Prawo gospodarcze dla ekonomistów
red. Gnela, Bogusława

Publication year: 2003 Call number: [346] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy prawne polityk gospodarczych Unii Europejskiej na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału 
author Justyński, Janusz

Publication year: 2004 Call number: [346] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomiczne aspekty państwa demokratycznego
red. Oliwniak, Sławomir

Publication year: 2007 Call number: [346] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w
author Krawczyk, Teresa

Publication year: 2011 Call number: [346] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Komentarz do ustawy o inspekcji celnej
author Kwiatkowska, Halina

Publication year: 1998 Call number: [346.61] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kto, kiedy i jak powinien podpisywać dokumenty -
author Mroczkowska, Renata

Publication year: 2004 Call number: [346] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawne aspekty e-biznesu
red. Mendys, Wacław

Publication year: 2005 Call number: [346] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Regulacja prawna lobbingu na świecie historia, elementy, stan obecny 
author Wiszowaty, Marcin Michał

Publication year: 2008 Call number: [346] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Obywatelski projekt ustawy o izbach spór o ustrój prawny 
red. Sobkowicz, Krystyna

Publication year: 2007 Call number: [346] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konstytucyjne podstawy ustroju gospodarczego Polski na tle prawnoporównawczym 
author Domańska, Anna

Publication year: 2001 Call number: [346] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wspólnotowy kodeks celny, wspólnotowy system zwolnień
wprow. Kuś, Artur

Publication year: 2004 Call number: [346.61] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Customs Law in the System of Law International 
red. Czyżowicz, Wiesław.

Publication year: 2005 Call number: [346.61] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpieczne zawieranie umów Poradnik przedsiębiorcy 
author Golat, Rafał

Publication year: 2005 Call number: [346] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Publicznoprawne reguły konkurencji Wprowadzenie do 
author Stefaniuk, Marek

Publication year: 2005 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Umowy gospodarcze
red. merytoryczny Brzeszczyńska, Stella

Publication year: 2008 Call number: [346] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo gospodarcze publiczne
red. Piątek, Stanisław

Publication year: 2009 Call number: [346] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo administracyjne gospodarcze wybrane zagadnienia 
author Hoc, Stanisław

Publication year: 2009 Call number: [346] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zezwolenia na działalność gospodarczą w prawie polskim
author Kosikowski, Cezary

Publication year: 1997 Call number: [346] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo dewizowe Komentarz 2005 
author Fojcik-Mastalska, Eugenia

Publication year: 2005 Call number: [346.58] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Publiczne prawo gospodarcze Zagadnienia ustrojowe, 
 

Publication year: 2006 Call number: [346] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorstwo w obrocie gospodarczym
author Norek, Emil

Publication year: 2007 Call number: [346] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarys prawa dewizowego
author Skoczylas, Józef Jan

Publication year: 2001 Call number: [346.58] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przedsiębiorstwo jako przedmiot stosunków
author Habdas, Magdalena

Publication year: 2007 Call number: [346] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo dewizowe akty wykonawcze 2008 komentarz 
author Bejnarowicz, Piotr

Publication year: 2008 Call number: [346.58] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zasada powszechności cła i jej ograniczenia w
author Włodkowski, Kazimierz

Publication year: 2009 Call number: [346.61] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej i swoboda świadczenia usług w prawie Unii Europejskiej /
author Szydło, Marek

Publication year: 2005 Call number: [346] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Umowy międzynarodowe w sprawach celnych : (wybór). 
author Jarmul, Jolanta.

Publication year: 2004 Call number: [346.61] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Umowy międzynarodowe w sprawach celnych : (wybór). 
author Jarmul, Jolanta.

Publication year: 2004 Call number: [346.61] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ochrona zbiorowych interesów konsumentów w prawie Unii Europejskiej i w wybranych porządkach prawnych państw członkowskich /
author Bazylińska, Justyna.

Publication year: 2012 Call number: [346] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Reklama i jej ograniczenia : standardy europejskie a prawo polskie /  
author Barańska, Marzena.

Publication year: 2011 Call number: [346] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Nieuczciwe praktyki rynkowe : ocena regulacji /  
red. Nowińska, Ewa.

Call number: [346] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Środki antydumpingowe jako prawnofinansowy instrument ochrony gospodarki Unii Europejskiej /
author Reiwer-Kaliszewska, Anna.

Publication year: 2012 Call number: [346] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: