Zakazy reklamy towarów w prawie europejskim i
author Harasimiuk, Dominika Ewa

Publication year: 2011 Call number: [346] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ochrona prawna konkurencji i zwalczanie praktyk monopolistycznych
author Kosikowski, Cezary

Publication year: 1994 Call number: [346] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Odzyskiwanie należności pieniężnych
author Portalska, Anna

Publication year: 2003 Call number: [346] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych komentarz 
author Adamus, Rafał.

Publication year: 2006 Call number: [346] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Administracyjne prawo gospodarcze
author Borkowski, Andrzej

Publication year: 2009 Call number: [346] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo przedsiębiorstw : wykład prawa gospodarczego : Materiały Dydaktyczne [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] 230 / 
author Piotrowski, Mariusz

Publication year: 2009 Call number: [346] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo i ekonomia konkurencji wybrane zagadnienia 
red. Kurcz, Bartłomiej

Publication year: 2010 Call number: [346] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo właściwe dla umów konsumenckich zawieranych
author Jaroszek, Agata

Publication year: 2009 Call number: [346] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawne podstawy przedsiębiorczości
author Horosz, Piotr.

Publication year: 2007 Call number: [346] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pojęcie powiernictwa - konstrukcja prawna zarządu powierniczego
author Rybkowski, Robert

Publication year: 2005 Call number: [346] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Jednolity dokument administracyjny krok po kroku Procedura celna dopuszczenie do obrotu 
author Tymińska, Izabella

Publication year: 2008 Call number: [346.61] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konsument a reklama studium cywilnoprawne 
author Malarewicz, Agnieszka

Publication year: 2009 Call number: [346] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej komentarz 
red. Powałowski, Andrzej

Publication year: 2009 Call number: [346] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarys prawa antymonopolowego Unii Europejskiej na tle prawa Stanów Zjednoczonych i Polski 
author Kolasiński, Marek Krzysztof

Publication year: 2012 Call number: [346] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo konsumenckie
author Janczyk, Marek

Publication year: 2008 Call number: [346] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Poradnik kontrolowanego przedsiębiorcy
author Świeca, Jacek

Publication year: 2009 Call number: [346] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podejmowanie działalności gospodarczej w świetle regulacji prawnych 
author Powałowski, Andrzej

Publication year: 2005 Call number: [346] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej /
author Kosikowski, Cezary.

Publication year: 2007 Call number: [346] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorców
author Marquardt, Piotr

Publication year: 2007 Call number: [346] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Obowiązek współpracy gospodarczej w prawie
author Kolasiński, Marek Krzysztof

Publication year: 2009 Call number: [346] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ochrona konsumenta w prawie polskim : na tle koncepcji Effet Utile / 
red. Frąckowiak, Józef.

Publication year: 2011 Call number: [346] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ćwiczenia z prawa gospodarczego
red. Piotrowski, Mariusz

Publication year: 2001 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Languages: