacyjne metody i techniki zarządzania w przedsiębiorstwie /
red. naukowa Komorowski, Jan

Publication year: 2009 Call number: [65.012] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Humanistyczne wartości zarządzania w poszukiwaniu sensu menedżerskich działań 
author Penc, Józef.

Publication year: 2010 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Decyzyjne systemy zarządzania
red. naukowa Kisielnicki, Jerzy

Publication year: 2012 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne koncepcje i metody zarządzania /
author Zimniewicz, Kazimierz.

Publication year: 2009 Call number: [65.012] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowe metody zarządzania w państwach Unii
red. Kolarska-Bobińska, Lena

Publication year: 2009 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Jagoda, Henryk

Publication year: 2011 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kształtowanie i doskonalenie systemu zarządzania w Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Skalik, Jan

Publication year: 2011 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu organizacje, konteksty, procesy zarządzania 
red. naukowa Glinka, Beata

Publication year: 2012 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowe techniki organizatorskie
author Przybyła, Henryk

Publication year: 2011 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sieci w zarządzaniu strategicznym
author Czakon, Wojciech.

Publication year: 2012 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metody i techniki zarządzania w przedsiębiorstwie
author Pasternak, Kazimierz

Publication year: 2000 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pełna partycypacja w zarządzaniu tajemnica sukcesu największych eksperymentów 
author Stocki, Ryszard

Publication year: 2008 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym
red. naukowa Staniec, Iwona.

Publication year: 2008 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Reengineering metoda usprawniania organizacji 
author Manganelli, Raymond L.

Publication year: 1998 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie dynamiczne nowe podejście do zarządzania przedsiębiorstwem 
author Platonoff, Alberto Lozano

Publication year: 2009 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie XXI wieku wyzwania 
author Drucker, Peter F. (1909-2005)

Publication year: 2009 Call number: [65.012] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zmień kulturę, zmień zasady gry przełomowa strategia zmian w organizacji 
author Connors, Roger

Publication year: 2011 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Praktyka zarządzania strategicznego studia polskich przypadków 
red. naukowa Urbanowska-Sojkin, Elżbieta.

Publication year: 2008 Call number: [65.012] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Umysł McKinsey
author Rasiel, Ethan M.

Publication year: 2004 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Koncepcje zarządzania : praca zbiorowa /  
red. Weiss, Elżbieta.

Publication year: 2008 Call number: [65.012] Series: Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metody zarządzania
author Brzozowski, Maciej.

Publication year: 2009 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie przedsiębiorstwem w dobie globalizacji : praca zbiorowa /  
red. Godlewska, Marzena.

Publication year: 2009 Call number: [65.012] Series: Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowe metody i koncepcje zarządzania
author Martyniak, Zbigniew

Publication year: 2002 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Turnaround-Management w praktyce jak wykorzystać kryzys w przedsiębiorstwie by kryzysowa terapia firm i ich rewitalizacja 
author Faulhaber, Peter

Publication year: 2005 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmiana warunkiem sukcesu Przeobrażenia metod i praktyk zarządzania Prace Naukowe AE Wrocław Nr 1092 
red. naukowy Skalik, Jan

Publication year: 2005 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Komandosi w białych kołnierzykach metody zarządzania stosowane przez najlepszych 
author Szczepanik, Rafał

Publication year: 2009 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metody zarządzania informacją w przedsiębiorstwie
author Czekaj, Janusz

Publication year: 2000 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metody zarządzania /
red. Antoszkiewicz, Jan D.

Publication year: 2007 Call number: [65.012] Series: Przedsiębiorczość XXI wieku Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Przesłanie Druckera zarządzanie oparte na wiedzy 
author Edersheim, Elizabeth Haas

Publication year: 2009 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Audyt strategiczny szansa na poprawę pozycji rynkowej firmy 
red. naukowa Opolski, Krzysztof.

Publication year: 2010 Call number: [65.012] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Metody organizacji i zarządzania
author Martyniak, Zbigniew

Publication year: 1999 Call number: [65.012] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Ocena i diagnoza : wstęp do metod organizacji i zarządzania /  
 

Publication year: 2002 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezbłędne zarządzanie koniec z syndromem skazanego na porażkę 
author Manzoni, Jean-Francois

Publication year: 2008 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koncepcje zarządzania
author Zimniewicz, Kazimierz

Publication year: 2008 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: