Wyłączenia tajemnicy bankowej a prawo do prywatności
author Żygadło, Agnieszka

Publication year: 2011 Call number: [347.734] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polskie prawo bankowe
author Góral, Lesław

Publication year: 2006 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Tajemnica bankowa w praktyce
author Gliszczyńska, Justyna

Publication year: 2010 Call number: [347.734] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zasady polskiego prawa bankowego
author Gliniecka, Jolanta

Publication year: 1998 Call number: [347.734] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ryzyko prawne w działalności banków
author Bodył-Szymala, Piotr

Publication year: 2006 Call number: [347.734] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nadzór skonsolidowany nad instytucjami kredytowymi
author Leśnik, Iwona

Publication year: 2003 Call number: [347.734] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Naruszenie obowiązków informacyjnych banków w prawie
author Rutkowska-Tomaszewska, Edyta

Publication year: 2009 Call number: [347.734] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kazusy z prawa bankowego z rozwiązaniami Materiały 
author Jachimowska-Jaskólska, Lucyna

Publication year: 2003 Call number: [347.734] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarys prawa bankowego
author Strzelecki, Adam

Publication year: 2005 Call number: [347.734] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zintegrowany model publicznoprawnych instytucji
author Góral, Lesław

Publication year: 2011 Call number: [347.734] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo bankowe Komentarz : Komentarz do art. 92 a 
red. Zoll, Fryderyk

Publication year: 2005 Call number: [347.734] Series: Prawo bankowe Tom 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo bankowe i inne teksty prawne Teksty 
wprow. Bączyk, Mirosław

Publication year: 2006 Call number: [347.734] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polskie prawo bankowe wybrane zagadnienia 
author Mikos-Sitek, Agnieszka

Publication year: 2009 Call number: [347.734] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gwarancje, poręczenia, awale i akredytywy standby
author Andrzejuk, Barbara

Publication year: 2000 Call number: [347.734] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polskie prawo bankowe a standardy Unii Europejskiej
author Modrzyński, Paweł

Publication year: 2002 Call number: [347.734] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ochrona działalności bankowej w prawie karnym przepisy karne ustaw bankowych 
author Ochman, Piotr

Publication year: 2011 Call number: [347.734] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarys prawa bankowego Część 1: Prawo systemu bankowe 
author Bączyk, Mirosław

Publication year: 2000 Call number: [347.734] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bankowy tytuł egzekucyjny
author Hrycaj, Anna

Publication year: 2002 Call number: [347.734] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo bankowe z wprowadzeniem
 

Publication year: 2004 Call number: [347.734] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Klient w banku : czyli prawo bankowe z perspektywy odbiorcy usług bankowych / 
author Bodył-Szymala, Piotr.

Publication year: 2005 Call number: [347.734] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bankowy tytuł egzekucyjny
author Sura, Rafał

Publication year: 2008 Call number: [347.734] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bankowe gwarancje, poręczenia i awale
author Gromadzki, Leszek

Publication year: 1997 Call number: [347.734] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawne zabezpieczenie wierzytelności bankowych
author Niezbecka, Elżbieta

Publication year: 2000 Call number: [347.734] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy prawa bankowego
red. Zoll, Fryderyk

Publication year: 2003 Call number: [347.734] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bank uniwersalny na rynku papierów wartościowych
author Sieńko-Kowalska, Beata

Publication year: 2008 Call number: [347.734] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 Dalej>>
Languages: