Zabezpieczenia osobiste wierzytelności
author Szpunar, Adam

Publication year: 1997 Call number: [347.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów komentarz 
author Strus, Zbigniew

Publication year: 1999 Call number: [347.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kredyt czy leasing? analiza porównawcza 
author Wysocka, Marta

Publication year: 2008 Call number: [347.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ siły nabywczej pieniądza na wykonanie
author Jastrzębski, Robert

Publication year: 2009 Call number: [347.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Umowa oświadczenia usług telekomunikacyjnych
author Krasuski, Andrzej

Publication year: 2005 Call number: [347.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ochrona usługobiorcy usług elektronicznych
author Rączka, Gabriela

Publication year: 2007 Call number: [347.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zakres swobody zawierania umów przez jednostki
author Gonet, Wojciech

Publication year: 2011 Call number: [347.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Umowy zawierane przez internet
author Stosio, Andrzej

Publication year: 2002 Call number: [347.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Windykacja należności ujęcie interdyscyplinarne 
red. naukowa Kreczmańska-Gigol, Katarzyna

Publication year: 2011 Call number: [347.4] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Wzory umów w prawie komputerowym
author Fischer, Bogdan

Publication year: 2002 Call number: [347.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Windykacja wierzytelności w obrocie gospodarczym
author Jasinkiewicz, Barbara

Publication year: 2006 Call number: [347.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zabezpieczenie wierzytelności na zbiorze rzeczy lub
author Karasek, Iwona

Publication year: 2004 Call number: [347.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo o kontraktach w obrocie gospodarczym
author Rajski, Jerzy

Publication year: 2000 Call number: [347.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zastaw rejestrowy i rejestr zastawów Komentarz do 
author Świeboda, Zdzisław

Publication year: 1998 Call number: [347.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polskie prawo kontraktowe Zarys wykładu 
author Mojak, Jan

Publication year: 2005 Call number: [347.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady
author Falkowska, Anna

Publication year: 2010 Call number: [347.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Komentarz do ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze
author Straus, Zbigniew

Publication year: 1997 Call number: [347.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wierzyciel - podatnik Podatkowe aspekty windykacji 
author Kowalski, Radosław

Publication year: 2003 Call number: [347.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Umowy elektroniczne w obrocie gospodarczym
red. Gołaczyński, Jacek

Publication year: 2005 Call number: [347.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zobowiązania zarys wykładu 
author Czachórski, Witold

Publication year: 2007 Call number: [347.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Istota i charakter prawny umowy consultingu
author Krekora-Zając, Dorota

Publication year: 2010 Call number: [347.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpieczna windykacja należności terminowych
author Adamowicz, Krzysztof

Publication year: 2007 Call number: [347.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zasada odpowiedzialności pozaumownej Unii
author Knade-Pleskacz, Agnieszka

Publication year: 2011 Call number: [347.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Niedozwolone klauzule w umowach o imprezę turystyczną we wspólnotowym i polskim prawie ochrony konsumenta /
author Grzesiek, Agnieszka.

Publication year: 2008 Call number: [347.4] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Umowa o imprezę turystyczną /
author Cybula, Piotr.

Publication year: 2005 Call number: [347.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Windykacja należności w praktyce : jak weryfikować zdolność kredytową klientów i odzyskiwać pieniądze od dłużników / 
author Bekas, Monika.

Publication year: 2013 Call number: [347.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: