Odpowiedzialność cywilnoprawna w obrocie gospodarczym /
red. naukowy Śmieja, Andrzej.

Publication year: 2011 Call number: [346] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 203 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metody harmonizacji prawa konsumenckiego w Unii Europejskiej i ich wpływ na procesy implementacyjne w państwach członkowskich /
author Kunkiel-Kryńska, Aleksandra.

Publication year: 2013 Call number: [346] Series: Monografie Lex Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Publiczne prawo bankowe, prawo celne, prawo dewizowe : kompendium akademickie /  
red. naukowa Smoleń, Paweł.

Publication year: 2013 Call number: [346] Series: Seria Akademicka Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo żywności i żywienia : komentarz /  
red. naukowa Szymecka-Wesołowska, Agnieszka.

Publication year: 2013 Call number: [346] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Prawo gospodarcze : zagadnienia administracyjnoprawne / 
 

Publication year: 2013 Call number: [346] Series: Prawo handlowe i gospodarcze Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów : komentarz / 
Red. Skoczny, Tadeusz.

Publication year: 2014 Call number: [346] Series: Duże Komentarze Becka Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Mediacje gospodarcze /
 

Publication year: 2015 Call number: [346] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce /
 

Publication year: 2014 Call number: [346] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 362 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Informacja gospodarcza, informacja kredytowa : system wymiany informacji o zobowiązaniach pieniężnych / 
author Bińkowska-Artowicz, Beata.

Publication year: 2014 Call number: [346] Series: Monografie Lex Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Publiczne prawo gospodarcze : zarys wykładu / 
 

Publication year: 2015 Call number: [346] Series: Seria Akademicka Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Procesy obsługi celnej w międzynarodowym łańcuchu dostaw /
 

Publication year: 2014 Call number: [346.61] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Mediacja gospodarcza /
author Pieckowski, Sylwester.

Publication year: 2015 Call number: [346] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo gospodarcze prywatne : testy, kazusy, tablice / 
 

Publication year: 2015 Call number: [346] Series: Repetytoria C. H. Beck Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Samorząd gospodarczy w prawie polskim : studium prawne / 
author Bandarzewski, Kazimierz.

Publication year: 2014 Call number: [346] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo gospodarcze publiczne /
author Strzyczkowski, Kazimierz.

Publication year: 2011 Call number: [346] [Podręcznik] Available: (19); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym : komentarz / 
author Tarska, Monika.

Publication year: 2009 Call number: [346] Series: Komentarze Becka Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współpraca celna w Unii Europejskiej /
author Wawrzyk, Piotr.

Publication year: 2008 Call number: [346.61] Series: Studia Europejskie. Prawo Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ochrona granic i obsługa ruchu granicznego /
author Maksimczuk, Aleksander.

Publication year: 2007 Call number: [346.61] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dyskrecjonalność w prawie antymonopolowym /
author Banasiński, Cezary.

Publication year: 2015 Call number: [346] Series: Monografie : prawo gospodarcze. Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo celne : komentarz /  
author Poniewierka, Wiktor.

Publication year: 2015 Call number: [346.61] Series: Komentarze Praktyczne : prawo finansowe i podatkowe. Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo gospodarcze : kompendium / 
 

Publication year: 2016 Call number: [346] Series: Skrypty Becka Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej : komentarz / 
author Kosikowski, Cezary.

Publication year: 2013 Call number: [346] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Publiczne prawo gospodarcze /
author Snażyk, Zofia.

Publication year: 2015 Call number: [346] Series: Wykłady Becka Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prowadzenie działalności gospodarczej przez fundacje : studium prawne / 
author Dominowska, Joanna.

Publication year: 2017 Call number: [346] Series: Zagadnienia prawne Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo gospodarcze : podręcznik dla studentów ekonomii i zarządzania / 
author Kuciński, Jerzy.

Publication year: 2002 Call number: [346] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metodyka sporządzania umów gospodarczych / Aleksandra Cempura, Anna Kasolik. 
author Cempura, Aleksandra

Publication year: 2016 Call number: [346] Series: Metodyki Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zmowy przetargowe w prawie ochrony konkurencji i prawie karnym /
author Materna, Grzegorz.

Publication year: 2016 Call number: [346] Series: Monografie Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Biznes a prawo : aktualne problemy i kierunki rozwoju / 
 

Publication year: 2017 Call number: [346] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Apelacje z prawa gospodarczego na przykładach i wzorach /
author Rydlichowska, Dominika.

Publication year: 2017 Call number: [346] Series: Aplikacje Prawnicze : przykłady i wzory Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Publiczne prawo gospodarcze : procedury / 
author Chołodecki, Mateusz.

Publication year: 2014 Call number: [346] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kontrola dewizowa wykonywana przez Narodowy Bank Polski /
author Kowalewska, Ewa.

Publication year: 2017 Call number: [346.58] Series: Platinum Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości budżetowej : komentarz do nowych przepisów, analiza zmian, tekst rozporządzenia / 
author Świderek, Izabela Małgorzata.

Publication year: 2018 Call number: [346] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo konsumenckie w Polsce i Unii Europejskiej : testy, kazusy, tablice / 
author Nestoruk, Igor B.

Publication year: 2011 Call number: [346] Series: Repetytoria C. H. Beck Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji : komentarz / 
author Jakubecki, Andrzej.

Publication year: 2016 Call number: [346] Series: Duże Komentarze Becka Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów : komentarz / 
 

Publication year: 2016 Call number: [346] Series: Komentarze Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Umowy gospodarcze w przykładach i wzorach /
author Kurczuk-Samodulska, Agnieszka.

Publication year: 2017 Call number: [346] Series: Aplikacje Prawnicze : przykłady i wzory Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metodyka sporządzania umów gospodarczych / Aleksandra Cempura, Anna Kasolik. 
author Cempura, Aleksandra.

Publication year: 2018 Call number: [346] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo żywnościowe /
author Taczanowski, Maciej.

Publication year: 2017 Call number: [346] Series: Seria Akademicka Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

System prawa żywnościowego /
author Korzycka-Iwanow, Małgorzata.

Publication year: 2017 Call number: [346] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: