Modelowanie oceny ryzyka przy konstruowaniu portfela polis ubezpieczeniowych
author Szkutnik, Włodzimierz.

Publication year: 2005 Call number: [368] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metody oceny i porządkowania ryzyka w ubezpieczeniach
red. Ostasiewicz, Stanisława

Publication year: 2000 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Decyzyjne uwarunkowania użyteczności i wiarygodności Statystyka ubezpieczeniowa 
author Zakrzewska-Derylak, Barbara.

Publication year: 2004 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przestrzenne zróżnicowanie ryzyka ubezpieczeniowego ryzyko, popyt, zysk 
author Śliwiński, Adam

Publication year: 2012 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metody kalkulacji ryzyka rezerw szkodowych w Statystyka ubezpieczeniowa 
author Szkutnik, Włodzimierz.

Publication year: 2005 Call number: [368] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia rynek i ryzyko 
red. Ronka-Chmielowiec, Wanda

Publication year: 2002 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Modele graniczne w teorii ryzyka ubezpieczeniowego
author Michna, Zbigniew

Publication year: 2002 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Modele probabilistyczne ryzyka ubezpieczeniowego w ekonomiczne aspekty ryzyka ubezpieczeniowego Statystyka ubezpieczeniowa 
author Szkutnik, Włodzimierz.

Publication year: 2002 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia majątkowe cz. 1 teoria ryzyka 
author Otto, Wojciech

Publication year: 2008 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Matematyka w ubezpieczeniach jak to wszystko policzyć ? 
author Michalski, Tomasz

Publication year: 2005 Call number: [368] [368 ] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (2); Actions: Place hold Add to cart

Podstawy ubezpieczeń tom I - mechanizmy i funkcje 
red. Monkiewicz, Jan

Publication year: 2000 Call number: [368] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie ryzykiem w ubezpieczeniach
red. Ronka-Chmielowiec, Wanda

Publication year: 2000 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Modelowanie ryzyka w ubezpieczeniach wybrane zagadnienia 
author Ronka-Chmielowiec, Wanda

Publication year: 2003 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Audyt ubezpieczeniowy praktyczne metody analizy ryzyka 
author Gołębiewski, Dariusz

Publication year: 2010 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy ubezpieczeń tom III - przedsiębiorstwo 
red. Monkiewicz, Jan

Publication year: 2003 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Funkcjonowanie przedsiębiorstw ubezpieczeniowych w standaryzacja zarządzania ryzykiem 
author Bożek, Sylwia

Publication year: 2010 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Składki i ryzyko ubezpieczeniowe modelowanie stochastyczne 
red. Ostasiewicz, Walenty

Publication year: 2004 Series: Statystyka i ryzyko Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Ryzyko zarządzania finansami w zakładach ubezpieczeń
author Borda, Marta

Publication year: 2006 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Modele i algorytmy analizy ryzyka finansowego
author Marecka, Elżbieta

Publication year: 2011 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metody aktuarialne zastosowania matematyki w ubezpieczeniach 
author Kowalczyk, Patrycja

Publication year: 2006 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Praktyczne metody badania niewypłacalności zakładów
author Bijak, Wojciech

Publication year: 2009 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Badanie wpływu asymetrii informacji na ryzyko polskich instytucji ubezpieczeniowych analiza statystyczna 
author Mojsiewicz, Magdalena.

Publication year: 2002 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zastosowania matematyki w ubezpieczeniach zasady i metody liczenia składek ubezpieczeniowych 
author Królikowski, Wiesław

Publication year: 2006 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne
red. Kucka, Elżbieta

Publication year: 2009 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ryzyko ubezpieczeniowe taryfy - budowa i optymalizacja 
author Śliwiński, Adam

Publication year: 2002 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej
red. Sangowski, Tadeusz

Publication year: 2002 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynek usług ubezpieczeniowych
red. naukowy Perenc, Józef

Publication year: 2004 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem tom 1 podstawy 
red. Hadyniak, Bogusław

Publication year: 2010 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Modele statystyczne i probabilistyczne ryzyka przypadek dyskretny Statystyka ubezpieczeniowa 
author Szkutnik, Włodzimierz.

Publication year: 2002 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Analiza roszczeniowa w ujęciu przypadek dyskretny Statystyka ubezpieczeniowa 
author Szkutnik, Włodzimierz.

Publication year: 2002 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia na życie aspekty prawne 
author Szczepańska, Magdalena

Publication year: 2008 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane modele w zarządzaniu ryzykiem
author Szkutnik, Włodzimierz.

Publication year: 2003 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia życiowe
red. Doan, Olga

Publication year: 1996 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia na życie teoria i praktyka 
author Stroiński, Eugeniusz

Publication year: 2003 Call number: [368] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Modelowanie ryzyka ubezpieczeniowego w układzie Statystyka ubezpieczeniowa 
author Szkutnik, Włodzimierz.

Publication year: 2004 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Grupy kapitałowe na współczesnym rynku ubezpieczeniowym /
author Gołąb, Paweł.

Publication year: 2012 Call number: [368] Series: Współczesne Ubezpieczenia Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ryzyko zobowiązań i działań w inwestycjach gospodarczych oraz ubezpieczeniowych : aspekt modelowania i oceny sekurytyzacji ryzyka / 
 

Publication year: 2009 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: