Rozwój ubezpieczeń gospodarczych w procesie
author Przybytnikowski, Jarosław W.

Publication year: 2009 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Funkcjonowanie przedsiębiorstw ubezpieczeniowych w standaryzacja zarządzania ryzykiem 
author Bożek, Sylwia

Publication year: 2010 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Broker jako pośrednik ubezpieczeniowy
author Koroluk, Sławomir

Publication year: 1998 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy analizy aktuarialnej w ubezpieczeniach metody i zadania 
author Szkutnik, Włodzimierz.

Publication year: 2000 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przegląd dziesięciolecia Rozwój ubezpieczeń w Polsce w gospodarce wolnorynkowej 
przedm. Wałcerz, Danuta

Publication year: 2000 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Składki i ryzyko ubezpieczeniowe modelowanie stochastyczne 
red. Ostasiewicz, Walenty

Publication year: 2004 Series: Statystyka i ryzyko Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Ryzyko zarządzania finansami w zakładach ubezpieczeń
author Borda, Marta

Publication year: 2006 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Modele i algorytmy analizy ryzyka finansowego
author Marecka, Elżbieta

Publication year: 2011 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami ubezpieczeń
author Monkiewicz, Jan

Publication year: 1999 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Szkolenie sprzedawców ubezpieczeń
author Fesnak, Andrzej

Publication year: 1999 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe zakładów teoria i praktyka 
author Wieteska, Stanisława

Publication year: 2004 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

200 lat ubezpieczania 1803-2003 geneza, powołanie, czas Dwieście lat ubezpieczania 1803-2003 
red. Knyt, Agnieszka

Publication year: 2003 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Inwestycyjna działalność przedsiębiorstw
author Bożek-Węglarz, Sylwia

Publication year: 2005 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Inwestycyjna działalność przedsiębiorstw
author Bożek-Węglarz, Sylwia

Publication year: 2006 Call number: [368] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metody aktuarialne zastosowania matematyki w ubezpieczeniach 
author Kowalczyk, Patrycja

Publication year: 2006 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing ubezpieczeń na życie
author Rodek, Katarzyna

Publication year: 1996 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Umowa ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej i na cudzy rachunek 
author Kubiak, Anna Maria

Publication year: 2008 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Praktyczne metody badania niewypłacalności zakładów
author Bijak, Wojciech

Publication year: 2009 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Badanie wpływu asymetrii informacji na ryzyko polskich instytucji ubezpieczeniowych analiza statystyczna 
author Mojsiewicz, Magdalena.

Publication year: 2002 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Listy w praktyce ubezpieczeń metody pozyskiwania klientów 
author Drygalski, Zbigniew

Publication year: 2002 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Umowa ubezpieczenia
author Kowalewski, Eugeniusz

Publication year: 2002 Call number: [368] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zastosowania matematyki w ubezpieczeniach zasady i metody liczenia składek ubezpieczeniowych 
author Królikowski, Wiesław

Publication year: 2006 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia
red. Sułkowska, Wanda

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne
red. Kucka, Elżbieta

Publication year: 2009 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: