Paradoksy globalizacji
author Anioł, Włodzimierz

Publication year: 2002 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska w strefie Schengen konsekwencje dla stosunków społecznych i próba oceny 
red. Bednaruk, Waldemar

Publication year: 2010 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzynarodowe transakcje ekonomiczne
red. Bernaś, Bogumił

Publication year: 2002 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Z warsztatu badawczego Katedry Nauk Społecznych Rok 
 

Publication year: 2003 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Obywatele Europy Integracja europejska w polskim 
red. Fałkowski, Mateusz

Publication year: 2005 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityczne implikacje wprowadzenia unii walutowej w Europie
author Kubin, Tomasz

Publication year: 2007 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Globalizacja a rozwój Wybrane zagadnienia 
author Czerny, Mirosława

Publication year: 2005 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Europejska myśl polityczna wobec globalizacji
red. Sobczak, Jacek

Publication year: 2005 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzynarodowa konkurencyjność państw nadbałtyckich
author Runiewicz, Małgorzata

Publication year: 2006 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska polityka energetyczna w warunkach integracji Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola 
author Lorek, Elżbieta.

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Gospodarka i geopolityka dokąd zmierza świat? 
author Białek, Jacek

Publication year: 2009 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Regionalna integracja gospodarcza
author Jantoń-Drozdowska, Elżbieta

Publication year: 1998 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Państwo narodowe a proces globalizacji Prace Naukowe AE Katowice 
red. Okoń-Horodyńska, Ewa.

Publication year: 2000 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka zagraniczna i wewnętrzna państwa w procesie
red. naukowy Haliżak, Edward

Publication year: 2004 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Firma w otoczeniu globalnym
red. Bogdanienko, Jerzy

Publication year: 2006 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Proces globalizacji korporacyjnej
author Marzęda, Katarzyna

Publication year: 2007 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Globalizacja zbiorowa hegemonia mocarstw i korporacji 
author Staszczak, Dariusz Eligiusz

Publication year: 2007 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kraje rozwijające się w światowym systemie gospodarczym
red. naukowy Miklaszewski, Stanisław

Publication year: 2007 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Jaka Europa? perspektywy i bariery integracji 
red. Buczkowski, Piotr

Publication year: 2003 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Z dziejów prób integracji europejskiej : od średniowiecza do współczesności /    
red. Pułaski, Michał.

Publication year: 1995 Call number: [94] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polska w gospodarce europejskiej
red. Michalczyk, Wawrzyniec

Publication year: 2001 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

European Business
author Mercado, Simon

Publication year: 2001 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Oblicza procesów globalizacji
red. Pietraś, Marek

Publication year: 2002 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomia globalna Synteza 
author Flejterski, Stanisław.

Publication year: 2003 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesna Europa w procesie integracji
red. naukowy Drozdowicz, Zbigniew

Publication year: 2004 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Integracja Europejska : mechanizmy i wyzwania /  
author Latoszek, Ewa.

Publication year: 2007 Call number: [339.92] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Globalizacja w trzech odsłonach offshoring-globalne nierównowagi-polityka pieniężna 
author Rybiński, Krzysztof

Publication year: 2007 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy współpracy międzynarodowej w warunkach Prace i Materiały IHZ Uniwersytetu Gdańskiego Nr 16 
 

Publication year: 2000 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomiczne i społeczne aspekty integracji Polski z Prace Naukowe AE Wrocław nr 858 Materiały konferencyjne AE Wrocław 
red. naukowy Klimczak, Bożena

Publication year: 2000 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Człowiek, region, państwo w procesach globalizacji,
red. Rdzanek, Grzegorz

Publication year: 2004 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Formy europejskiej integracji gospodarczej
author Proniewski, Marek.

Publication year: 2004 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Integracja i globalizacja a system gospodarczy. konsekwencje dla Polski 
author Swadźba, Stanisław.

Publication year: 2007 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowa współpraca na rzecz rozwoju ewolucja, stan obecny, perspektywy 
author Bagiński, Paweł

Publication year: 2009 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: