Prawo autorskie : komentarz dla praktyków /  
autor Golat, Rafał.

Publication year: 2008 Call number: [347.78] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Orzecznictwo sądowe w sprawach wekslowych : tezy orzeczeń 1924-1994 /  
Autor Heropolitańska, Izabela.

Publication year: 1995 Call number: [347.74] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarys prawa handlowego
author Kruczalak, Kazimierz

Publication year: 2004 Call number: [347.7] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Spółka cywilna : instrukcja obsługi /  
author Malinowski, Adam Marek.

Publication year: 2007 Call number: [347.72] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wolontariat działalność pożytku publicznego zbiór przepisów 
red. Kupisz, Robert

Publication year: 2006 Call number: [347] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Poszkodowani w wypadkach drogowych i przez ubezpieczycieli
author Gołba, Zdzisław

Publication year: 2008 Call number: [347] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Financial Law of The European Union
author Kosikowski, Cezary

Publication year: 2008 Call number: [347.73] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Poręczenie wekslowe /
autor Zimmermann, Rafał

Publication year: 1998 Call number: [347.74] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawne zabezpieczenie wierzytelności
author Heropolitańska, Izabela.

Publication year: 2005 Call number: [347.91/.95] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Realizacja zabezpieczeń rzeczowych w prawie polskim
author Woźniak, Zbigniew

Publication year: 2008 Call number: [347.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo udziałowe w spółce z o.o.
author Zdanikowski, Paweł

Publication year: 2011 Call number: [347.72] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zabezpieczenia osobiste wierzytelności
author Szpunar, Adam

Publication year: 1997 Call number: [347.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Spółki akcyjne Górnego Śląska i Śląska Cieszyńskiego i ich papiery wartościowe ( do 1945r.)
author Wilczek, Michał Tomasz

Publication year: 2006 Call number: [347.72] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów komentarz 
author Strus, Zbigniew

Publication year: 1999 Call number: [347.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Europejskie prawo spółek
author Napierała, Jacek

Publication year: 2006 Call number: [347.72] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Tajemnica finansowa Aspekty aksjologiczne, normatywne i funkcjonalne 
author Gliniecka, Jolanta

Publication year: 2007 Call number: [347.73] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kredyt czy leasing? analiza porównawcza 
author Wysocka, Marta

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ochrona własności intelektualnej : Podstawowe akty prawa krajowego i międzynarodowego /  
autor Merski, Janusz.

Publication year: 2007 Call number: [347.78] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wpływ siły nabywczej pieniądza na wykonanie
author Jastrzębski, Robert

Publication year: 2009 Call number: [347.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wprowadzenie spółek na rynek pozagiełdowy
author Jedlak, Krzysztof

Publication year: 1999 Call number: [347.72] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rozporządzanie przedsiębiorstwem
author Widło, Jacek

Publication year: 2002 Call number: [347.72] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wspólnik i akcjonariusz w procesach
author Witosz, Antoni

Publication year: 2005 Call number: [347.72] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Egzekucja sądowa świadczeń pieniężnych
author Bielak, Ziemowit

Publication year: 2009 Call number: [347.91/.95] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Umowy o eksploatację utworów w prawie polskim /
autor Traple, Elżbieta.

Publication year: 2010 Call number: [347.78] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dalej>>

Customize your search

Languages: