Zarządzanie ryzykiem portfela inwestycyjnego w dobie kryzysu /
kier. zespołu Błaszczuk, Dariusz.

Publication year: 2010 Call number: [336.76] Series: Prace naukowo-badawcze Akademii Finansów 2008/2009 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Produkty strukturyzowane : konstrukcja, wycena, aspekty prawne / 
author Bartkowiak, Marcin.

Publication year: 2013 Call number: [336.76] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Ryzyko i rentowność inwestycji finansowych i rzeczowych /
author Guzik, Krzysztof.

Publication year: 2013 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka ekonomiczna i rynki finansowe a funkcjonowanie gospodarki /
red. nauk. Pronobis, Michał.

Publication year: 2013 Call number: [336.76] Series: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, t. 23 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Funkcjonowanie współczesnego rynku pieniężnego i kapitałowego /
Red. Przybylska-Kapuścińska, Wiesława.

Publication year: 2013 Call number: [336.76] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Fundusze hedge : istota, strategie, potencjał rynku /  
author Perez, Katarzyna.

Publication year: 2011 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Relacje inwestorskie spółek kapitałowych /
Red. Łukasik, Gabriela.

Publication year: 2013 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jak naprawdę działają rynki : fakty i mity / 
author Schwager, Jack D.

Publication year: 2014 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane aspekty modelowania statystycznego i analiz zagadnień rynku kapitałowego oraz rynku pracy w koncepcji zarządzania ryzykiem /
red. naukowy Szkutnik, Włodzimierz.

Publication year: 2013 Call number: [336.76] Series: Praca Naukowa Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

System finansowy - aktualne wyzwania i perspektywy rozwoju /
red. naukowy Kalinowski, Marcin.

Publication year: 2013 Call number: [336.76] Series: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Tom 27 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Instrumenty towarowe jako forma inwestycji alternatywnych w portfelach inwestorów finansowych /
author Tomaszewski, Jacek.

Publication year: 2013 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Firmy inwestycyjne a bezpieczeństwo inwestora na rynku papierów wartościowych w Polsce /
author Banaszczak-Soroka, Urszula.

Publication year: 2014 Call number: [336.76] Series: Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 3544 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wojna o pieniądz 2 : świat władzy pieniądza / 
author Song, Hongbing.

Publication year: 2011 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wojna o pieniądz : prawdziwe źródła kryzysów finansowych / 
author Song, Hongbing.

Publication year: 2011 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rynki finansowe w dobie kryzysu /
Red. nauk. Wiśniewski, Jan.

Publication year: 2014 Call number: [336.76] Series: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, t.29/2014 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jak inwestować w produkty strukturyzowane /
author Blümke, Andreas.

Publication year: 2013 Call number: [336.76] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fundusze inwestycyjne : rodzaje, metody oceny, analiza : z uwzględnieniem światowego kryzysu finansowego / 
author Dawidowicz, Dawid.

Publication year: 2012 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kontrakty, surowce, forex : miliony decyzji, jeden wykres, kilku wygranych / 
author Glinicki, Rafał.

Publication year: 2014 Call number: [336.76] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Inwestycje finansowe w koncepcji zrównoważonego rozwoju /
author Janik, Bogna.

Publication year: 2014 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zachowania gospodarstw domowych na rynku usług finansowych w warunkach zmiennej koniunktury /
author Garczarczyk, Józef.

Publication year: 2014 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sekrety bogacenia się : bądź przedsiębiorczy i zbuduj swoją niezależność finansową / 
author Bieniok, Henryk.

Publication year: 2009 Call number: [336.76] Series: Akademia Rozwoju Osobistego Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Rynki finansowe i gospodarka w warunkach zmiennej koniunktury /
Red. naukowy Kalinowski, Marcin.

Publication year: 2014 Call number: [336.76] Series: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, t. 32/2014 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza fundamentalna /
author Ritchie, John C.

Publication year: 1997 Call number: [336.76] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Trader doskonały : jak zarabiać na dobrych i złych rynkach / 
author Tharp, Van K.

Publication year: 2012 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Geometria Fibonacciego : nowe ujęcie. Zbiór udoskonalonych metod transakcyjnych bazujących na układach ABCD i XABCD / 
author Danielewicz, Paweł.

Publication year: 2014 Call number: [336.76] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Błądząc po Wall Street : sprawdzona strategia skutecznego inwestowania / 
author Malkiel, Burton G.

Publication year: 2014 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rynek finansowy i jego mechanizmy : podstawy teorii i praktyki / 
author Dębski, Wiesław.

Publication year: 2014 Call number: [336.76] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rynek kapitałowy wobec wyzwań dekoniunktury /
 

Publication year: 2014 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rynek obligacji korporacyjnych w Polsce : uwarunkowania i perspektywy rozwoju / 
author Pawłowski, Maciej.

Publication year: 2014 Call number: [336.76] Series: ABC Przedsiębiorcy Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wycena akcji a sprawozdawczość finansowa /
author Klimczak, Karol Marek.

Publication year: 2014 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Efektywność informacyjna polskiego rynku akcji /
author Ciołek, Maciej.

Publication year: 2015 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Najważniejsza rzecz : zaskakujące rady dla wnikliwego inwestora / 
author Marks, Howard.

Publication year: 2012 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie ryzykiem w polskim systemie finansowym /
author Raczkowski, Konrad.

Publication year: 2015 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konstrukcja, zasady emisji i wycena hybrydowych papierów wartościowych na eurorynku /
author Liberadzki, Marcin.

Publication year: 2016 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym /
 

Publication year: 2016 Call number: [336.76] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Ryzyko instytucji finansowych : współczesne trendy i wyzwania / 
author Czerwińska, Teresa.

Publication year: 2016 Call number: [336.76] Series: Finanse Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zawód infobroker : polski rynek informacji / 
 

Publication year: 2016 Call number: [336.76] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Rynek kapitałowy bez tajemnic /
 

Publication year: 2016 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rynki finansowe, inwestycje, polityka gospodarcza : nowe wyzwania i możliwości / 
 

Publication year: 2016 Call number: [336.76] Series: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, t. 47 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marka w procesie zarządzania portfelem /
author Gajdek, Grażyna.

Publication year: 2016 Call number: [336.76] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Languages: