Polska w handlu światowym
author Czarny, Elżbieta.

Publication year: 2009 Call number: [339.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zagraniczne inwestycje w handlu na rynkach lokalnych
red. naukowy Kłosiewicz-Górecka, Urszula.

Publication year: 2007 Call number: [339.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Die deutch-polonischen Wirtschafts - und Finanzbeziehu ngen : Bilanz und Perspektive Niemiecko-polskie stosunki gospodarcze i finansowe : B 
author Westerhoff, Horst-Dieter

Publication year: 1997 Call number: [339.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Liberalizacja wymiany handlowej krajów Europy Środkowowschodniej w okresie transformacji ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń krajów CEFTA
author Molendowski, Edward

Publication year: 2007 Call number: [339.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Handel międzynarodowy 2001 : Materiały IX Ogólnopolski ej Konferencji Naukowej Materiały IX Ogólnopolski 
red. Budzowski, Klemens

Publication year: 2001 Call number: [339.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Informator eksportera / importera : płatności dokumentowe : akredytywa i inkaso. Tom I / 
author Blajer, Andrzej.

Publication year: 1997 Call number: [339.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Handel międzynarodowy zarządzanie ryzykiem rozliczenia finansowe 
author Kaczmarek, Tadeusz T.

Publication year: 2008 Call number: [339.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Regulacje handlu i biznesu międzynarodowego Międzyna 
red. naukowy Ludwikowski, Rett R.

Publication year: 1998 Call number: [339.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzynarodowe stosunki gospodarcze na przełomie
red. Piklikiewicz, Maciej

Publication year: 2001 Call number: [339.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dominacja i współzależność Ekonomiczne podstawy Pax 
author Lubbe, Andrzej

Publication year: 1994 Call number: [339.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozliczenia finansowe przedsiębiorstw w obrotach z zagranicą
author Grzywacz, Jacek.

Publication year: 2003 Call number: [339.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska polityka handlu zagranicznego w warunkach
author Jeliński, Bohdan

Publication year: 2003 Call number: [339.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Handel wiązany w gospodarce światowej
author Gostomski, Eugeniusz

Publication year: 2004 Call number: [339.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Mastering Global Markets : Strategies for Today's /  
Author. Czinkota, Michael R.

Publication year: 2004 Call number: [339.5] [Podręcznik] Available: (34); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Europa Środkowo-Wschodnia w warunkach globalizacji
red. Miklaszewski, Stanisław

Publication year: 2000 Call number: [339.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmiany przestrzenno-strukturalne w handlu
author Maćkowiak, Henryk

Publication year: 2003 Call number: [339.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym /
 

Publication year: 2000 Call number: [339.5] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy handlu zagranicznego
author Treder, Hanna

Publication year: 2003 Call number: [339.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Akredytywa dokumentowa i zabezpieczająca
author Abram, Grzegorz

Publication year: 2006 Call number: [339.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne tendencje w handlu międzynarodowym
red. Rymarczyk, Jerzy

Publication year: 2007 Call number: [339.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie ryzykiem w handlu międzynarodowym Risk Management in Foreign Trade 
author Kaczmarek, Tadeusz Teofil

Publication year: 2012 Call number: [339.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Wprowadzenie do biznesu międzynarodowego
author Schroeder, Jerzy

Publication year: 1998 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Wpływ inwestorów zagranicznych na rozwój regionalny
red. Stryjakiewicz, Tadeusz

Publication year: 2004 Call number: [339.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rozliczenia w handlu zagranicznym
author Marciniak-Neider, Danuta

Publication year: 2004 Call number: [339.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Eksport w doktrynie i polityce gospodarczej na tle Prace Naukowe nr 1194 Akademii Ekonomicznej im. 
author Domiter, Małgorzata

Publication year: 2008 Call number: [339.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

International Economics
author Ingram, James C.

Publication year: 1993 Call number: [339.5] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Regulacje handlu i biznesu międzynarodowego międzynarodowy handel 
author Ludwikowski, Rett R.

Publication year: 1996 Call number: [339.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Instrumenty wspierania eksportu Kredyty i 
author Bednarczyk, Teresa Hanna

Publication year: 2000 Call number: [339.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Transakcje wiązane w handlu międzynarodowym
author Baranowska-Prokop, Ewa

Publication year: 2003 Call number: [339.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 Dalej>>
Languages: