Zarządzanie międzynarodowe konkurencja w klasie światowej 
author Koźmiński, Andrzej K.

Publication year: 1999 Call number: [339.92] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Jaka Europa? Regionalizacja a integracja 
red. Buczkowski, Piotr

Publication year: 1998 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomia integracji europejskiej
author Borowiec, Jan

Publication year: 2011 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Globalizacja Krytyczne wprowadzenia 
author Scholte, Jan Aart

Publication year: 2006 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Globalizacja Strategia i zarządzanie 
author Stonehouse, George

Publication year: 2001 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wkraczając w XXI wiek - między globalizacją a zróżnicowaniem
red. Stadtmuller, Elżbieta

Publication year: 2003 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa i Prace Naukowe AE Wrocław Nr 930 
red. naukowy Rymarczyk, Jan

Publication year: 2002 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prokonkurencyjna strategia rozwoju Polski w kontekście Studia i Monografie SWSPiZ Łódź Nr 9 
red. Piasecki, Ryszard

Publication year: 2003 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Procesy internacjonalizacji we współczesnej
red. Sporek, Tadeusz.

Publication year: 2004 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Świat jest płaski Krótka historia XXI wieku 
author Friedman, Thomas L.

Publication year: 2006 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koniec globalizacji czego nauczył nas wielki kryzys? 
author James, Harold

Publication year: 2010 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Oxford Handbook of International Business
red. Rugman, Alan M.

Publication year: 2011 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

European Bloc Imperialism
author Canterbury, Dennis C.

Publication year: 2010 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Regionalizm i globalizacja Ekonomia 7 
red. naukowy Rymarczyk, Jan

Publication year: 2010 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Historyczne i ekonomiczne podstawy integracji krajów
author Miklaszewski, Stanisław

Publication year: 1999 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowa polityka gospodarcza
author Dobroczyński, Michał

Publication year: 2000 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Proces globalizacji gospodarki - udział krajów w jej Prace Naukowe AE Wrocław nr 1024 
red. Klamut, Mirosława

Publication year: 2004 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dynamika działalności gospodarczej w warunkach
red. Olszewski, Leon

Publication year: 2007 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa /
author Rymarczyk, Jan.

Publication year: 2004 Call number: [339.92] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce
author Noga, Marian

Publication year: 2008 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Globalization
ed. Deszczyński, Przemysław.

Publication year: 2011 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Integracja europejska
author Grzywacz, Waldemar

Publication year: 2001 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska wobec wyzwań globalizacji i integracji uzdrowieńcze jednoczenie Europy 
author Królak, Zygmunt

Publication year: 2002 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Euroregiony a integracja europejska wnioski dla Polski 
author Greta, Marianna.

Publication year: 2003 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Cztery podstawowe wolności europejskiej integracji
author Wądołowska, Dorota

Publication year: 2003 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka i społeczeństwo w dobie globalizacji
red. naukowy Bąkiewicz, Anna

Publication year: 2000 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Globalizacja a rozwój regionów Monografie Akademii Podlaskiej Nr 65 
red. Cisek, Marek

Publication year: 2006 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowa integracja gospodarcza główne uwarunkowania, formy, korzyści i zagrożenia 
author Sporek, Tadeusz.

Publication year: 1995 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Niemcy w procesie ogólnoeuropejskiej integracji
author Sporek, Tadeusz.

Publication year: 1998 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Internacjonalizacja i globalizacja gospodarki polskiej Prace naukowe AE Wrocław Nr 867 Materiały konferencyjne AE Wrocław 
red. naukowy Rymarczyk, Jan

Publication year: 2000 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Procesy internacjonalizacji we współczesnej
red. Sporek, Tadeusz.

Publication year: 2000 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Globalizacja, wyzwania i zagrożenia
author Szymański, Władysław

Publication year: 2002 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 Dalej>>
Languages: