Portfel inwestycyjny banku konstrukcja i zarządzanie portfelem papierów 
author Nowakowski, Jerzy

Publication year: 2002 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podatkowe uwarunkowania polityki wypłat dywident spóle Prace Naukowe AE Wrocław Nr 943 Monografie i Opracowania AE Wrocław Nr 150 
author Uchman, Jacek.

Publication year: 2002 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawne otoczenie rynku kapitałowego
author Łyszczak, Marek

Publication year: 1997 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie firmą w interesie akcjonariuszy /
author Stalmach, Robert.

Publication year: 2005 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Investments
author Bodie, Zvi

Publication year: 2005 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka dywidendowa i jej wpływ na rynkową wartość pr
author Golec, Magdalena

Publication year: 1996 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Rola asymetrii informacji o popycie w optymalizacji Akademia Ekonomiczna w Krakowie Zeszyty Naukowe 
author Kosiec, Krzysztof

Publication year: 2007 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Giełda papierów wartościowych
author Sopoćko, Andrzej

Publication year: 1993 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Giełda jej funkcjonowanie i rola w życiu gospodarczym 
author Belletante, Bernard

Publication year: 1996 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza techniczna rynków finansowych
author Murphy, John J.

Publication year: 2008 Call number: [336.76] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rynek funduszy inwestycyjnych w Unii Europejskiej
author Borowski, Grzegorz

Publication year: 2011 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Powiązania cenowe na polskim rynku finansowym
red. naukowa Waściński, Tadeusz

Publication year: 2010 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przywileje w emisjach papierów wartościowyc Pomocnic 
author Belniak, Stanisław

Publication year: 1997 Call number: [336.76] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zastosowania kopuli w modelowaniu dynamiki
author Doman, Ryszard

Publication year: 2011 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza techniczna wprowadzenie do analizy wykresów giełdowych 
author Kahn, Michael N.

Publication year: 2011 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Papiery wartościowe o stałym dochodzie i instrumenty
author Sundaresan, Suresh

Publication year: 2012 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Getting Started in Futures
author Lofton, Todd

Publication year: 1997 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Fundusze powiernicze
author Dziwago, Danuta

Publication year: 1994 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

International Encyclopedia of the Stock Market Volum 
author Sheimo, Michael

Publication year: 1998 Call number: [0/9(03)/336.76] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

System informacyjny Giełdy Papierów Wartościowych w
author Nowicki, Adam

Publication year: 2000 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynek kapitałowy Papiery wartościowe, operacje giełd 
author Daniluk, Marian

Publication year: 1998 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy Kształtowa 
author Black, Andrew

Publication year: 2000 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza portfelowa
author Wierzbicki, Marek

Publication year: 1995 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Teoria inwestycji finansowych
author Luenberger, David G.

Publication year: 2003 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Optymalny podział kapitału w funduszach emerytalnych
author Zaremba, Leszek Saturnin

Publication year: 2003 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje Prace Naukowe AE Wrocław nr 991 
red. naukowy Jajuga, Krzysztof.

Publication year: 2003 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Budowa portfeli ograniczonego ryzyka Wykorzystanie 
author Dembny, Artur

Publication year: 2005 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Exchange Traded Funds [ETF] nowe produkty na rynku funduszy inwestycyjnych 
author Nawrot, Wioletta

Publication year: 2007 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynek finansowy inspiracje z integracji europejskiej 
red. Karpuś, Piotr

Publication year: 2008 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Alchemia finansów czyli jak zrozumieć rynek 
author Soros, George

Publication year: 1996 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Inwestycje finansowe i ubezpieczenia tendencje światowe a polski rynek Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 60 
red. naukowy Jajuga, Krzysztof.

Publication year: 2009 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Capital Markets : Institutions and Instruments /  
author Fabozzi, Frank J.

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nadzór nad funduszami inwestycyjnymi
author Mroczkowski, Rafał

Publication year: 2011 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wertpapiere und sonstige Geldanlagen
author Ashauer, Gunter

Call number: [336.76] Series: Reihe Grundwissen Bankwirtschaft Tom 6 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: