Polski rynek walutowy w praktyce : produkty, opcje egzotyczne, produkty bankowe z ukrytą opcją walutową, par forwardy i inne : transakcje : strategie : zarządzanie ryzykiem walutowym /  
author Zając, Jacek.

Publication year: 2005 Call number: [336.76] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kontrakty terminowe w praktyce
author Zalewski, Grzegorz

Publication year: 2006 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Giełdowe instrumenty pochodne
author Wisniewska, Ewelina

Publication year: 2007 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rynek kapitałowy i jego rozwój
author Nawrot, Wioletta

Publication year: 2008 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy inżynierii finansowej /
author Szopa, Andrzej.

Publication year: 2012 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rynki kapitałowe : metody ilościowe. 
author Tarczyński, Waldemar.

Publication year: 1997 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rynki kapitałowe : metody ilościowe. 
author Tarczyński, Waldemar.

Publication year: 1997 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fuzje i przejęcia na rynku kapitałowym : motywy, okoliczności i warunki oraz procedury, procesy i struktury / 
author Zadora, Halina.

Publication year: 2011 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowe zjawiska na rynku finansowym /
red. Groszecki, Tomasz.

Publication year: 2012 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Inwestowanie w oparciu o analizę wolumenu /
author Dormeier, Buff Pelz.

Publication year: 2012 Call number: [336.76] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zawód inwestor giełdowy : psychologia rynków, taktyka inwestycyjna, zarządzanie portfelem /  
author Elder, Alexander.

Publication year: 2012 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pieniądze leżą na parkiecie : giełda dla niepokornych /  
author Zaremba-Śmietański, Paweł.

Publication year: 2011 Call number: [336.76] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Giełdowy rynek akcji a gospodarka : ujęcie funkcyjne /  
author Kasprzak-Czelej, Anna.

Publication year: 2012 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

10 fundamentalnych zasad gry na rynku Forex : strategie osiągania zysku /  
author Martinez, Jared.

Publication year: 2012 Call number: [336.76] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zbyt wielcy, by upaść : kronika walki, jaką Wall Street i Waszyngton stoczyły wspólnie, by uchronić przed upadkiem system finansowy - i siebie /  
author Sorkin, Andrew Ross.

Publication year: 2012 Call number: [336.76] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Rynki finansowe : organizacja, instytucje, uczestnicy /  
Red. Banaszczak-Soroka, Urszula.

Publication year: 2012 Call number: [336.76] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Papiery wartościowe na rynku pieniężnym i kapitałowym /
author Antkiewicz, Sławomir.

Publication year: 2012 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wypłaty dla akcjonariuszy a wycena akcji na rynku kapitałowym /
author Horbaczewska, Bożena.

Publication year: 2012 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ryzyko rynku akcji /
author Mentel, Grzegorz.

Publication year: 2012 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Instrumenty pochodne w globalnej gospodarce /
red. naukowa Przybylska-Kapuścińska, Wiesława.

Publication year: 2012 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Jak stworzyliśmy demona : rynki, fundusze hedgigngowe i ryzyko innowacji finansowych /  
author Bookstaber, Richard M.

Publication year: 2012 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

System nadzoru i bezpieczeństwa na rynku finansowym w Polsce /
red. naukowa Ostrowska, Dorota.

Publication year: 2013 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Inwestycje finansowe : na rynkach polskim i zagranicznym /  
author Frączek, Bożena.

Publication year: 2012 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Najgroźniejsze przestępstwa giełdowe : implikacje i sposoby przeciwdziałania /  
author Dusza, Mirosław.

Publication year: 2011 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Psychologia inwestowania : klasyczne strategie osiągania sukcesów na giełdzie /  
author Pring, Martin J.

Publication year: 2006 Call number: [336.76] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Publiczny rynek kapitału wysokiego ryzyka /
author Zawadka, Dariusz.

Publication year: 2013 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza duration w ocenie ryzyka stopy procentowej portfeli instrumentów finansowych o stałym dochodzie /
author Pielichaty, Edward.

Publication year: 2012 Call number: [336.76] Series: Monografie i Opracowania / [Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu],|x2084-6193 ;|vnr 207 207 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zrozumieć finanse : inteligencja finansowa w zarządzaniu portfelem prywatnym i biznesem / 
author Tuczko, Jarosław.

Publication year: 2013 Call number: [336.76] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Fundusze inwestycyjne : rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywność / 
author Perez, Katarzyna.

Publication year: 2012 Call number: [336.76] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Uwarunkowania rozwoju funduszy inwestycyjnych w Polsce /
author Stańczak-Strumiłło, Kamila.

Publication year: 2013 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zapraszam do gabinetu inwestora giełdowego : przewodnik po inwestowaniu na giełdzie / 
author Elder, Alexander.

Publication year: 2013 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ogrywanie rynku raz na trzy miesiące : sprawdzony plan inwestowania na giełdzie dla każdego / 
author Appel, Gerald.

Publication year: 2013 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dochodowość inwestycji w kontrakty terminowe na akcje w Polsce /
author Pająk, Andrzej.

Publication year: 2013 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski /
red. naukowa Jajuga, Krzysztof.

Publication year: 2012 Call number: [336.76] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 254 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Usługi maklerskie /
author Kurzajewski, Maciej.

Publication year: 2014 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Decyzje finansowe w spółkach giełdowych a wartość akcji /
author Tuzimek, Rafał.

Publication year: 2013 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunkowość instrumentów pochodnych a kryzys finansowy /
kierownik zespołu Wojas, Wanda.

Publication year: 2010 Call number: [336.76] Series: Prace naukowo-badawcze Akademii Finansów 2008/2009 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: