Matematyk gra na giełdzie
author Paulos, John Allen

Publication year: 2008 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rynek finansowy
author Bień, Witold.

Publication year: 1995 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zmienność rynków a wartość przedsiębiorstw
red. naukowa Szablewski, Andrzej

Publication year: 2010 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse spółek Elementy rachunkowości finansowej 
author Luty, Zbigniew

Publication year: 1997 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Modelowanie derywatów kredytowych jedno- i wielopodmiotowe kredytowe instrumenty 
author O'Kane, Dominic

Publication year: 2011 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Inwestowanie instrumenty klasyczne i alternatywne 
red. naukowa Adamska, Agata

Publication year: 2011 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Narodowe Fundusze Inwestycyjne zarządzanie nową strukturą 
author Wawrzyniak, Bogdan

Publication year: 1998 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Convertible Bond Markets
author Philips, George A.

Publication year: 1997 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

All About Global Investing
author Saler, Thomas D.

Publication year: 1995 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Trader Vic II Zasady profesjonalnej spekulacji 
author Sperandeo, Victor

Publication year: 1998 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Obligacje komunalne i mieszkaniowe
author Czapla, Wojciech

Publication year: 1996 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Inwestowanie na giełdzie w Polsce i na świecie w 10 mi
aut. Saenz, Alexander E.

Publication year: 2001 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Modelowanie preferencji a ryzyko '01
red. naukowy Trzaskalik, Tadeusz.

Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zamknięte fundusze inwestycyjne
author Krupa, Dorota

Publication year: 2008 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Makroekonomiczne uwarunkowania koniunktury na polskim rynku akcji w świetle doświadczeń międzynarodowych Prace Habilitacyjne AE Poznań Nr 23 
author Łon, Eryk.

Publication year: 2006 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów
author Zielonka, Piotr

Publication year: 2006 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego-k
author Ladko, Andrzej

Publication year: 1994 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Od ciułacza do bogacza czyli jak lokować oszczędności
author Adamiec, Tomasz

Publication year: 1996 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wycena papierów wartościowych na rynku kapitałowym w Prace Habilitacyjne 35 Akademii Ekonomicznej w 
author Szyszka, Adam.

Publication year: 2007 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gra giełdowa jak rozsądnie inwestować w pozbawionym rozsądku 
author Cramer, J. James

Publication year: 2008 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fundusze inwestycyjne
author Dobosiewicz, Zbigniew.

Publication year: 2008 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Inwestycje finansowe i ubezpieczenia tendencje światowe a polski rynek Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Ronka-Chmielowiec, Wanda

Publication year: 2008 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Instrumenty finansowe i ich zastosowania
author Kudła, Janusz

Publication year: 2009 Call number: [336.76] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Rynek polskich funduszy inwestycyjnych zarys ewolucji, stan obecny i perspektywy rozwoju 
author Kuciński, Jacek

Publication year: 2010 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polski rynek obligacji i innych papierów
author Antkiewicz, Sławomir

Publication year: 2011 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ryzyko sekurytyzacji a kryzys finansowy
author Waszkiewicz, Aneta

Publication year: 2011 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Introduction to Futures and Options Markets
author Hull, John C.

Publication year: 1998 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Investment Management
author Bernstein, Pater L.

Publication year: 1998 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Entscheidungs- und Lernverhalten an Wertpapiermarkten
author Schroeder-Wildberg, Uwe

Publication year: 1998 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynek pieniądza i papierów wartościowych Przewodnik 
author Diedrigkeit, Rudiger

Publication year: 1993 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jak inwestować w papiery wartościowe
author Jajuga, Krzysztof.

Publication year: 1994 Call number: [336.76] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jak inwestować w papiery wartościowe
author Jajuga, Krzysztof.

Publication year: 1994 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: