Prawo autorskie : komentarz dla praktyków /  
autor Golat, Rafał.

Publication year: 2008 Call number: [347.78] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zarys prawa handlowego
author Kruczalak, Kazimierz

Publication year: 2004 Call number: [347.7] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Spółka cywilna : instrukcja obsługi /  
author Malinowski, Adam Marek.

Publication year: 2007 Call number: [347.72] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wolontariat działalność pożytku publicznego zbiór przepisów 
red. Kupisz, Robert

Publication year: 2006 Call number: [347] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Financial Law of The European Union
author Kosikowski, Cezary

Publication year: 2008 Call number: [347.73] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Poręczenie wekslowe /
autor Zimmermann, Rafał

Publication year: 1998 Call number: [347.74] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawne zabezpieczenie wierzytelności
author Heropolitańska, Izabela.

Publication year: 2005 Call number: [347.91/.95] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo udziałowe w spółce z o.o.
author Zdanikowski, Paweł

Publication year: 2011 Call number: [347.72] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zabezpieczenia osobiste wierzytelności
author Szpunar, Adam

Publication year: 1997 Call number: [347.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów komentarz 
author Strus, Zbigniew

Publication year: 1999 Call number: [347.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Europejskie prawo spółek
author Napierała, Jacek

Publication year: 2006 Call number: [347.72] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Tajemnica finansowa Aspekty aksjologiczne, normatywne i funkcjonalne 
author Gliniecka, Jolanta

Publication year: 2007 Call number: [347.73] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kredyt czy leasing? analiza porównawcza 
author Wysocka, Marta

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ochrona własności intelektualnej : Podstawowe akty prawa krajowego i międzynarodowego /  
autor Merski, Janusz.

Publication year: 2007 Call number: [347.78] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wpływ siły nabywczej pieniądza na wykonanie
author Jastrzębski, Robert

Publication year: 2009 Call number: [347.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wspólnik i akcjonariusz w procesach
author Witosz, Antoni

Publication year: 2005 Call number: [347.72] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Egzekucja sądowa świadczeń pieniężnych
author Bielak, Ziemowit

Publication year: 2009 Call number: [347.91/.95] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Umowy o eksploatację utworów w prawie polskim /
autor Traple, Elżbieta.

Publication year: 2010 Call number: [347.78] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Wyłączenia tajemnicy bankowej a prawo do prywatności
author Żygadło, Agnieszka

Publication year: 2011 Call number: [347.734] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania : Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] / 
author Hadasik, Dorota.

Publication year: 1998 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria II Prace Habilitacyjne z. 153 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Znak towarowy : Praktyczny poradnik dla przedsiębiorcy /  
autor Orżewski, Wojciech.

Publication year: 2005 Call number: [347.78] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Sprzedaż konsumencka Komentarz do ustawy 
author Wieczorek, Emilia

Publication year: 2005 Call number: [347.72] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych
author Krasuski, Andrzej

Publication year: 2005 Call number: [347.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dalej>>
Languages: