Systemy gospodarcze i ich ewolucja : bilans pierwszych lat członkostwa w Unii Europejskiej : praca zbiorowa /  
red. Swadźba, Stanisław.

Publication year: 2006 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Systemy gospodarcze Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w powstanie i rozwój 
red. Swadźba, Stanisław.

Publication year: 2010 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Systemy gospodarcze krajów Europy Środkowowschodniej Prace Naukowe AE Katowice 
red. Swadźba, Stanisław.

Publication year: 2003 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Systemy gospodarcze zagadnienia teoretyczne 
red. Swadźba, Stanisław.

Publication year: 2007 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Systemy gospodarcze i ich ewolucja dokąd zmierza Polska ? 
red. Swadźba, Stanisław.

Publication year: 2001 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Systemy gospodarcze i ich ewolucja dokąd zmierza Unia Europejska ? 
red. Swadźba, Stanisław.

Publication year: 2000 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

System gospodarki rynkowej pozaeuropejskie modele Prace Naukowe AE Katowice 
red. Swadźba, Stanisław.

Publication year: 2001 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Systemy gospodarcze i ich ewolucja model polskiej gospodarki w kontekście przyszłego 
red. Swadźba, Stanisław.

Publication year: 2002 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Kraje Prace Naukowe AE Katowice 
red. Swadźba, Stanisław.

Publication year: 2004 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Analiza porównawcza poziomu liberalizacji systemów
red. Swadźba, Stanisław.

Publication year: 2006 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Teoretyczne aspekty oceny krajowych systemów Prace Naukowe AE Katowice 
red. Swadźba, Stanisław.

Publication year: 2005 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: