Globalizacja i integracja europejska Szanse i 
red. naukowy Kotyński, Juliusz

Publication year: 2005 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka oparta na wiedzy aspekty międzynarodowe 
red. naukowy Rosati, Dariusz

Publication year: 2007 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Integracja a globalizacja
red. naukowy Rymarczyk, Jan

Publication year: 2007 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomiczne konsekwencje funkcjonowania granic
author Sidorowicz, Leszek

Publication year: 2004 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Globalizacja nieznośne podobieństwo? świat i jego instytucje w procesie uniformizacji 
red. Krauz-Mozer, Barbara

Publication year: 2008 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Globalizacja więcej niż podręcznik społeczeństwo, kultura, polityka z perspektywy nowej struktury ładu światowego 
author Misiak, Władysław

Publication year: 2009 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce
red. naukowy Oziewicz, Ewa

Publication year: 2001 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzynarodowy podział pracy integracja europejska, restrukturyzacja tendencje i doświadczenia 
red. Olszewski, Leon

Publication year: 2001 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jaka Europa ma przyszłość ?
red. naukowy Goryńska-Bittner, Barbara

Publication year: 1999 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przedsiębiorstwo wobec globalizacji i integracji
red. naukowy Szymański, Władysław

Publication year: 2002 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Globalizacja - integracja - transformacja Główne 
red. Backer, Roman

Publication year: 2005 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmienność i stabilność w gospodarce międzynarodowej
author Dobroczyński, Michał

Publication year: 2003 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka w warunkach integracji europejskiej
red. naukowy Kruszka, Michał

Publication year: 2006 Call number: [339.92] Series: Gospodarka w warunkach integracji europejskiej Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Europa wobec wyzwań gospodarki globalnej
red. naukowa Balcerzak, Adam P.

Publication year: 2008 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Globalizacja pomiędzy polityką a ekonomią wybrane aspekty 
red. naukowa Karnowska, Danuta

Publication year: 2006 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Regionalizacja i globalizacja w gospodarce światowej Prace Naukowe AE Wrocław nr 976 
red. naukowy Rymarczyk, Jan

Publication year: 2003 Call number: [339.92] Series: Regionalizacja i globalizacja w gospodarce światowej Tom 2 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Procesy regionalnej integracji gospodarczej w Prace Naukowe AE Katowice 
red. Sporek, Tadeusz.

Publication year: 2006 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka i finanse w warunkach globalizacji. T.2
red. naukowy Kołosowska, Bożena.

Publication year: 2008 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ku globalizacji przemiany w korporacjach transnarodowych i w 
author Zorska, Anna

Publication year: 1998 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej
author Gwiazda, Adam

Publication year: 2000 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Globalizacja a stosunki międzynarodowe
red. Haliżak, Edward

Publication year: 2004 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Stara i Nowa Europa Własność - Rynek - Osobowość : 
red. naukowy Galor, Zbigniew

Publication year: 2000 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rozwól regionalny i globalalny we współczesnej Prace Naukowe AE Wrocław nr 1066 
red. naukowy Rymarczyk, Jan

Publication year: 2005 Call number: [339.92] Series: Rozwól regionalny i globalalny we współczesnej Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Euroregiony mosty do Europy bez granic
red. Malendowski, Włodzimierz

Publication year: 2000 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Globalizacja rynków finansowych implikacje dla Polski 
red. Małecki, Witold

Publication year: 2007 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Regionalizacja a globalizacja we współczesnym
red. naukowy Rymarczyk, Jan

Publication year: 2007 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Procesy integracyjne w regionie Azji i Pacyfiku Prace Naukowe Uniwerytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
red. naukowy Drelich-Skulska, Bogusława

Publication year: 2008 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

The Economic Dimensions of Global and Regional
red. Niemiec, Wioletta

Publication year: 2009 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wolność przepływu kapitału we Wspólnocie Europejskiej
author Rumiński, Michał

Publication year: 2000 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pułapy i pułapki globalizacji
author Bednarski, Adam

Publication year: 1998 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa i Prace Naukowe AE Wrocław Nr 930 
red. naukowy Rymarczyk, Jan

Publication year: 2002 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Globalizacja i konsumpcja Dwa dylematy 
author Bogunia-Borowska, Małgorzata

Publication year: 2003 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój gospodarczy a globalizacja
author Piasecki, Ryszard

Publication year: 2003 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Teoretyczne podstawy regionalnej integracji
red. Misala, Józef

Publication year: 2004 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 Dalej>>
Languages: